belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

Több, mint hidraulika

Az épületgépészek számára új kiadvány jelent meg 2013-ban, a HERZ Armatúra Hungária Kft. gondozásában, melynek szerzői: dr. Csoknyai István és Doholuczki Tibor.

 

A könyv megírásánál az a gondolat vezérelt minket, hogy hozzuk közelebb a gyakorló szakemberekhez a hidraulikát, az épületgépészeti hidraulikai rendszerek beszabályozását és a hozzá szorosan kötődő elméleti és gyakorlati területeket. A kiadvány készítésekor az is célunk volt, hogy az tankönyvként is szolgálja a felsőoktatást, de nem tudományos munkának szántuk, hanem inkább egy kézikönyvnek, amellyel a gyakorlati alkalmazáson túl a gyakorló mérnök a problémamegoldó- képességét is fejlesztheti. Ezért csak a legfontosabb irodalmi hivatkozásokat adtuk meg. Az ábrák saját szerkesztésűek, de hasonlókkal számos helyen találkozhatunk. Saját publikációs jegyzékünket sem szerepeltetjük, bár azokat sok esetben szó szerint idézzük.

A hidraulika rendkívül gazdag elméleti és gyakorlati tudomány. Könyvünkben ízelítőt adunk az alaptudományból olyan mélységig, hogy a gyakorló mérnök felidézhesse az egyetemen tanultakat. Ebben a részben elsősorban összefoglaljuk az alapfogalmakat, alapelveket és törvényszerűségeket.

A gyakorlati feladatok megoldása a probléma felfedezésével kezdődik. Ezután a miértre keressük a választ, ami a törvényszerűségek felismerését jelenti. Majd az alkalmazás következik, sokszor mélyebb matematikai ismeretek felhasználásával. Végül az ellenőrzésre kerül sor, esetleg a probléma másfajta megoldásával. Természetesen az igenlő választ a gyakorlati megvalósulás adja.

A kiadvány igyekszik a hidraulikai feladatok megoldásán túl a legfontosabb épületgépészeti méretezésekhez is segítséget nyújtani. Például a fűtési költségosztás, vagy a légtelenítés nem csak hidraulikai probléma, de a mai gyakorlat igen fontos témaköre, amelyre a mérnöknek megoldást kell adnia. Az épületenergetika sok tekintetben fiatal tudomány, és számos olyan kérdést vet fel, amelyekre a hidraulika segítségével adhatunk választ.

A sok gyakorlati példával a könyv dr. hc. Macskásy professzor úr emlékének adózik, aki a „Központ fűtés II.” című könyvében igen sok számpéldán keresztül segítette az adott probléma megoldását.

A hidraulika nagyon emberközeli tudományág, ebben rejlik a szépsége. Bár az épületgépészeti rendszerek kiválasztásánál, tervezésénél, kivitelezésénél és üzemeltetésénél túl gyakran nem gondolunk rá, mégis csak jelentős szerepet játszik.

A műben részletesen foglalkozunk a különféle hidraulikai kapcsolásokkal, alkalmazásukkal, tervezési feladataikkal, illetve a beszabályozásukkal.

Külön kiemelném a könyvben igen részletesen tárgyalt egyidejű kényszer- és szabadáramlások témakörét, amely igen sok bonyodalmat okoz a gyakorlatban. Ezúton szeretnénk megköszönni Forrai Györgynek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az ebben a témakörben írt doktori értekezésének kéziratát, a hozzátartozó fotókkal együtt. E témakör is rávilágít arra, hogy egy egyszerű hidraulikai rendszer is lehet bonyolult kellő átgondolás és szakértelem nélkül, illetve, hogy némi „agytorna” után milyen hasznos gyakorlati alkalmazásokat lehet eszközölni.

Külön öröm számomra, hogy olyan elismert szakembernek, egyetemi oktatónak, egykori tanáromnak lehetek a szerzőtársa, mint dr. Csoknyai István, azaz Csoknyai tanár úr. Ő a magyarországi hidraulikai beszabályozási elmélet „úttörője”.

A könyv írása során végig törekedtünk egymás inspirálására, ötleteink megosztására és azok kidolgozására. Ahol indokolt volt, ott az azonos témakörben írt részeket benne hagytuk a könyvben azért, hogy bemutassuk, más gondolatmenettel is el lehet jutni a megfelelő következtetésekig.

Egyszerre tekintettük fontosnak a korrekt levezetéseket és a tervezői, gyakorlati meggondolásokat.

Talán elsőre egy kicsit hosszúra is sikeredett a kiadvány, de így is igen sok témakör kimaradt (HMV-hálózatok, HMV-hálózatok beszabályozása, legionellozis), a folytatásban talán majd ez is benne lesz.

Ízelítő a tartalomból:

 • Áramlástani alapismeretek
 • Hirtelen zárás
 • Zaj, kavitáció
 • Egyidejű kényszer- és szabadáramlás
 • Áramlás és hőátadás radiátorokban
 • Fűtési-, és hűtési hálózatok hidraulikája
 • Hidraulikai alapkapcsolások
 • Hidraulikai beszabályozás
 • Hőtermelők biztosítása, méretezése
 • Kazánházi és hőközponti kapcsolások megújuló energiaforrások használatakor
 • Szivattyúk
 • Berendezések hatékonysági mutatói
 • Költségosztás
 • Épületenergetikai auditálás és tanúsítás.

***

1. ábra. Fan-coil-os hálózat nyomáskülönbség stabilizálása (részlet a könyvből)


A szerzõ egyéb cikkei:

  Új HERZ beszabályozó-szelep
  HERZ dinamikus (automatikus) beszabályozó szelepek
  Dinamikus (automatikus) beszabályozás és annak eszközei II.
  Dinamikus (automatikus) beszabályozás és annak eszközei I.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam