belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

Lássunk tisztán! II.

Az elmúlt három-négy év során a tűzvédelemmel foglalkozó cégeknek, vállalkozásoknak a folyamatosan változó szabályozásra kellett, hogy összpontosuljon a figyelmük, ha az előírásoknak meg szerettek volna felelni. A 2011. évi OTSZ változását követően olyan harmonizált szabványok léptek érvénybe, amelyek alapvetően megváltoztatták a piaci szereplők helyzetét. A cikk első részében ismertettük a tűzvédelmi csappantyúkra vonatkozó szabványokat és tisztáztuk az MSZ EN 1363-1:2000 szabvány fogalmait. Jelen írásban egyéb, fontos részletre hívjuk fel a figyelmet a tűzvédelmi csappantyúkkal kapcsolatban, a következőben pedig a hő- és füstelvezető csappantyúkkal kívánunk foglalkozni.

 

Nagyon fontos, hogy a tűzvédelmi csappantyú csak úgy építhető be, ahogyan azt vizsgálták, általában úgy, hogy a csappantyúk meghajtó tengelye vízszintes volt. Amennyiben a vizsgálatot lefolytatták függőleges tengellyel is, abban az esetben olyan módon is beépíthető. Ennek a termék minősítéséből kell kiderülnie.

A teljesítményjellemzők megadása során a következő toldalék azt jelenti, hogy a terméket, i –› o belülről kifelé; o –› i kívülről befelé; i ‹ – › o mindkét irányból támadó tűzzel kapcsolatosan vizsgálták, és megfelelt.

A tűzvédelmi csappantyúknak meg kell felelniük az MSZ EN 15650:2010 szabványban meghatározott követelményeknek. Ezen szabványnak való megfelelőséget, úgy, mint az ezt megelőző vizsgálatokat is minden esetben akkreditált tanúsító szervezet végezheti. Ezen vizsgálat pozitív eredményét követően alkalmazható a CE jelölés.

A tanúsító szervezet, amennyiben az EN 1366-2 szerinti vizsgálatok befejeződtek, csak azután végzi el az EN 15650 szerinti vizsgálatokat, mint a sószórásos és a ciklustesztet a termék tartósságának igazolására, illetve az aerodinamikai vizsgálatot. A csappantyúnak az EN 1751 szabvány szerint értékelt csatornával megegyező vagy jobb tömörséggel kell rendelkeznie, hogy abba beépíthessék.

A kezdeti típusvizsgálatot követően, amely a fentieket tartalmazza, következik a termék gyártóművi ellenőrzése (FPC – Factory Product Control). Itt a dokumentációt, a gyártási folyamatot és a minőségbiztosítási rendszert ellenőrzik annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy a gyártóművet mindig azonos teljesítményjellemzőkkel bíró termék hagyja el, és kiadható legyen a teljesítményállandósági nyilatkozat, azaz a „Certificate of constancy of performance”. Ez jogosítja fel a gyártót arra, hogy ennek alapján használja a CE jelölést és kiadja a teljesítménynyilatkozatot.

Fontos, hogy a gyártó vagy forgalmazó minden esetben adjon, illetve bocsássa rendelkezésre a termék teljesítménynyilatkozatát. A tűzvédelmi csappantyúval szinte elválaszthatatlannak kell lennie a beépítésre vonatkozó utasításnak. Ki kell itt is emelni, hogy a csappantyú mindig csak úgy építhető be, ahogyan az vizsgálva volt, attól eltérően nem. Ez azért fontos, mert csak így tudja biztonsággal ellátni a feladatát. Emiatt kell megkövetelni az eladótól a beépítési útmutató átadását.

***

1. ábra. Füstgázvezérlő zsalu vizsgálat közben
2. ábra. Tűzvédelmi zsalu a 90 perces vizsgálat után (Állékonyabb maradt, mint a fal, melybe beépítésre került)


A szerzõ egyéb cikkei:

  Lássunk tisztán! I.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam