belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

V. Épületgépész Szakmai Nap a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén

Ötéves hagyomány a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén, hogy április végén a tanszék szakmai napot szervez épületgépész és épületenergetikus hallgatói számára.

 

Az egyetemeken és főiskolákon minden év novemberében rendezik meg a tudományos diákköri (TDK) konferenciát, az önálló kutatási feladaton dolgozó hallgatók versenyt is jelentő tudományos előadásait. Az áprilisi szakmai nap egyik célja, hogy a tavaszi félév során házi erőfelmérést rendezzünk a potenciális TDK-zóknak, akik a tanszék hallgatói és oktatói közössége előtt számolhatnak be kutatási munkájuk pillanatnyi állapotáról. A körülmények azonosak a novemberi versenyével, a megjegyzések és bírálatok célja azonban itt még nem a rangsorolás, hanem a munka és az előadói rutin megszerzésének támogatása. Ez a házi TDK konferencia a III. évfolyam egyik tanóráján zajlik: az egyik cél éppen az, hogy a szakmai képzésük kezdetén álló hallgatók képet kapjanak az épületgépészet aktuális problémáiról és kutatási területeiről, és maguk is kedvet kapjanak az önálló kutatási munkához.

Idén nyolc előadásra került sor. Andrássy Zoltán és Farkas Rita az M.Sc. 3. félév hallgatói „Fázisváltó anyagok épületgépészeti alkalmazása” című előadásukban már két éve folyó kutatásuk előrehaladásáról számoltak be. Munkájuk korábbi eredményeivel korábban már a hazai épületgépészeti szaksajtóban is szerepeltek. Jelenleg kutatásaikat két fő irányban végzik. Foglalkoznak egyrészt fázisváltó anyagot alkalmazó falfűtési panelek fejlesztésével, másrészt szilárdtüzelésű kazánok vizes puffertartályainak fázisváltó anyagot tartalmazó tartállyal történő kiváltásával. Ez utóbbi témához rövidesen összeállításra kerül egy kísérleti mérőberendezés a tanszék Stokes Laborjában, és az őszi TDK előadásukban remélhetőleg már ennek mérési eredményeiről is beszámolhatnak.

Kurunczi Zoltán M.Sc. 4. féléves hallgató diplomafeladatát ismertette „Párhuzamos kapcsolású HMV tárolós rendszer üzemének mérése” című előadásában. Egy közelmúltban felújított budapesti társasház HMV termelő rendszere vizsgálati célból a speciális mérési igényeknek megfelelően lett kialakítva, és a hallgató az itt futó mérést és annak első eredményeit mutatta be előadásában. Egy épület tényleges HMV fogyasztása szükségszerűen kisebb, mint a méretezéshez felvett érték. A kutatás első célja a rendszer üzemének optimális illesztése a tényleges fogyasztáshoz, a másodlagos cél pedig a párhuzamosan kapcsolt tárolóban zajló bonyolult, a méretezést és az üzemeltetést befolyásoló áramlás- és hőtani jelenségek megismerése.

Turza Róbert a Pozsonyi Műszaki Egyetem Ph.D. hallgatója, aki 2015 tavaszi félévében kutatási ösztöndíjjal tartózkodik a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén. Doktori munkájának eredményeit „An experimental investigation of evaporation rate in swimming pools” („Fedett uszodában bepárolgó vízmennyiség kísérleti vizsgálata”) című előadásában foglalta össze.

Kőműves Péter és Jurecska Attila a B.Sc. 6. félévének hallgatói „Magyarország első passzív társasháza” című előadásukban a jelenleg beköltözés alatt álló Budapest XIII. kerületi, 100 lakásos passzív társasház építészeti és gépészeti kialakítását mutatták be. A munka célja az épület tényleges energiafogyasztásának, a gépészeti rendszer üzemének és a lakások belső komfortjának mérése és kiértékelése. A novemberi TDK konferencián remélhetőleg már ők is az eredményekről számolhatnak be.

Cserkuthy András, Simon Péter és Vágány Balázs a B.Sc. 6. félév hallgatói. „Felmérés 3D-s szkenneléssel” című előadásukban valójában az Épületgépészeti tervezés I. tárgy házi feladatából számoltak be. Ennek során a háromfős csapatoknak egy-egy a BME területén található épületgépészeti berendezést kell beazonosítaniuk, felmérniük és terveken rögzíteniük, valamint a berendezés működésével kapcsolatos, előzetesen feltett, irodalomkutatást igénylő kérdéseket megválaszolniuk. Ez a csoport felmérési feladatát a hagyományos collstock- papír-ceruza + fényképezőgép technika helyett 3D-s szkenneléssel oldotta meg. Előadásukban a 3D-s technika alkalmazását és annak előnyeit mutatták be.

Kalló Péter az M.Sc. képzés 3. félévének hallgatója „Hogyan készült a mi sörkollektorunk?” című előadásában egy kísérleti célú sörkollektor építését, a méretezési számításokat, a felépített mérési elrendezést és az első mérési eredményeket mutatta be. Molnár Krisztián az M.Sc. 4. féléves hallgatója „Gázmotor és távfűtő rendszerek hidraulikai köreinek illesztése” című előadásában korábbi TDK témájának újabb eredményeit ismertette. A munka célja a körmendi távhőrendszerben jelenleg üzemen kívül álló gázmotor üzemvitelének olyan optimalizálása, amely lehetővé teszi a gazdaságos üzemeltetést a megváltozott pénzügyi feltételek között is. Az előadások sorát Kurdi Kamilla már végzett M.Sc. hallgató előadása zárta. Előadásában az okostelefonokra írt és a kereskedelmi forgalomban már elérhető EtApp energetikai tanúsító programot mutatta be, amelyet kollégáival, egy akkor még hallgatói státuszban lévő team tagjaiként kezdtek el kb. két évvel ezelőtt fejleszteni.

A szakmai nap programja a tanszék Stokes Laborjában folytatódott, ahol az Épületgépészeti Vetélkedőn 6 csapat versengett a vándorkupáért. Előzetes feladatként a csapatinduló időmértékes versként történő megalkotásán túl a kacsalábon forgó kastély távhőcsatlakozását, valamint egy hagyományos kockaház energetikai felújításának koncepcióját kellett kidolgozni, lehetőleg minél kisebb beruházási költséggel. A helyszíni feladatok során angol nyelvű természettudományi tesztet, matematikai, szerelési és mérési feladatokat kellett megoldani. Szívószálakból és műanyag poharakból meg kellett alkotni egy whisky és kóla 2:5 arányú csapolására alkalmas készüléket; papír és szívószálak, valamint ragasztóanyag felhasználásával egy NTH hőcserélő modelljét. A nyelvi képességek kibontakoztatását szolgálta az a feladat, amelyben a Stoczek Menza menüjének egyes tételeit kellett a nagyképű étlapok stílusában minél zengzetesebben leírni. A feladatok között szerepelt egy teszt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból, valamint a hagyományos „stewardess” feladat, amikor elvont épületgépészeti fogalmakat (pl.: „lokális diszkomfort tényezők”, „egycsöves átkötőszakaszos fűtés”) kell a szóbeli magyarázattal párhuzamosan a repülőgépek felszállás előtti biztonsági bemutatójához hasonlóan gesztusokkal is szemléltetni.

A versenyt az „Una mensura non est mensura” jelmondatú „Egy pár mérnökpár” nevű csapat nyerte, tagjai: Andrássy Zoltán, Farkas Rita, György Péter és Dóka Mariann. A csapat egyik erősségét az adta, hogy a lányok folyamattechnika, illetve mechatronika szakirányos hallgatók, és ez az egyes feladatokhoz sokirányú megközelítést tett lehetővé a csapat számára. A háromórás verseny zsűrijét a tanszék oktatói és ipari szakemberek alkották. A verseny lebonyolítását és a résztvevők díjazását számos cég támogatta eszközökkel, felajánlott díjakkal, szervezési vagy pénzügyi hozzájárulással, amelynek megszervezésében a Magyar Installateur szerkesztősége hathatósan működött közre. Ezúton is köszönjük a szponzorok támogatását! A programot hagyományosan az ÉpGép All Stars Zenekar koncertje zárta.


A szerzõ egyéb cikkei:

  VI. Épületgépész Szakmai Nap a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén
  Érintőleges légvezetés alkalmazása esetén kialakuló sebességmező elemzése

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam