belépés / regisztráció
2022. január 25. kedd
Aktuális lapszám

Rézcsövek az új GMBSZ-ben

A rézcsövek térhódítása hazánkban a gázszerelés területén a 90-es években indult. A hazai előírások (a gázszolgáltatók technológiai utasításai, GMBSZ) ekkor kezdték fokozatosan engedélyezni gázra is az épületgépészet egyéb területein (víz, fűtés, klímaberendezések) addigra nagyon elterjedt csőanyagot, amelyet Európa szerte már évtizedekkel azelőtt is széles körben alkalmaztak gázszerelésre.

 

A legrégebbi európai szabványt, amely a rézcsövek gázszerelésre való alkalmazását engedélyezi 1934-ben Németországban adták ki, Franciaországban 1980-ban. A rézcső azóta fokozatosan az európai szerelők egyik legkedveltebb anyagává vált, Franciaországban pl. a fogyasztói gázvezetékeket kizárólag rézcsövekkel szerelik.

Szabványok, előírások

Európában, a hazánkban is harmonizált MSZ EN 1775:2008 „Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás <= 5 bar. Műszaki előírások” szabvány rendelkezik a gázvezetékek tervezéséről és kivitelezéséről. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez egy ún. funkcionális CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) szabvány, amely általánosan fogalmazza meg a műszaki berendezések tervezésének, szerelésének, működésének és karbantartásának feltételeit és elfogadott elveit. A CEN tagországok nemzeti előírásai felhasználhatják ezen elveket, de a helyi előírások ettől el is térhetnek. A szabvány célja az, hogy a tagországokban a műszaki alapkövetelmények szintjét közelítse egymáshoz.

Hazánkban a nemzeti előírás a GMBSZ (Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki-biztonsági szabályzata). A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal közleménye szerint az új GMBSZ 2012 szeptemberétől hatályos, a Szabályzat közzétételével a GMBSZ-2008 hatályát vesztette. Az új Szabályzat továbbra is „csak” ajánlás, mint a korábbiakban, de a megjelenő miniszteri rendelet mellékleteként már jogszabályi előírásként kell majd alkalmazni.

Változások a rézcsöves gázszerelés területén a régi 2008-as Szabályzathoz képest

A 2012-es GMBSZ megengedi a 28- as, 35-ös és 42-es külső átmérők esetén a kisebb falvastagságú rézcsövek alkalmazását csakúgy, mint pl. a német DVGW. Az alkalmazható csövek átmérőjét és minimális falvastagságát az alábbi táblázat szemlélteti, kiemelve az új méreteket (1. táblázat):

Legnagyobb gyakorlati jelentősége a 28-as átmérőnek van, itt nem szükséges az eddigi 1,5 mm falvastagságú cső, szerelhető a 28×1 mm-es is, így a cső ára kedvezőbb lehet (1. ábra).

Az új GMBSZ 5.1.2.1 Nem oldható kötések fejezetének b) Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése című pontja szerint: „Az alkalmazott forraszanyag feleljen meg az MSZ EN ISO 17672:2010 [Keményforrasztás. Keményforraszok.] szabvány, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás előírásainak és legalább 450 °C olvadáspontú legyen, amely felhasználásánál a gyártó előírásait be kell tartani.”

Itt az „MSZ EN 1044 Keményforrasztás, keményforraszok” szabvány visszavonásra került, helyébe az „MSZ EN ISO 17672:2010 Keményforrasztás. Keményforraszok” lépett.

… és ami változatlan,

hogy az MSZ EN 1057:2006 +A1:2010 [Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek víz és gáz részére, egészségügyi és fűtési alkalmazásra.] szabvány szerint gyártott rézcső szerelhető keményforrasztással és présidommal. Rézanyagú csatlakozót és fogyasztói vezetéket az szerelhet, aki az adott technológiára vonatkozó tanfolyamot (pl. a Magyar Rézpiaci Központ „Szakszerű rézcsőszerelés” tanfolyamát) elvégezte, és arról tanúsítvánnyal rendelkezik.

A rézcső keménységi fokozata szabadon szerelt vezetéknél „kemény”  (R 290) vagy „félkemény” (R 250), rejtett szerelésnél „lágy” (R 220) fokozatú is lehet. A szereléshez felhasznált forrasztható idomok az MSZ EN 1254-1 [Réz és rézötvözetek. Csővezeték armatúra. 1. rész: Szerelvények rézcsőhöz kapillárisan lágy, vagy kapillárisan kemény forrasztható véggel.] szabvány előírásainak, vagy az azzal egyenértékű műszaki megoldásnak feleljenek meg. 28x1 mm átmérőig helyszínen készült gépi csőhajlítás alkalmazható.

A rézcsöves gázvezeték szerelhető kisnyomáson (MOP ? 0,1mbar) szabadon szerelve, falhoronyban, illetve elvakolva (szigetelve, pl. a műanyag bevonatos rézcső), középnyomáson (0,1 < MOP ? 4 bar) épületen kívül szabadon szerelve.

Keményforrasztás (2. ábra)

Keményforrasztáshoz az MSZ EN 1254-1 szabvány szerint gyártott kapillárisan forrasztható, réz vagy rézötvözetű szerelvények, az MSZ EN ISO 17672 szerinti keményforraszok és az MSZ EN 1045 szabvány előírásainak megfelelő folyósító szerek használhatók. A keményforrasztott kötés előnyei:

 • oldhatatlan, mechanikailag stabil, megbízható,
 • tűzvédelmi szempontból is teljes mértékben biztonságos, mivel a keményforraszok munkahőmérséklete 670-740 °C között van,
 • rendkívül olcsó, könnyen beszerezhető szerelvények,
 • az acélcsövek hegesztéséhez képest sokkal gyorsabb, egyszerűbb, kevésbé munkaigényes, ezáltal olcsóbb szerelés (2. táblázat).

Présidomos kötés (3. ábra)

A présidomos kötés a leggyorsabb, legmodernebb rézcsőszerelési technológia, lényege, hogy présszerszám segítségével préseljük az idomot a rézcsőhöz, láng alkalmazása nélkül. A kötés pár másodperc alatt elkészül. Gázszereléshez csak a DVGW VP 614 ill. prEN 1254-7 szabvány előírásának megfelelően gyártott szerelvények használhatók, az alábbi tulajdonságokkal:

 • maximális üzemi nyomás 5 bar,
 • megengedett üzemi hőmérséklet - 20 °C és + 70 °C között,
 • GAS felirat és sárga jelzés mindkét oldalon,
 • sárga színű, speciális szintetikus gumiból készült tömítőgyűrű,
 • kétféle profillal készül (V és M) gyártótól függően, mindkettő rendelkezik tanúsítvánnyal gázra, azonban a megfelelő préspofa használatára figyelni kell,
 • tűzvédelmi szempontból teljes mértékben biztonságos, 650 °C hőmérsékleten, 5 bar nyomáson 30 percig nem engedi át a gázt, erről a gyártók tanúsítvánnyal rendelkeznek, melyet a fittingen GT5/bar felirattal jelölnek.

A présidomos kötés előnyei:

 • oldhatatlan, mechanikailag stabil, megbízható,
 • láng használata nem szükséges, kiválóan alkalmas lakások meglévő gázvezetékeinek felújítására,
 • szerszámigénye kicsi, csak a présszerszám szükséges,
 • a kötés rendkívül gyors, egyszerű, olcsó, a présszerszámba fektetett összeg gyorsan megtérül.


A szerzõ egyéb cikkei:

  Felületfűtések rézcsővel
  A réztermék gyártók hazai szervezete Európai Réz Intézet néven folytatja tevékenységét
  Garantált minőségűek a rézcsöves rendszerek
  Napkollektoros rendszerek csővezetékei
  Felületfűtési rendszerek rézcsővel

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam