belépés / regisztráció
2021. április 20. kedd
Aktuális lapszám

MÉgKSZ Tisztújító Közgyűlés

A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnöksége a szövetség Alapszabálya értelmében, annak 6.2 (1) a) és d) pontjai alapján 2015. május 18-ra hívta össze a MÉgKSZ 2015. évi, a 2014-es évet lezáró közgyűlését.

 

A helyszín a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi épületében az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék előadóterme volt.

A határozatképes közgyűlés a korábban megküldött dokumentumok birtokában kapott tájékoztatást a 2014. év érdemi eseményeiről, tevékenységeiről.

Az elmúlt esztendő nem hozott lényegi változást a szövetség életében, de sikerült a kapcsolatokat megerősíteni, a szövetség tevékenységét célirányosabbá tenni és részsikereket elérni. A korábban felállított adhoc bizottságok csak részben tudták teljesíteni az elképzelt, elvárt célokat, így célirányosan a minisztériumi és egyéb kormányzati kapcsolatok (energetikai és környezetvédelmi stratégiák, jogszabályok, tanulmányok) kiépítésében, a felsőoktatás (fejlesztési tanulmány) és a középfokú képzés (hatósági képesítések) fejlesztésében végzett tevékenységekben, a hazai és nemzetközi projektekben, rendezvények szervezésében és rendezvényeken való részvételekben sikerült érdemi eredményeket felmutatni. A közgyűlés egyhangúan elfogadta az elnöki beszámolót, amelyben ismertették a 2014. évi mérleget.

A következő napirendi pont a szövetség 2015. évi tevékenysége és tervei voltak. Ennek előkészítése már a múlt évben megkezdődött, amikor úgy döntött az elnökség, hogy más szemléletmóddal és módszerekkel próbálja a szakmát és a szövetséget pozícionálni. Ennek keretében stratégiai célként a honi és tisztességes épületgépészeti szakma támogatását, létrehozását jelölte meg a 2014. évi közgyűlésen és ezt a szövetség négy stratégiai terület fejlesztésével, működtetésével kezdte el megvalósítani.

A tisztességes épületgépészet megvalósítása érdekében a szövetség megpróbál együtt gondolkodni a szakmával, kormányzati szervek és szakmai érdekképviseletek kapcsolati rendszerét megújítani, közös stratégiát, taktikai célokat meghatározni. Ennek eredménye, hogy elkészült mind a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, mind az egyes minisztériumokkal a stratégiai együttműködési megállapodás.

Az épületgépészeti humán életpálya (személyzetképesítés) keretein belül az új és meglévő épületek megvalósításához, felújításához és üzemeltetéséhez szükséges felsőfokú (MSC, BSc település főmérnök, tervező, szakértő, beruházó, kivitelezés és üzemeltetés irányító, speciális jogosultságok) és középfokú (technikus, szakmunkás, hatósági képesítések) végzettségű szakembergárda alap- és célirányos továbbképzése, rendszerelvű jogosultsági és képesítési rendszere korszerűsítése, esetenként létrehozása a feladat. Ebben a témakörben a szövetség partner egy uniós projektben, ahol az építőiparban tevékenykedő épületgépész szakemberek épületenergetikai továbbképzésének előkészítése zajlik, illetve megállapodás született a felsőoktatási intézményekkel (létesítmény és projektmérnök), az Iparkamara (szak- és mesterképzések), a Nemzetgazdasági Minisztérium (hatósági képzések) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (F-Gáz személyzetképesítések) illetékeseivel.

Az épületgépészeti vállalkozói életpálya (cégminősítés) esetében a cél olyan tervezői-szolgáltatói-szállítói-gyártói-üzemeltetői cégminősítő rendszer felállítása és működtetése, amely rendszer biztosítja a szakmai, gyakorlati, gazdasági és képesített személyzeti háttérrel rendelkező vállalkozások versenyhelyzetbe hozását, uniós és kormányzati források esetében kizárólagos alkalmazását. A minősítő rendszer támogatja a megbízható projekt vagy területfüggő együttműködések (projektszervezetek, kisszövetkezetek) létrejöttét is. A rendszer a szövetség elképzelése szerint támogatja a beruházási, energiahatékonysági és energetikai célú támogatási források felhasználásának elvárás szerinti hatékonyságát, megtérülését.

Szolgáltatás- és termékkövetés, fogyasztótámogatás (piac-monitoring), ahol a cél a pozitív diszkrimináció megerősítése, közösen megtalálva a kóklerek, tisztességtelenek kiszűrésére legalkalmasabb módszereket, eszközöket, szakmai és kormányzati partnereket a honi és tisztességes szakma mielőbbi megtisztulásáért, ugyanakkor megfelelő tájékoztatást, támogatást kell nyújtani és eszközt adni a laikus fogyasztók kezébe a megtévesztési kísérletek kiszűrésűre. Részsikereket lehet elkönyvelni egy-két tisztességtelen eszközöket használó készülék forgalmazó kapcsán, de a hatósági intézkedések csak részeredményeket hoztak. Előkészítés alatt állnak a kivitelezés minőségét meghatározó dokumentumok, ágazati szabványok, módszerek.

Egy-egy konkrét témában, egyes témákhoz kapcsolódóan megalakulnak további célirányos, időszaki bizottságok, ahol az adott témához értő szakembereknek, szakmai szövetségeknek és a témában érdekelt vállalkozók képviselőinek részvétele fontos az adott feladat feltárása és végrehajtása érdekében.

A közgyűlés a fent vázolt koncepciót támogatta, így a 2015. évi tevékenységi terv gerinceként elfogadta.

Várunk minden ötletet, közreműködői és támogatói szándékot tagjainktól, partnerszervezeteinktől, a szakmában érdekelt „külsősöktől” egyaránt!


A szerzõ egyéb cikkei:

  A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség közgyűlése
  MÉgKSZ tisztújító közgyűlés
  Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség 2013
  Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam