belépés / regisztráció
2022. január 19. szerda
Aktuális lapszám

...mi a Herznél mind "hivatásos, profi optimisták" vagyunk, a jövőt is így látjuk...

"Lassan hagyományosnak nevezhető találkozásaink központi témája sajnos ma is a gazdasági és pénzügyi válság, melynek hatása hosszabbnak tűnik, mint ahogy azt tavaly láttuk és vártuk." - kezdem a beszélgetést Dr. Gerhard Glinzerer úrral, a Herz Armatúra cég tulajdonosával.

 

• Véleménye szerint is tovább tart a válság? Lesz egyáltalán vége, vagy együtt kell vele élnünk?

Szerintem a válság tartani fog, de tartania is kell, mert azok a feltételek, amelyek a krízishez vezettek, tartósan még mindig nem változtak meg. A gazdasági válság egyik jelentős kiváltó tényezője az európai államok eladósodása volt és ez a probléma a mai napig is fennáll. Ennek a következménye pedig az, hogy a kormányok adókat növelnek, csökken a polgárok vásárlóereje, valamint az állam, mint központi beruházó kiesik, vagyis a közpénzekből egyre kevesebb beruházásra jut pénz, így a mi szakmánk is nehéz helyzetbe kerül.

A másik probléma - ahogy Magyarországon, úgy Ausztriában is -, hogy a lakosság egyre inkább elöregszik. Az egészségügyi rendszer anynyira jól működik, hogy a legtöbb ember életkora a 80 évet is meghaladja és miután a dolgozók Ausztriában 60 éves koruk előtt mennek nyugdíjba, így még 25-30 évet élnek nyugdíjasan, vagyis ennek a rendszernek a finanszírozása egyre nehezebb, mivel kevesebb ember lesz, aki dolgozik és egyre több, aki nem, őket pedig a többieknek kell eltartani. Így az állami büdzsé egyre nagyobb része a szociális területekhez kerül, nem pedig a beruházásokhoz.

További probléma szerintem, hogy a gazdasági dinamika KeletÁzsiába költözött át. Európa nagyon sok lehetőséget elvesztett. Mostanában újra próbálkoznak az iparosítással, mert mi pl. Ausztriában nagyon sok embernek nem tudunk állást adni, hiszen nálunk is nagyon lecsökkent az ipari tevékenység.

Betanított munkásokra manapság nincs szükség, így akik alacsony, szegényes képesítéssel rendelkeznek, csak nehezen találnak munkát. Azzal a problémával kell szembesülnünk, hogy hogyan adjunk mindenkinek munkát, de ezzel egy időben a kormányoknak pénzre is van szükségük, ezért növekednek az adók, a szociális hozzájárulások. A képzetlen emberek kilátásai egyre rosszabbak lesznek! Sokkal vonzóbb ugyanis bizonyos ipari tevékenységeket nem Ausztriában, hanem pl. Lengyelországban, Magyarországon végeztetni, mert ezek az országok a költségeiket más módon osztják el, vagyis más a költségstruktúrájuk.

Hogy mit tudunk tenni? A Herz csak a saját területén tud iparkodni, mert a brüsszeli "makrokörnyezetet" nem képes befolyásolni. Dolgozunk továbbra is, ahogy eddig is tettük.

No és sajnos az infláció egészen biztosan növekedni fog, mert az államoknak nem sok lehetőségük van a tartozásaikat visszafizetni.

• Önnek több országban is rálátása van az építőipari piacokra, hogyan értékeli azok helyzetét, állapotát?

Vannak országok, ahol az építőipar viszonylag jó helyzetben van, a beruházások száma továbbra is jelentős, gondolok itt pl. Németországra, Ausztriára vagy a skandináv államokra, de akár Csehország, Lengyelország, Szlovákia is ide sorolható. Ezek az országok jobb helyzetben vannak, hiszen itt beruházások, felújítások történnek. Emellett vannak országok, ahol komoly anyagi gondokkal küzdenek, ami természetesen a mi szakmánkat is érinti. Ezeknek az országoknak magas kamatokat kell fizetniük azért, hogy a tartozásaikat finanszírozni tudják, így ez a pénz hiányzik más területekről. A dél-európai, vagy a dél-kelet európai országokban nincsenek projektek, ők ezért rosszabb helyzetben vannak.

• Kihasználva a válság hangulatát - talán mondhatom úgy, hogy annak lehetőségeit -, a Herz cég Pinkafőn jelentős beruházást hajtott végre és egy biomassza kazángyárat létesített. Hogyan működik a gyár? Még mindig jó döntésnek tartja a beruházást?

Úgy vélem, hogy a 2008. év végén meghozott elképzelésünk helyes volt és a gyár ma annyira jól teljesít, hogy mi már további beruházásokra is gondolunk, illetve már meg is hoztuk a döntést a bővítésről . A következő logikus lépés, hogy további beruházásokat valósítsunk meg azért, hogy kielégítsük a keresletet, amely ma Észak-Amerikától az ázsiai államokig terjed.

• Manapság minden nagyobb cég Ázsiába költözik? Önök maradnak Pinkafőn?

Mi mindenképpen Európában maradunk, a pinkafői, burgenlandi székhelyünket a továbbiakban jobban ki fogjuk építeni. Nem tervezzük, hogy a csatlakozók és a szerelvények gyártási területeit máshova költöztessük.

Számunkra ennek gazdaságilag sem lenne értelme, hiszen a partnereink megszokták, hogy a Herz termékei Európából származnak. Mi csak Európa területén gyártunk, illetve nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy egy kelet-ázsiai székhelyet úgy tudjunk ellenőrizni, hogy az elvárt minőséget garantálni tudjunk.

• Közeleg az épületgépészek egyik legjelentősebb kiállítása, az ISH. Milyen termékfejlesztésekkel készül a Herz cég?

Az ISH kezdete óta, vagyis a 60-as évektől kezdve ott vagyunk a kiállításon. 2013-ban természetesen ismét jelen leszünk. Az igazi problémánk az ISH esetében, hogy a kívánt kiállítási felületet megkapjuk-e, mivel mindig kevés terület áll rendelkezésre.

A hidraulika és a strangszabályozó szelep teljes területét fogjuk bemutatni, hiszen ma a fejlődő országok területén, ahol nem annyira a fűtés, mint inkább a hűtés a fő téma, statikus és dinamikus strangszabályozókkal, fan-coil szerelvényekkel vagy helyi melegvíz-ellátással vagyunk jelen. De ehhez tartozik még, hogy a csatlakozóink új generációját is bemutatjuk, tehát egy sor újdonságot úgy, mint eddig mindig. Ami a szponzori tevékenységet illeti, a tárgyalások még folynak.

• Milyen évet zár a Herz cég és milyen kilátásai vannak a következő évre?

A gazdasági évünk áprilistól a következő év március végéig tart, így nemrég zártuk le azt. Mi ismét a pozitív eredményt vettünk célba. Természetesen azzal, amit elértünk, nem vagyunk elégedettek, mert nagyon ambiciózusak és becsvágyók vagyunk, de az eredmények alapvetően megelégedésre adnak okot. Mondhatjuk úgy is, hogy valószínűleg elég sok cég lenne nagyon elégedett azzal az eredménnyel, amelyet mi elértünk.

• Önöknek több szomszédos országban van leányvállalata, képviselete. Mennyire sikeresek ezek és az anyavállalat elégedett-e velük?

Nagyjából mondhatom, hogy igen, de ma már 20 cégünk van a cégcsoportban, és természetesen némelyiknél mindig van személyügyi, vagy forgalomprobléma. Ennek ellenére alapvetően meg vagyunk elégedve és azoknál a cégeknél, ahol gond jelentkezik, törekszünk annak gyors elhárítására, megoldására.

• Ha külön kitérne a magyar Herz cég teljesítményére, udvariaskodás nélkül, megköszönném!

Azt el lehet mondani, hogy a Herz Magyarországon nagyon jó pozíciót harcolt ki magának, amelyet meg is tartott és nyugodtan állíthatom, hogy azt a célt, melyet a magyarországi piacon kitűztünk, el is értük, így nagyon elégedett vagyok, mert a körülmények egyértelműen nem könnyűek. Magyarország is azok közé az államok közé tartozik, amelyeket a válság nagyon mélyen érintett. Én abból indulok ki, hogy Magyarországon a következő években ugyanúgy fogunk dolgozni, mint eddig, talán kicsit több energiával, új termékek sorát próbáljuk majd piacra dobni. Mi, itt a Herznél mind optimisták vagyunk, ezért a jövőt is pozitívan látjuk!

• Az elmúlt évben a magánéletére is rákérdeztem és nagyon diplomatikus, a kérdést kikerülő választ kaptam, úgy éreztem, nem szívesen beszél erről. Ha most ismét kérdezném, ismét kikerülné a kérdést?

A magánélet nem kapcsolódik a cég életéhez. Azt viszont elmondhatom, hogy a cég összességében igen kevés időt hagy a magánéletre, hiszen annak növekedése, beruházásai állandóan igénylik a cégvezető jelenlétét is.

• Mégis mit csinál a Herz tulajdonosügyvezetője csekély szabadidejében?

Sportol, bizonyos keretek között, megpróbálja magát továbbképezni. Pl. július elején részt veszek egy két hetes nyelvtanfolyamon. Szakirodalmat is olvasok, és ápolom a paradicsompalántaimat, hogy augusztusra, szeptemberre bő termést hozzanak. Vagyis mindenfélére ki tudom használni az időmet, már amennyit a cég élete számomra engedélyez.

• Jól tudom, hogy nagyon sok nyelven beszél?

Néhány nyelvet megtanultam, de miután nem használtam, így sajnos el is felejtettem őket, ilyen pl. a francia vagy a svéd. Igazán használhatóan angolul beszélek, mivel az angol a mai gazdasági életben nélkülözhetetlen, de lengyelül és oroszul is értek valamelyest.

• Mikor fog magyarul tanulni?

Ez a probléma nagyjából megoldódott azzal, hogy van egy fiatal kollégám, aki kiválóan beszél magyarul. Az ember fiatalabb korában talán könnyebben sajátít el egy nyelvet és miután a magyar nagyon távol áll más európai nyelvektől, pl. az angoltól vagy a némettől, ezért a megtanulása igazi elkötelezettséget és rengeteg időt igényelne.

• Zárszóul a jövőt illető vágyairól, terveiről kérdezném...

A cégnek továbbra is - még nehezebb körülmények között is -, növekednie kell. Ma az USA-tól kezdve Kanadáig, Japántól Ausztráliáig aktívak vagyunk. A földrajzi jelenlétünket növelni és a termékkínálatunkat tovább bővíteni szeretnénk. A gáz, a fűtés, hideg víz, szaniter szerelvények területén egy gazdag palettát szeretnénk kínálni, amelyeket már sok országban gyártunk. A cégcsoportban 1500 dolgozónk van, az ő érdekükben is abból indulok ki, hogy továbbra is sikeresen fogunk növekedni!


A szerzõ egyéb cikkei:

  Teszt3
  ...most vagyunk a hévízenergia-felhasználás küszöbén...
  Érted is felelősséget vállaltak? - VII. Országos Kéménykonferencia
  ...feladatunk az "őszinteség, az etikus magatartás, az adott szó becsülete" értékek visszaállítása...
  ...a piacon egyre inkább a farkastörvények és a tisztességtelen magatartás kezd divatba jönni...
  ...a csaptelep egy bizalmi termék...

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam