belépés / regisztráció
2021. október 15. péntek
Aktuális lapszám

Születésnapi gondolatok

Negyed évszázad már önmagában értékelendő, különösen manapság, amikor cégek jönnek, mennek, néha tudatosan számolják fel őket, máskor pedig a gazdasági környezet teszi ugyanezt. Ekkora időszak bölcsebbé, tapasztaltabbá teszi az embereket, visszatekintést engedélyez a múltba, és hisszük, hogy ezután komolyabb, alaposabb, megfelelőbb döntéseket tudunk hozni a jövőben.

 

De mit is mondtam? Ösztönösen a jövőt emlegettem, akarva- akaratlanul elismerve annak jelentőségét, talán bizonytalanságát, de egyben beleértve a bizalmat is, a vágyat az iránt, amit mindannyian szeretnénk a jövőtől megkapni. Igen, a jövőről igazából csak azok tudnak beszélni, akiknek már van múltjuk és átéltek, megéltek sok-sok történetet, élményt, jót-rosszat. Szerencsére olyan természettel rendelkezünk, hogy az idő megszépíti a dolgokat, a rossz hamarabb feledésbe merül, mint a jó! Mert 25 év alatt szinte elmondhatatlan dolgok történtek velünk. Talán a „Jóisten kegyeltjei” vagyunk, mert a mi generációnk rengeteg változáson ment keresztül. Kezdve a szocialista államforma nyújtotta, korlátok közé szorított ifjúságunktól a belénk oltott tanulási vágyig, ami elkísér bennünket talán a sírig. Igen, sokat tanultunk, álmodoztunk tudományról, zenéről, a nyugatról, és éltük az egyszerű életünket. Fiatalok voltunk, hittünk magunkban, a jövőben! Aki azt mondja, hogy ezek nem voltak jó évek, az téved, ajánlom, kérdezze meg a szüleit, ha erre még mód van. Olyan is történt velünk az elmúlt 25 év alatt, ami csak keveseknek, talán csak a „kiváltságosoknak” adatott meg, ez pedig nem más, mint a gazdasági privatizáció, aminek következtében majdnem minden korábbi, biztosnak tűnő kapaszkodó megváltozott, eltűnt, átalakult. Megszűntek a nagy gyáraink, üzemeink, átalakult a tulajdoni szektor, az értékrendek és minden, amiben eddig hittünk egyszerre csak köddé vált. Hirtelen a nyugati tőke, a pénzvilág kiszolgáltatottjai lettünk, farkas törvények kezdtek uralkodni, és mindaz, amiről álmodoztunk, hogy legalább olyan jó életünk legyen, mint a „sógoroké” párszáz kilométerrel odébb, egyre távolabb került. De, hogy ne csak panaszkodjak, történt jó is! Olyan termékeket ömlesztettek a mi kis építőipari piacunkra, amelyekről korábban nem is, vagy csak külföldi kiállításokon hallottunk. Ez pedig a kialakulóban lévő vállalkozói szektorunknak töménytelen elméleti, oktató és gyakorlati munkát is jelentett, amiből szépen lassan, de kezdtek kialakulni azok az életképesebb vállalkozások, amelyek aránylag gyorsan tudtak reagálni a megváltozott helyzetre. Életképességünket, élni akarásunkat bizonyította az a tény, hogy a „legdurvább” privatizálási időket is átélve kezdtünk talpra állni, ki-ki a maga temperamentuma, szájíze szerint alkalmazkodott a kialakult környezethez és ekkor jött egy másik csapás, a pénzügyi, gazdasági válság. A magyar piac számára ez szinte feldolgozhatatlan feladatot jelentett, hiszen eddig a pénz kivételével volt munka, beruházás, raktározott termékek, anyagok, de ekkor szinte eltűntek az építkezések, megnőttek a szállítási határidők, gyakorlatilag leállt az élet a szektorunkban. Újabb nehézségekkel, még keményebb kihívásokkal kellett szembenéznünk.

Nos, e hosszúra nyúlt bevezető igazán azért is kellett, hogy a Kedves Olvasó megértse, miért vagyunk most büszkék szeretett szaklapunkra alapításának 25. évfordulóján. Hiszen az elmondottakat végigélni, sikerrel venni az akadályokat – hát nem volt semmi!

De nézzük a tényeket!

1990

A rendszerváltást követően az osztrák „Der österreichische Installateur” szaklap tulajdonosa, Bohmann úr elhatározta, hogy Magyarországon is létrehoz egy, az épületgépészettel foglalkozó szaklapot. A Magyar Installateur alapító főszerkesztője Dr. Zádor Erika lett, aki 2000-ig sikerrel töltötte be ezt a posztot. Kezdetben, az első két lapszám esetében az osztrák lap tartalmát fordították magyarra és egészítették ki néhány hazai vonatkozású cikkel.

1991

Elkészül az első, saját lapszám, amely már teljes tartalmában a hazai épületgépészet eseményeivel foglalkozik és az akkor népszerű, budapesti Aquatherm kiállításon mutatták be. A vásári forgatagban jelenik meg a lap egyik leendő új tulajdonosa, Erwin Reisch úr, a német Gentner Verlag vezetője, és 1991. június 1-jén a Láng Kiadó tulajdonosa, Erdős Ákos, Reisch és Bohmann urak meg is alakítják a Magyar Installateur Kft.-t. A szaklap és az akkor frissen alakult Épületgépészek Központi Szövetsége aláír egy együttműködési szerződést, amellyel több, mint húsz évig sikeresen dolgoznak együtt.

1992

A Magyar Installateur Kft.-t átveszi a Mediprint Kft. jelentős portfólióbővüléssel, hiszen ide kerül a Magyar Építéstechnika is, megalakul az Elektroinstallateur és a Környezetvédelem, majd kissé később az lgphx szaklap is.

1993–2000

A szakújságok töretlen fejlődését azok sikere, elismertsége és keresettsége mutatja, mindegyik alkalmazkodni tudott a rendszerváltás hozta új szemlélethez és a magyar építőipari, épületgépészeti piac aktív szereplőivé nőtték ki magukat. Az itt keletkező feladatok bemutatására (új termékek, technológiák bevezetésének ismertetése stb.) ugyanis a szaklapok tökéletesen megfelelőek voltak.

2000–2004

Az ezredfordulón Zádor Erika elhagyta a Mediprint Szakkiadó Kft.-t. Egy szaklap sikeres tevékenysége, elkötelezettsége nagymértékben függ annak szerkesztésétől, összeállításától, ennek iránya pedig a főszerkesztő személyétől. Talán ezzel indokolható a Magyar Installateur életében bekövetkezett megtorpanás, amit még szeretett, közkedvelt szakszerkesztőnk, Meszlényi Zoltán halála is súlyosbított. Ezután egymást követték a főszerkesztők, de jelentős változás, javulás a lapnál nem történt, majd 2004. február 1-jétől ismét egy épületgépész szakember vette át a Magyar Installateur vezetését személyemben, új tervekkel, elképzelésekkel.

2005–2011

A szaklap életében változásokat kellett bevezetni annak érdekében, hogy a lassan, de egyre biztosabban megmutatkozó piaci nehézségekkel hadba szállhassunk. Átszerveztük a Magyar Installateurt:

  • Fókusztémákat jelöltünk ki, így azoknak kedveztünk, akik egy-egy témát alaposabban szerettek volna tanulmányozni, ezzel kezelhetőbbé, átláthatóbbá vált a lap.
  • Egyedivé tettük az újságot nagy terjedelmű, sok fotóval ellátott beszámolókat készítettünk szakmánk eseményeiről, cégek rendezvényeiről.
  • Interjúkat közöltünk az épületgépész piac jelentősebb személyiségeivel, oktatási intézmények vezetőivel stb. Igyekeztünk felvállalni a hiánypótló feladatot, mivel a szakmánknak nem létezett ún. társasági lapja. Teret, pódiumot adtunk a szaklapunkban a különböző vélemények, szakmai nézetkülönbségek megjelenésére, álláspontok ütköztetésére.
  • Jelentősen bővítettük szakcikkíró gárdánkat, törekedtünk arra, hogy csak szerzői fotókkal és titulussal ellátott cikkeket jelentessünk meg.
  • Különszámokat adtunk ki, szakmai kerekasztal konferenciákat szerveztünk, egy-egy komolyabb érdeklődésre számot tartó, szakmát foglalkoztató témakört karoltunk fel.

A felsorolt változtatások sikeresnek bizonyultak, mert a Magyar Installateur – szemben a többi „mediprintes” műszaki szaklappal – eredményesen vészelte át a válság időszakát.

2012–2014

A Mediprint felszámolásával megváltozott szaklapunk tulajdonosi köre. 22 éves eredményes együttműködést követően a MÉGSZ (alapításkor ÉGKSZ) vezetősége úgy döntött, hogy a továbbiakban saját készítésű újságot hoz létre és üzemeltet. A szétválás megtörtént, így megkezdődött a szaklap teljes önállóságának időszámítása. Immáron egy új szakkiadó kft. keretében, új helyen, több szakemberrel működik a lap.

Három év kemény munkájának köszönhetően most, az ünnepi 25. év küszöbén úgy értékeljük az elmúlt negyed évszázadot, hogy a hazai épületgépész piac egyik stabil szereplőjeként dolgoztunk és dolgozunk ma is, és azzal a jó érzéssel állunk az Önök megmérettetése elé, hogy mi – szeretett szaklapunk által – a jövőben is készek vagyunk a hazai épületgépész piac elvárásainak eleget tenni!

***

1. ábra. Dr. Zádor Erika, a szaklapunk első főszerkesztője és Cserkúthy László, az ÉGKSZ elnöke megállapodást kötnek az együttműködésről
2. ábra. 
Meszlényi Zoltán, a Magyar Installateur szakszerkesztője 2000–2006-ig
3. ábra. 
Múlt
4. ábra. 
Jelen


A szerzõ egyéb cikkei:

  Lezártunk egy esztendőt, elkezdtünk egy újat
  Magyarország földrajzilag jó helyen van, az itt dolgozó munkaerő jól képzett, megállja a helyét
  Munka és sport nélkül nem lehet élni
  Figyelmeztető karácsonyi gondolatok
  Sohasem másolunk, csak újat alkotunk
  Számomra a Mart az élet

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam