belépés / regisztráció
2022. január 20. csütörtök
Aktuális lapszám

Új elnököt választott a Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése

Tisztújító küldöttgyűlést tartott május 6-án a BME Dísztermében a Magyar Mérnöki Kamara. A köztestület legfőbb döntéshozó fóruma a szokásos testületi beszámolók és a tervtartalmi követelményekről alkotott szabályzat megtárgyalása után döntött új tisztségviselőiről, és négy évre az országos szakmai önkormányzat elnökké választotta Nagy Gyulát.

 

A területi kamarák és a szakmai tagozatok küldötteit – a nagyrendezvényen a szavazásra jogosult 284 küldöttből 174 jelent meg – elsőként a házigazda nevében Józsa János, a Műegyetem rektora köszöntötte, rövid áttekintést adva a legnagyobb hazai mérnökképző intézmény aktuális oktatáspolitikai kérdéseiről.

A hagyományoknak megfelelően a küldöttgyűlésen nyújtották át a mérnöki közösség legrangosabb, a magas színvonalú kamarai munkásságért odaítélhető elismerését, a Zielinski Szilárd-díjat, illetve az MMK Tiszteletbeli Tagja kitüntető oklevelét is átadták. Zielinski Szilárd-díjat kapott többek között Lucz Géza, épületgépész tervező, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara leköszönt elnöke, az Épületgépész Szakcsoport vezetője is. Az ünnepi pillanatok után a küldöttek munkaülése következett. A résztvevők elsőként a megújuló tervtartalmi szabályzatot (teljes nevén MMK Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzat) tárgyalták.

A munkaülésen a küldöttek az elnökségi és bizottsági beszámolókat – valamint az MMK 2016. évi gazdálkodási beszámolóját, közhasznúsági jelentését és 2018. évi előzetes költségvetési tervét – egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.

Az elnökség nevében végül az MMK elnöke rövid prezentációban, vetített visszatekintésben foglalta össze a 2009-2017 közötti két ciklus eredményeit, a kamarai működés új rendszereit és bevált modelljeit. Az előadás végén a küldöttek felállva, hosszú vastapssal fejezték ki elismerésüket a Magyar Mérnöki Kamara leköszönő elnökének, Barsiné Pataky Etelkának az országos szakmai önkormányzat irányításában nyújtott nyolc éves, kiemelkedő vezetői teljesítményéért.

Tisztújítás

A küldöttértekezlet utolsó aktusaként – dr. Scharle Péter levezető elnökletével – tisztújításra került sor.

  • A Magyar Mérnöki Kamara új elnöke Nagy Gyula lett.
  • Alelnökök: Holló Csaba, Kassai Ferenc, Lengyel Tamás és Madaras Botond.
  • Az elnökség tagjai: dr. Csenke Zoltánné, Feilné Győry Zsuzsanna, Gyurkovics Zoltán, Ivanics Zoltán, Kocsis Attila, Kovács István, Lakits György, Magyar Ákos, Reich Gyula, Szántó László, Szilvágyi László és Zarándy Pál.
  • A felügyelőbizottság megválasztott tagjai: ifj. Bózvári József, dr. Csete Jenő, Gilyén Elemér, dr. Halász Györgyné, Németh László.
  • Az etikai-fegyelmi bizottság megválasztott tagjai: Batu Árpád, Czakó László, dr. Fekete Jenő György, Kocsis Tünde, Kövesi Tibor, Massányi Tibor, dr. Szabó Éva, Szigetiné László Erika és Tóthné Temesi Kinga.

A szavazás után az MMK új elnöke „székfoglaló beszédében” megköszönte a bizalmat, gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, és köszönetet mondott az előző kamarai vezetés munkájáért. Nagy Gyula hangsúlyozta: a mérnöki kamara lehetőséget ad tagjainak, az önkormányzatiság és a köztestületi forma adta szakmai és jogi lehetőségeket, amelyekkel élnünk kell.

„Ha ezekkel jól tudunk élni, sikeresek leszünk, ha nem, akkor panaszkodhatunk tovább. A szakmaiság, az érdekvédelem és az összefogás hármasa kísérte és kíséri ezután is a munkánkat. Csak együttműködve tudunk eredményeket elérni.”– húzta alá a Magyar Mérnöki Kamara új elnöke.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam