belépés / regisztráció
2021. május 8. szombat
Aktuális lapszám

Szubjektív visszatekintés a VIII. Országos Kéménykonferenciára

A kéménykonferenciákról nem tudok elfogultság nélkül beszélni, mint ahogy a szülő sem tud saját gyermekéről. Történetük másfél évtizedet fog át. Az első konferencia ötletgazdája én voltam, de nagyon sokan álltak mellém és minden rendezvényt igazi csapatmunka vitt sikerre. Hét konferencia szervezésében vettem részt, de a legutóbbi esetében már nem voltam tagja a szervezőbizottságnak. Ezért nem tudok számadatokról szólni, ezt megteszik mások, csakúgy, mint a szakmai értékelést. Visszatekintésem nem több mint egy résztvevő érzései, gondolatai.

 

Az idei konferenciát új helyszínen, de ismét Kecskeméten rendezték meg, miként az összes korábbit. Ezzel szeretett városom végérvényesen a konferenciák tradicionális helyszínévé vált, amiért mindenkinek hálás vagyok. Az új helyszín szerintem kifogástalan feltételeket teremtett a rendezvény lebonyolítására. A konferencia vizuális megjelenése, technikai feltételei kiválóak voltak. Az előadások témái felölelték a tágabb kéményes szakterületet, szakmai színvonalukat a korábbiakhoz hasonlóan igen magasra értékelem. Újdonság volt két szekció párhuzamos működtetése. Ez megosztotta a hallgatóságot, de csak alapos szakmai elemzés után lehet majd dönteni a létjogosultságáról. Az idei rendezvényen a korábban megszokott magas színvonalú és eredményes műhelymunka zajlott, amely a konferencia ajánlásaiban összegződött. A két nap ismét nagyszerű lehetőséget biztosított a személyes kapcsolatok ápolására és a sokoldalú szakmai és baráti beszélgetésekre.

Hiányérzetem a korábbihoz képest a kevesebb kiállító és résztvevő miatt volt. Mintha nehezen múlnának a válság kézzel fogható tünetei, különösen kéményseprő barátaink működési területén. Szomorúan vettem tudomásul a helyi írott és elektronikus sajtó érdeklődésének teljes hiányát. Ez a közéleti téma ennél sokkal nagyobb figyelmet érdemel, egyben arra figyelmeztet bennünket, hogy bőségesen vannak még teendőink.

Immár hagyományosan a konferencia első napján került sor a Meszléry Celesztin díjak átadásra, és én lettem az egyik díjazott. Álszent lennék, ha azt mondanám, hogy nem örültem ennek a díjnak. Megtisztelve éreztem magam, és nagyon örültem. Örömömet az is növelte, hogy két másik nagytiszteletű kolléga mellett Haszmann Ivánnal együtt vehettem át ezt a díjat, akivel több évtizede ápolok gyümölcsöző szakmai barátságot.

A kéménykonferencia sikeresen véget ért, de kijelölte az előttünk álló két év munkájának sarokköveit, hiszen az egymást követő konferenciák folyamatosságából azt látom, hogy minél sikeresebb a rendezvényünk, annál több feladatot vállal fel. Feladat pedig bőségesen van. Gondolataim zárásaként hadd idézzem Kós Károly csaknem száz évvel ezelőtt építészekhez szóló felhívását, amely a mában ránk is vonatkozik:

„… Mert össze kellene szednünk nagy fáradtsággal az ország
minden részéről a széjjelszórt köveket,
hogy azokkal a magunk képére építhessünk.
És ehhez hit is kellene, és nagy fanatizmus is,
és rettenetesen sok munka!.....”

 

 

 


Ehhez a rettenetesen sok munkához kívánok a kéményes szakterület minden szereplőjének hitet, fanatizmust, és a siker nem maradhat el.


A szerzõ egyéb cikkei:

  IX. Országos Kéménykonferencia

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam