belépés / regisztráció
2022. január 24. hétfő
Aktuális lapszám

Tanúsítványok: Eurovent, Solar Keymark, ISO és társaik

(alcím: azaz néhány szó a „papírokról” I.)

Épületgépészeti termékekkel foglalkozva úgy érzem, hogy mutatkozik némi hiányosság a szakmán belül a tanúsítványok, teljesítménynyilatkozatok, CE jelölések, és hasonló témákkal kapcsolatos ismeretek területén. Tegyünk egy kis rendet a témában!

 

Eurovent tanúsítvány

Nevével ellentétben ez nem egy európai uniós, hanem különböző gyártók önkéntes szervezete. Ha valaki gyárt egy bizonyos fajtájú légtechnikai vagy hűtéstechnikai berendezést, akkor fordulhat az Euroventhez, amely független szakértőkkel megvizsgáltatja a bemutatott készüléket, és a mért adatokat összehasonlítja az adott termék katalógus adataival. A gyártó pedig, ha eltérést mutat ki az ellenőrzés, akkor módosítja az adatszolgáltatást. Majd az Eurovent felteszi a saját honlapjára a berendezést, annak (általuk vagy a megbízottjuk által) tanúsított adataival.

A fentiekből az következik, hogy az Eurovent tanúsítvány nem jelenti a készülék „jóságát” vagy „megbízhatóságát”, hanem arra nyújt információt, hogy a gyártó által közölt adatok olyanok amilyenek, de valódiak.

Ugyancsak kevesek által ismert tény, hogy az Eurovent tanúsítvány semmilyen más, törvény által előírt dokumentumot nem pótol vagy ír felül. Ezzel sajnos nagyon kevesen vannak csak tisztában. Sokszor a beruházók azért írják elő, hogy „a tervezett berendezésnek rendelkeznie kell Eurovent tanúsítvánnyal”, mert nem tudják, hogy valójában miről is van szó pontosan. Azt gondolják, hogy ez valamiféle szint, amit a jó termékek meg tudnak ugrani, a gyengébbek pedig nem.

Persze ez mégiscsak egy független szervezet által hitelesített teljesítmény vagy akusztikai adat, úgyhogy ebből a szempontból van értelme. A CE-tanúsítvány erre nem jó, hiszen az csak annyit mond, hogy a készülék megfelel a rá vonatkozó termékszabványoknak és irányelveknek, de nem ad biztos tájékoztatást a közölt teljesítményadatok valódiságáról, mindössze arról, hogy a kötelező minimum teljesül, például az ErP előírások követelményei.

Eurovent és a sorozatban gyártott készülékek, például fan-coil-ok, folyadékhűtők, hőszivattyúk és társaik

Egy sorozatban gyártott berendezés állandó jellemzőkkel bír, erről a gyártó minőségirányítási rendszere gondoskodik. Például, ha kiválasztunk egy adott gyártmányú, típusú, építési és teljesítmény nagyságú fancoil készüléket, akkor az – a tűréshatárokon belül – megegyezik az öszszes többi, ugyanolyan gyártmányú és méretű (típusú) készülékkel. Itt tehát egy nagyon használható információhoz jutunk: független szervezet által bevizsgált és ezért hiteles tervezési adatokhoz. A fan-coilok esetében a tanúsított adatok köre a hűtő- és fűtőteljesítmény, valamint a zajszint szokott lenni. A folyadékhűtők esetében hasonló a helyzet.

Eurovent és a központi légkezelő berendezések

A légkezelők is sok esetben rendelkeznek Eurovent tanúsítvánnyal, de itt elég érdekes a valós helyzet. A gondot az okozza, hogy egy adott gyártó nem mindig egyforma légkezelőket gyárt, hanem a gyakorlatban minden készülék egyedi. Így aztán nem egyszerű megtalálni azokat a készülékjellemzőket, amelyek minden – vagy legalább egy építési nagyságon belül minden – berendezésre igazak. Ha megnézzük egy légkezelő berendezés Eurovent tanúsítványát, akkor azzal a meglepő ténnyel szembesülünk, hogy a legtöbb esetben az adatok köre nagyon szerény, gyakorlatilag csak a szélességi és magassági méreteket foglalja magába, hiszen ezek azok, amelyek egy adott típus adott építési nagyságánál biztosan állandók. Azonban találunk a tanúsítványon egy megjegyzést, hogy „az itt felsorolt tanúsított adatok köre nem teljes”. Sok esetben szolgál nekünk hitelesített adatokkal például a burkolat és az egész konstrukció tulajdonságairól, a mechanikai stabilitásról (D), a hőhíd jellemzőkről (TB), termikus szigetelésről (T), burkolat szivárgásról (L), szűrő bypass szivárgásról (F), tűzvédelmi osztályról, esetleg a burkolat hangcsillapító képességéről, ami több építési nagyságra is kiterjed, külön tanúsítvány formájában.

Amit viszont nem tudunk meg egy szellőzőgép Eurovent tanúsítványából az pont az, amire pedig a legtöbben gondolnak, amikor ez a téma kerül elő. Az egyediség miatt nem lehet semmi általánosat, örök érvényűt mondani az egyes készülékek légszállítás, külső nyomás, elektromos, hőés hűtéstechnikai teljesítmény adatainak megbízhatóságáról. Találunk olyan tanúsítványt is, amely méretező szoftverre vonatkozik, de ott is ugyanez a probléma, illetve a szoftver által szolgáltatott adatoknak ugyanerre a körére terjed ki. Olyan eset is előfordul, hogy az adott készülék tanúsítványában csak a szélességi és magassági méretek szerepelnek, és a kiválasztó szoftver tanúsítványában szerepelnek a burkolat és konstrukciós jellemzők, amelyek így együtt már kerekebb képet mutatnak. Nyilván, minél több adat szerepel a tanúsítványokban, az adott gyártónak annál inkább hitelt lehet adni.

Eurovent és kiválasztó szoftverek

Találkozhatunk Eurovent tanúsítvánnyal rendelkező szoftverekkel is, amelyek a fenti adatokat az egyes készülékek Eurovent tanúsítványával összhangban szolgáltatják, azaz hitelesek. De az adatok köre itt is csak a készülék tanúsítványában szereplő adatokra terjed ki.

Minőségirányítási rendszerek

Ezeket hívjuk valamilyen „ISO rendszernek”, például az ISO 9000 is ilyen. Itt, mivel a megnevezésben szerepel a „minőség” kifejezés, sokakban az a téves képzet él, hogy az a valami, amit minőségirányítási rendszer alatt gyártanak, az biztosan „jó”, vagy „jó minőségű”. Ez nem így van. A minőségirányítási rendszerek abból a felismerésből indulnak ki, hogy ha valamit mindig ugyanúgy csinálunk, akkor a végeredmény nagy valószínűséggel mindig ugyanaz lesz. Azaz ezek a termékek nem „jók”, hanem egyformák. Olyanok, amilyenek, de folyamatosan és stabilan egyforma szintet képviselnek, szándékosan nem használva a „minőség” kifejezést. Sajnos hazánkban, ha valamire azt mondja a köznyelv, hogy „ez minőség”, akkor ehhez pozitív érzés társul, pedig a „rossz minőség” is minőség, csak annak valahogy nem örülünk annyira.

A Solar Keymark

Az elgondolás kísértetiesen hasonlít az Eurovent rendszerre, a fő különbség az, hogy ez napenergiát hasznosító berendezésekre vonatkozik. Tehát, nem a jóságról szól, hanem a közölt adatok hitelességéről, ami alapján majd a hozzáértők el tudják dönteni, hogy melyik termék a jobb, vagy melyiket akarják jobban, mint a másikat. Itt annyiban kedvezőbb a helyzet, mint például a légkezelő berendezéseknél, hogy a Solar Keymark minden berendezés esetében azonos adatokat tanúsít, és ez jobban támogatja a különbségtételt. Az adatokból egységesen számíthatóak például a kollektorok teljesítményei, eldönthető, hogy melyik alkalmasabb egész éves üzemre vagy kizárólag nyári alkalmazásra.

A Solar Keymark abban is hasonlít az Eurovent tanúsítványra, hogy nem pótol vagy ír felül semmilyen más, kötelező jellegű dokumentumot. Ez sem egy „szint”, egy kiválósági jelzés, pusztán a tervezési adatok hitelességét és állandó elérhetőségét mutatja.

Az Eurovent és a Solar Keymark adatok kiértékelése

Az emberek fejében a tanúsítvány puszta léte „azonos színvonalra” emeli a különféle minőségű berendezéseket. Tehát, ha „A” gyártmány 1 millió forintba kerül, „B” gyártmány pedig 2 millió forintba, és mind a kettőnek van hasonló tanúsítványa, akkor az csapódik le a döntéshozó fejében, hogy ezek egyformán jók, de az egyik jobb, mert olcsóbb. Erre sok gyártó rá is játszik, hangoztatja, hogy pont olyan jók vagyunk, mint a másik, a drágább, mert nekünk is van olyan tanúsítványunk, mint a másiknak. Hogy megértsük, ez mennyire naiv hozzáállás a valóságban, nézzünk egy járművásárlási példát! Legyen több választási lehetőségünk úgy, hogy a pénz nem jelent korlátot: egy alapkivitelű, pici, olcsó autó, aztán egy minden extrával ellátott, megfelelő méretű családi kocsi, majd egy 3 tonnás teherautó, és végül egy busz. Az árak itt erősen szórnak, és nekünk el kell dönteni, hogy melyik lenne az ideális választás a számunkra. Ez esetben mindenki tisztában van azzal, hogy az opciók nem azonosak egymással pusztán azért, mert mindegyiknek van például zöld kártyája.

Sajnos, a „kiértékelés” általában megáll a puszta tény ellenőrzésénél, hogy megvan-e az Eurovent vagy a Solar Keymark. Odáig csak nagyon kevesen merészkednek, hogy megnézzék a tanúsított adatok körét, és még kevesebben képesek arra, hogy még műszaki jellegű következtetéseket is levonjanak azokból. Arra pedig kitűnő, hogy a laikus vevőket megtévesszük az „azonos minőség” képzetével, hiszen, ha már vett egy olcsóbb terméket, jó eséllyel soha nem fogja megtudni, mi is az a különbség, ami az árakban megnyilvánul. Ha az ügyfél elégedetlen is a vásárolt termékkel, sokszor elhiszi, hogy a másik is pont annyira jó (vagy rossz), mint amit végül megvett, hiszen annak is csak olyan „papírjai” vannak.

A tanúsított jellemzők valódisága és állandósága

Ejtenünk kell pár szót a tanúsított jellemzőkről, illetve azok állandóságáról, különösképpen a „lapraszerelt” készülékekről. Itt a berendezés laponként, „kupacban” szállított volta jelenthet bizonyos előnyöket: könnyebb a felállítási helyre bevinni, és miután nem szállítunk „üres dobozokat”, levegőt, így a szállítás is olcsóbb.

Viszont minden tanúsítás eleve feltételezi, hogy az adott termék folyamatosan azonos körülmények között készül, például gyárban, megfelelő szerszámokkal, folyamatos, akár lépésenkénti minőségi kontrollal, és ezzel az előfeltétellel érvényesek a tanúsított adatok is. Nagyon ritka az olyan tanúsítvány, ami változó helyen, változó képzettségű munkaerővel, változó minőségű szerszámokkal és mérőeszközök alkalmazásával vagy anélkül, esetleg poros építési területen vagy szabad térben, esőben, hóban, napsütésben gyártott (azaz nem nagyobb, gyárilag előszerelt, a készülék alapvető tulajdonságait meghatározó kész elemekből összeállított) készülék esetében tanúsít bármilyen minőséget vagy adatot.

A CE-jelölésről, a teljesítménynyilatkozatokról, a 275/2013 Kormányrendeletről, a Nemzeti, valamint Európai Műszaki Értékelésről és más, hasonlóan izgalmas témákról a következő lapszámban lesz szó.

(folytatjuk)


A szerzõ egyéb cikkei:

  Tanúsítványok: CE, ETA, Teljesítménynyilatkozat és társaik
  Szellőzőgépek hővisszanyerõ rendszerei – kicsit más szemmel
  DencoHappel az új GEA Klímatechnika!
  Jó szelet! – Az ErP rejtelmei
  Hőszivattyúk társasházban
  Az ErP szabályozás

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam