belépés / regisztráció
2022. május 17. kedd
Aktuális lapszám

 

Felhívás az Országos Magyar Épületgépészet Napja 2018. évi rendezvényeire
2018-03-05

Az elmúlt évben 22. alkalommal került megrendezésre a Magyar Épületgépészek Napja, amely mára a szakterület egy meghatározó szereplői körének fővárosi eseményévé vált. Ez a nap minden évben jó alkalom arra, hogy a szakterület felhívja magára a figyelmet, ismertséget és elismerést kivívva ezzel magának.

A cél eléréséhez persze minden érintettnek magának kell éreznie ezt a napot. Ennek érdekében az első és legfontosabb tennivaló, hogy az épületgépészek – legyenek azok szakmunkástanulók, mérnökök, kereskedők, kivitelezők és éljenek az ország bármely szegletében – e napot használják ki a társszakmákkal való érintkezésre, a civil szférával való kapcsolattartásra és egymás megismerésére és elismerésére. A Magyar Épületgépészek Napján tehát országosan kell rendezvényeket, akciókat szervezni, ahol a civil szférával, más szakmával való kapcsolat, a figyelemfelkeltés kerül középpontba.

Ha sikerül elérni, hogy az oktatási intézményekben ezen a napon esetleg oktatási szünet legyen és a tanulók, hallgatók sport és kulturális rendezvényekkel mutatkoznak, az intézményekben nyitott napot hirdetve bemutatják a szakterület szépségeit, sokat jelent a szakterület megismertetésében és a szakmai utánpótlás javításában. Ha a kereskedők ezen a napon akciókat hirdethetnek, nyereményjátékokat szervezhetnek, ajándékokat kínálhatnak, akkor ez a nap a civil szféra számára nagyon emlékezetes lehet, rendszeressége esetén az épületgépészek napja fogalommá válhat. Ezek a rendezvények teljesen szabadon és öntevékenyen, a lehetőségek mérlegelésével válhatnak élménnyé és nem kötelezősége miatt kényszerré, teherré. Az év egy napjára sűrítve az ilyen akciókat ráirányítják a figyelmet az épületgépészetre, ez a nap valóban az épületgépészek napja lehet, valamennyiünké, országszerte. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson mindannyiunk aktív közreműködésére, ötletére, aktivitására van szükség.

A szakma ismertségének növelése mellett persze az ünneplés, a kimagasló tevékenységek és személyek megbecsülése és a szórakozás sem maradhat el. Ezért az Országos Épületgépészek Napjának lesz egy kiemelt rendezvénye, ahol a találkozás, az ünnepélyesség, a díjazás és a szórakozás a cél.

Kérjük az épületgépészeket, leendő épületgépészeket oktatókat és tanulókat, ötleteikkel járuljanak hozzá az épületgépészek napja sikeréhez, legyenek részesei ennek a sikernek, legyenek aktív tagjai az épületgépészeknek, akiket ezen a napon az egész ország meg tud ismerni, és tud ünnepelni. Kérjük azokat a szervezeteket, akik vállalni tudnak ilyen rendezvényeket, akciókat – legyen az szakmai, de akár sport vagy kulturális esemény –, hogy szervezzék és időzítsék erre a napra. Kérjük a szakma támogatóit, vezetőit, mecénásait, hogy támogatásukkal járuljanak hozzá a nap sikeréhez, mint ahogyan ezt eddig is megtették. Támogassák a helyi kezdeményezéseket, és maguk is kezdeményezzenek ilyeneket.

Az Országos Magyar Épületgépészek Napja céljainak megvalósítása érdekében létrehoztunk egy bizottságot (OMÉN-KB), melynek feladata a kezdeményezés, segítés, koordinálás, az események informatikai hátterének kezelése (a Találkozzunk.hu lapon), ahol minden kezdeményezés, minden történés dokumentálásának helyt kívánunk adni, abban a reményben, hogy ez egy nagyon színes kép lesz.

Kérjük az épületgépész társadalom aktív közreműködését a nap sikere érdekében, támogatását ugyanúgy, ahogyan eddig is tették, kiemelten kezelve a helyi kezdeményezéseket.

Barótfi István
OMÉN-KB


 
Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam