belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

Nem panaszkodni kell, hanem cselekedni

Ismeretségünk sok-sok évre vezethető vissza, de beszélgetőtársam mégis ahhoz a csapathoz tartozik, aki csak ritkán szerepel a Magyar Installateur szaklap hasábjain. Nos, most ezt a méltánytalanságot igyekszünk kijavítani Rácz Józseffel, a Weishaupt Hőtechnikai Kft. ügyvezető igazgatójával.

 

Már nagyon régen, 1991 óta jelen van a cég Magyarországon, kezdjük tehát egy rövid visszatekintéssel! Hogyan került a cégetek a hazai piacra és te miként kerültél a Weishaupt céggel kapcsolatba?

A Max Weishaupt GmbH 1973 óta van jelen termékeivel a magyar piacon. Abban az időben készült el többek között a Parlament kazánházának energetikai rekonstrukciója. Az akkor beépített 4 tüzelőberendezés néhány évvel ezelőtt „új életet” kezdett: egyik az Épületgépészeti Múzeumba került és viseli a „2-es tárgy” sorszámot, a többi az épületgépészet szempontjából meghatározó felsőoktatási intézményekben látható. Nekünk ez ma is hallatlan nagy büszkeség.

A Weishaupt égői azokban az években magyar külkereskedelmi vállalatok segítségével jutottak el a végfelhasználóhoz, a gyártói képviselet Bécsben volt. Az üzemelő berendezéseink száma folyamatosan nőtt (ma már közel 7000), ezért megalakult a Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalatnál a Weishaupt csoport (két tagja most is a vállalatunk fontos munkatársa).

A Weishaupt nyugodt, megfontolt – az adott országban önálló jelenlétet jelentő – piaci taktikája 1990 végén hozta létre 100%-os anyavállalati tulajdonban lévő kft.-nket, amely ’91-től Bubics József vezetésével terméket forgalmazott, javított, karbantartott. Max Weishaupt úr úgy mondta: „minden termék olyan jó, amilyen a háttérszolgáltatása”, és ma is a világon mindenhol helyi emberekkel (értékesítők, szerviz szakemberek) működik az adott piacot és annak jellemzőit ismerő leányvállalat.

A Bubics kolléga nyugdíjba vonulása miatt kiírt pályázatra jelentkeztem, és (több mint 20 jelentkező közül) rám esett a választás 1997 nyarán. Ebben talán segített a német nyelvismeretem és a 15 évnyi, német cégnél szerzett tapasztalatom is.

Aki egy piacon sok évet eltölt, gondolom töménytelen örömmel és bánattal is találkozik. Tudnál említeni néhány érdekességet az életetekből?

Azt, amit az adott pillanatban bánatként él meg valaki, utóbb inkább tapasztalatnak lehet nevezni. Az öröm pedig mindig szívesen felidézett eseményt takar. Nem csak én gondolom úgy, hogy örömteli esemény volt, amikor értékes szakemberrel bővült a csapatunk. Öröm volt az is, amikor 2002. február 15-én megtörtént az első kapavágás a biatorbágyi területünkön, majd az év augusztusában megnyílt a Weishaupt magyarországi központja. Megtiszteltetés és öröm, amikor nagyüzemeknek, neves cégeknek szállíthatunk.

De hiába a megbízhatóság, a 365 napos, 24 órás szolgáltatás, a teljesítménygarancia, ha a felhasználó egy másik szempontot tart fontosabbnak. 2008 nekünk is jelzés volt, nagyon lassan tudtunk átlendülni a nehézségeken. Nemcsak mi, hanem mindenki, aki beruházási eszközökkel foglalkozik. Nem volt létszámleépítés, mert az embereket el lehet küldeni, de az értékeseket visszaszerezni már nem, hiszen a tudás hallatlan érték. Ezeket az éveket „túlélni” komoly öröm volt.

Az elmúlt évtizedek alatt a magyar piacon is nagyon jelentős változások történtek: égő- és kazángyártók szűntek meg, vonultak ki Magyarországról, de mi maradtunk. És nemcsak maradtunk, de növekedtünk is. Évente több száz látogató győződhet meg arról, milyen tevékenységek mutatják elkötelezettségünket a magyar üzemeltetők felé, mint pl. a tervezői oktatás, a gyakorlati képzés, a 24 órás raktár és szervizszolgálat, és még sok más.

A múlt idézését követően térjünk rá napjaink tényeire. Milyen évet zártatok az elmúlt évben és milyen célokkal indultatok neki 2015-nek?

Közel 800 milliós forgalmával a 2014-es évet sikeresnek, egyben a következő évek jó alapjának tekintjük. Nagyszerű munkákat csinálhattunk: pl. több különböző hőtermelőhöz sorrendvezérlő automatikát annak érdekében, hogy folyamatos hőellátás biztosítása mellett az üzemeltető által kijelölt hőtermelő egységé legyen a vezető szerep. Vagy egy tűztéren 12 gázégőt, a széles szabályozhatóság és az alacsony emisszió érdekében és biogáz-földgáz szimultán tüzelésű égőt élelmiszeripari alkalmazáshoz.

Változnak az elkövetkező hónapokban, években a hatékonyságra, az emisszióra vonatkozó előírások, ezekre nekünk évek óta kiforrott megoldásaink vannak. E megoldások még szélesebb körű megismertetése sürgető feladatunk és ne feledjük, hogy közel 3 millió gázkészülék működhet hazánkban az ismert hatékonysággal! Szeretnénk az „és” szócskának nagyobb jelentőséget szerezni a „hőszigetelés vagy gépészeti felújítás” vitában, mert az alapjaiban hibás, hiszen a válasz nem a „vagy-vagy”, hanem az „és”.

Hosszú évek óta követed a hazai – főleg fűtéstechnikai – piac mozgását. Jelenleg vannak, akik már elmozdulásról beszélnek. Te miként vélekedsz?

Meggyőződésem, hogy nem panaszkodni kell, hanem cselekedni. Segíteni azokat, akik korszerűsíteni szeretnének, hatékonyabb berendezést akarnak vásárolni. Az elmozdulást illetően nem tudok állást foglalni, mert a Weishaupt forgalmát a nagy tüzelőberendezések adják, a nagyteljesítményű két-tüzelőanyagos égők, de úgy gondolom – különösen a II. Nemzeti Fórum után –, megindult egy párbeszéd a szakma szereplői között, ez pedig biztosan fog eredményeket hozni.

Találkoztunk a II. Nemzeti Fórum rendezvényen, ahol ti is jelentős szerepet vállaltatok. Talán ez a fórum egy lehetőség arra, hogy a jelenleg számos sebből vérző, erősen széthúzó szakmánk egy közös álláspontra helyezkedve segítse/kikényszerítse a jó döntéseket azoktól, akik ezt megtehetik?

Igen. A szakma igényli a párbeszédet és ebben az MGVE hallatlan nagy tettet hajtott végre, megszervezte az I. és a II. Szakmai Nemzeti Fórumot, ahol megvalósult a tárgyilagos, őszinte, szakmai véleménycsere és ez már önmagában nagyon jelentős. Van még dolgunk bőven: pl. a 2015. szeptember 26-tól érvényes hatékonysági rendelet ismertetése, az annak életbelépésével kapcsolatos magatartás kialakítása, azaz ki és hogyan gyakorolja a jogkövető magatartást. Nagyon sok a részletkérdés és sok a szereplő (készülékesek, hatóságok, forgalmazók és szerelők stb.). A szakma viszont megállapodott, ezért a kedvező fogadtatásban nem kételkedem.

Rengeteget dolgozol, kiállításokon veszel részt, előadásokat tartasz, sokat utazol. Mi a késztetés oka? Miért töröd magad még 63 évesen is?

Én úgy gondolom, hogy minden generációnak – így az enyémnek is – küldetése, feladata van. Amióta mi megszülettünk hatalmas változások, emberi megmérettetések történtek: csalódások, értéktorzulások, katartikus események. Ki mutasson alternatívát a következő nemzedéknek, ha nem mi? A tehetség, a tudás nem csak képesség, hanem kötelesség is, jól kell vele gazdálkodni. Engem is értek (emberi, üzleti) csalódások, de ez nem ok arra, hogy – újból és újból – ne amellett tegyek hitet, amit fontosnak tartok, azaz „hass, alkoss, gyarapíts”. Ez nem pátosz – ez kötelesség. Óriási szerencse, hogy ezt nem egyedül vallom így.

Nagyon egyszerű! Miért beszélgetnél most itt velem, ha nem érdekelne a tevékenységem és annak a mozgatórugója, a célja? Ha nem mutatunk meg valamit másoknak, akkor hogyan tudjuk annak a helyes, vagy helytelen voltát eldönteni? Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy csak az én módszerem a jó, de vannak eredményei, és én erre büszke vagyok.

Kicsit más vizekre evezve, szeretnélek a magánéletedről is kérdezni. Hogyan él egy vállalati vezető?

Az biztos, hogy kikapcsolódás nélkül ma, a mai elvárások között nem lehet dolgozni. Jobban mondva lehet, de nem szabad. Nekem (a műszaki embernek) a képzőművészeti kiállítás, a koncert, az olvasás, a keddenkénti tenisz biztosítja a kikapcsolódást, a feltöltődést. Illetve könyveket gyűjtök, szeretek könyvárverésekre járni, másokat meghallgatni, a véleményüket megismerni.

Hány évet is „nyomtál már le” a szakmánkban? Nem gondoltál még arra, hogy abbahagyd és a „vállalatirányító pálca” helyett mondjuk, egy horgászbotot szorongass, és az aktuális kérdés a „harap - nem harap” legyen?

A matematika szabályai szerint a 18. évet kezdem. De sokszor van olyan érzésem, hogy a magyar valóságban eltöltött egy év máshol több mint 12 hónap lenne. Ez idő alatt igyekeztem „megtanulni” a szakmánkat, hiszen én a szerszámgépek világából érkeztem – több-kevesebb sikerrel. Igyekeztem megismerni az embereket, a gondolataikat a világról. Tanulságos és roppant érdekes volt. Nem az a fajta vagyok, aki az íróasztal mellől tervezi a „temetőbe menést”, de úgy gondolom, még van néhány aktív évem. Hiszen van még feladat jócskán, ezeket tisztességgel el kívánom végezni. De nekem azután sem a horgászbot a megoldás, mivel a lányom ősszel kezdi a hatosztályos gimnáziumot. El tudod képzelni, mennyi mindent kell megtanulnom az érettségiig?

Mit szeretnél még szakmai vonalon elérni? Mi az, amiért még érdemes küzdened?

Sokszor kérdezték tőlem, hogy melyek a Weishaupt rövid és hosszú távú céljai. Nem ilyenek vannak, hanem folyamatosan ugyanaz. Egyik oldalon adott egy (nem csökkenő) energetikai igény, a másik oldalon egy – a kék bolygó adta – fosszilis képesség. A kettő összhangba hozása óriási vállalkozás. Hogyan lehet hőt termelni a lehető leghatékonyabban? Hogyan lehet hasznosan tevékenykedni egy csoport érdekében, amely ráadásul más csoportoktól nagyon függ? Hogyan lehet meggyőzni másokat arról, ami helyes még akkor is, ha előéletük, megrögzöttségeik miatt mást gondolnak? Ez eléggé időigényes dolognak tűnik, nemde?

Szeretnék egy gondolatunknak: „nem vagyunk olyan gazdagok, hogy az olcsót vegyük” több követőt szerezni. Lehet, hogy egy komplex megoldás többe kerül, mint egy polcról levett készülék, de a velejáró garancia, a Környezetbarát Termék védjegy, a háttérszolgáltatások mind óriási értéket képviselnek. Érték a beruházónak, érték a kivitelezőnek, a végfelhasználónak.


A szerzõ egyéb cikkei:

  Lezártunk egy esztendőt, elkezdtünk egy újat
  Magyarország földrajzilag jó helyen van, az itt dolgozó munkaerő jól képzett, megállja a helyét
  Munka és sport nélkül nem lehet élni
  Figyelmeztető karácsonyi gondolatok
  Sohasem másolunk, csak újat alkotunk
  Számomra a Mart az élet

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam