belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

Üzleti délután a MaTáSzSz és a Reál-Energo Kft. közös szervezésében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) társaságunkkal, a Reál-Energo Kft.-vel közös szervezésben „formabontó” rendezvényt tartott január 21-én Lajosmizsén, a Geréby Kúriában. A kötetlen hangulatú üzleti délután és vacsora megrendezésének a távhő szektorban a közeli jövőben várható beruházások nagyságrendje adott aktualitást, egyben lehetőséget kívánt teremteni a megvalósítandó projektek beruházói és az ezekben érintett kereskedő cégek, szolgáltatást nyújtók számára tevékenységeik összehangolásához.

 

Amint a rendezvényen résztvevők, úgy a MaTáSzSz tagsági köre is két csoportra osztható: az úgynevezett „rendes tagokra”, amelyet a szövetséghez csatlakozott távhőszolgáltató cégek, távhőtermelők és két társadalmi szervezetük tesz ki, illetve azok a vállalkozások, amelyek tevékenységükkel, illetve az általuk gyártott, forgalmazott termékekkel szorosan kapcsolódnak a távhő szektorhoz (gyártók, kereskedők, tervezők, kivitelezők).

Manapság kevés híradás szól jól szervezett érdekérvényesítő tevékenységet folytató szakmai szervezetekről (főleg az építőipar területén), így annál is inkább kiemelendő a MaTáSzSz tevékenysége, amelyről ejtsünk most néhány szót! A szakmai szövetséget a távhőszolgáltatói feladatokat is ellátó városi ingatlankezelő és városgazdálkodást folytató gazdasági szervezetek hozták lére 1990-ben, akkor még Hőszolgáltatási Egyesülés néven, kezdetben 18 taggal. Az eltelt közel 25 év alatt a szövetség tagvállalatainak száma megsokszorozódott. Jelenleg mintegy 100 tagja van az egyesületnek. A tagok a hazai 650 ezer távhőellátásban részesülő lakásnak mintegy 85 százalékában végzik a távhőellátást. A MaTáSzSz szakmai munkája elsődlegesen a tagvállalatok szakembereiből létrehozott munkabizottságokban zajlik. Ennek a szakmai munkának az alapja a szervezet érdekképviseleti, érdekérvényesítő tevékenysége, továbbá az egyes szakminisztériumokkal, hatóságokkal, országgyűlési és európai parlamenti bizottságokkal való együttműködés.

Évek óta a távhő szakma kiemelkedő rendezvényei a szakmai kiállítással egybekötött tavaszi és őszi konferenciák, amelyek lehetőséget teremtenek az átlagosan 200-220 résztvevő számára többek között arra, hogy megismerkedhessenek a távhő szektor legújabb technológiai és kutatási eredményeivel, műszaki fejlesztéseivel, valamint hozzájáruljanak a szektor szolgáltatói és beszállítói közötti kapcsolatok kialakulásához és elmélyüléséhez.

A januári, kisebb létszámú, kötetlenebb formájú rendezvénnyel is hasonló célt kívántunk megvalósítani, amelyet a pártoló tag képviseletében vetettem fel a MaTáSzSz elnökségében és nagy örömünkre támogatásra is érdemesnek ítélték az újító ötletet.

Jómagam, 2013 év eleje óta a pártoló tagok által delegált és megválasztott képviselőként veszek részt a MaTáSzSz elnökség munkájában. Társaságunk fő profiljába az energetikai, épületgépészeti tervezés, műszaki- gazdasági és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, KEOP (a távhő szektor részére támogatást nyújtó, Környezet- és Energia Operatív Program) pályázatok teljes körű összeállítása tartozik, így évtizedekre visszanyúló, eredményes együttműködést mondhatunk magunkénak a távhőszolgáltatókkal. Az elmúlt évek kiemelkedő fontosságúak voltak a távhő szektor szereplői számára, hiszen a szektort támogató KEOP- 5.4.0 esetében a vissza nem térítendő összes támogatás 4 milliárd forint, míg a 4.10.0 esetében (a távhőszolgáltatáshoz is kapcsolható nagyobb biomassza, geotermikus hőforrások stb.) a vállalkozások részére 7 milliárd forint volt. Ezek a keretek 22-25 milliárd forintnyi 2014-2015-ös beruházást eredményeznek, amelyek egyrészt növelni fogják a távhő hatékonyságát, másrészt piacot teremtenek a kivitelezői és beszállítói kapacitásnak. EU-s pályázati támogatás lévén ezek a megvalósítandó projektek feszes ütemezésűek és nagyon hatékony együttműködést igényelnek a megvalósítás során a beruházók és beszállító vállalkozások között. Az üzleti-baráti találkozó gondolata éppen ennek kapcsán fogalmazódott meg: részben a távhőszolgáltatókkal folytatott megbeszélések, részben a pártoló tagok év eleji kapacitás felmérése során. Jól mutatja a szándék komolyságát mindkét fél részéről, hogy az ebédet, szakmai előadásokat és záróvacsorát tartalmazó rendezvény megszervezése alig 1 hónapot vett igénybe.

Az üzleti délután fő tematikája olyan célratörő információ-átadás volt, amelynek középpontjában a távhő szektort érintő 2014-15-ben várható beruházások, azok finanszírozási, előkészítettségi állapota, és az ezzel kapcsolatos üzleti szempontok lehetőségeit feltáró előadások álltak.

A távhőszolgáltató társaságok részéről projekt bemutató előadások hangzottak el, leginkább a KEOP pályázati támogatású beruházásaikról. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. képviselője a 2014-2015 során megvalósuló távhőrendszeri korszerűsítési projektjeiket ismertette. A FŐTÁV Zrt. a szintén pályázati támogatással megvalósuló Észak-Pest-Újpalota hőkooperációs rendszer létrehozására vonatkozó nagyberuházását mutatta be. A Győr-Szol Zrt. szolgáltatói hőközpontok szétválasztására nyújtott be támogatásra érdemesnek ítélt pályázatot, amelynek megvalósítását szintén megkezdték az idén. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. képviselője a következő 2 évben megvalósítandó hőforrás és távhőrendszeri fejlesztésekre vonatkozó terveit ismertette. A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. új fogyasztók csatlakoztatására és a geotermikus hőszolgáltatás bővítésére kapott pályázati támogatást, amelynek megvalósítására szintén a következő 2 év áll rendelkezésükre. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. KEOP támogatott beruházása is idén tavasszal indul, ennek keretében az Oroszlányi Erőmű és a város közötti távhővezeték felújítását végzik el. A PÉTÁV Kft. pályázati támogatással szolgáltatói hőközpont szétválasztást, új fogyasztó csatlakozását és primer távhővezeték cserét hajt végre 2015 végéig. A Régióhő Kft. ügyvezetője érdekes tájékoztatást adott a pályázattal támogatott projektjük előkészítése kapcsán tapasztalt nehézségekről. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője a nagyon szoros ütemezéssel 2014. év végéig pályázati támogatással megvalósítani tervezett fűtőművi rekonstrukcióját mutatta be. Ezután a pártoló tagok részéről megtartott bemutatkozások következtek, leginkább a beszállítási volumen mértékére, szabad kapacitásokra helyezve a hangsúlyt mondanivalójukban.

Az előadásokat követő kellemes légkörű, baráti vacsora oldott hangulatban telt, szakmai és baráti beszélgetésekkel fűszerezve, amihez hozzájárult a rendezvény helyszínéül választott Geréby Kúria professzionális vendéglátása is.

Bízunk benne, hogy az összejövetel résztvevői elmélyíthették eddig is meglévő együttműködésüket, illetve hasznos tapasztalatcserére és új üzleti kapcsolatok kialakítására is sor kerülhetett.


A szerzõ egyéb cikkei:

  Távhő Konferencia Pécsett

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam