belépés / regisztráció
2021. április 20. kedd
Aktuális lapszám

KÉOSZ – gondolatok az újévben

A 2017-ben elindított (folytatott) programjaink alapvető szemléletmódja: az égéstermék-elvezetés a komplex épületgépészeti rendszerek szerves része, ennek alapján kell meghatározni, szabályozni a gyártás, a forgalmazás az elhelyezés, a működés feltételeit. E szemléletmód kialakításában szeretnénk segíteni szakterületünk valamennyi résztvevőjét.

 

2016-ban szövetségünk az elkezdett szakmai programokat folytatva, azok egy részét megvalósította, egy részében pedig jelentős előrelépést tett.

A megvalósított programok közül talán a legjelentősebb a márciusban, immár 16. éve hagyományosan Kecskeméten megrendezett Országos Kéménykonferencia volt. A szervező bizottság jó szakmai munkáját fémjelezik a magas színvonalú, néha vitát is generáló előadások. A konferencia tervezett témakörei átfogták az égéstermék- elvezetés aktuális kérdéseit, a jogszabályi háttér bemutatásától és megvitatásától kezdve az európai előírásoknak megfelelő tüzelőszerkezetek elhelyezésén és égéstermékelvezetésén át olyan biztonsági kérdésekig, mint a CO-mérgezések kiváltó okai. A konferencia témái iránti társadalmi érdeklődést jelzi, hogy rendezvényünket Kecskemét polgármester asszonya nyitotta meg.

Konferenciánkhoz kapcsolódott az Erdélyi Építészeti Biennálé megnyitása is, melynek bemutató előadása a konferencián hangzott el. A Mérnöki Kanara által elfogadott továbbképzési programunkat is megtartottuk a BKMMK segítségével, kapcsolódva a konferencia programjához. A konferencia résztvevői által elfogadott határozatok megtalálhatók honlapunkon (www.kemenyjobbitok.hu).

Szakterületünkhöz kapcsolódik és hála a média alapvetően hasznos, ám néha sajnos felületes, szakmailag nem kifogástalan tevékenységének, ma már országos figyelmet kap a szénmonoxid-mérgezések ügye.

Alapvető probléma volt, hogy a balesetek szakszerű rögzítése, feldolgozása, nyilvántartása nem volt megoldott. Ezért indítottuk el évekkel ezelőtt a megtörtént CO-mérgezéses esetek szakszerű, digitális regisztrálását és nyilvántartását lehetővé tevő, a káreseményt rögzítő jegyzőkönyv kialakítását célzó munkaprogramunkat az Országos Katasztrófavédelem munkatársaival együtt.

Ez a program bekerült az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2016. évi munkatervébe is, és ma már örömmel számolhatok be arról, hogy bár egyszerűsített formában, de megtörtént a kidolgozott jegyzőkönyv-minta rendszerbe állítása az Országos Katasztrófavédelemnél.

Bízom benne, hogy a fogyasztó is rádöbben végre a saját felelősségére, és csökkenni fog a CO-mérgezéses balesetek száma.

A KÉOSZ magas színvonalú szakmai munkáját jelzi, hogy létrehoztunk egy átfogó szakmai anyagot „Az égéstermék-elvezetés a kéményáramkörbe illesztve” címmel. A 6 db, egyenként 45 perc időtartamú előadást tartalmazó továbbképzési anyagot 2016-ban a Magyar Mérnöki Kamara felvette a kötelező továbbképzési törzsanyagába, és örömmel jelenthetem, hogy a szakemberek érdeklődése nyomán 2016-ban már hat helyszínen tarthattuk meg előadásainkat.

Ez a programunk, annak ellenére, hogy már működő, több alkalommal előadott szakmai anyag, egyben a folyamatosságot is jelképezi, hiszen elhatározásunk szerint évente felülvizsgáljuk, korszerűsítjük, aktualizáljuk. Ez a folyamat most zajlik a kamaránál.

Továbbra is súlyponti kérdésnek tekintjük, és több szakmai szervezettel együtt egyre többet teszünk azért, hogy az épületgépészeti szakterület tevékenységét, kiemelkedő szakembereit, szolgáltatásait megismerje a környezetünk, a civil fogyasztók, megismerje a politika és a jogszabály alkotók. Ez a szűkebb szakterületünk, de a teljes épületgépész szakterület és a szakterületen tevékenykedő szakembergárda alapvető érdeke. Ehhez sok munkával kell kivenni a részünket a jogszabályok megalkotásából, a meggyőző, szakmailag helyes tájékoztató anyagok létrehozásából. Ezek már évek óta szövetségünk tevékenységének fontos részei, ezt célozzák részvételeink a szakmai bizottságokban, megjelenésünk az országos médiában.

Szövetségünk másik fontos programja kapcsolódik a fentiekhez, hiszen a civil fogyasztók biztonságát, életvédelmét célozza, amit akkor tudunk eredményesen megvalósítani, ha kellően ismernek minket. A fentiek szellemében folytatjuk a szakterülethez kapcsolódó kérdésekben hozzánk forduló civil fogyasztók „tudatformáló”, korrekt, de nem szakember számára is érthető tájékoztatását.

Programjainkba most már évek óta tudatosan építjük be a meghatározható, számon kérhető felelősségvállalás kérdését. A szakmai szövetségek egyik legfontosabb feladata lenne megteremteni a saját területükön tisztességgel dolgozó, tevékenységükért felelősséget vállaló szakemberek és az országos irányító szervek közötti egyenrangú párbeszéd lehetőségét annak ellenére, hogy ma már az is komoly utánajárást igényel, hogy egy-egy részterület kormányzati felelősét megtaláljuk.

A további munkához kérem tagságunk és a teljes szakterület aktív segítségét, mert az épületgépészet – jelentőségének megfelelő – társadalmi elfogadtatása csak a szakterület öszszes képviselőjének közös munkájával érhető el!


A szerzõ egyéb cikkei:

  KÉOSZ – gondolatok az új évben
  Az égéstermék-elvezetés a kéményáramkörbe illesztve
  2015-ben tovább folytatjuk megkezdett programjainkat
  KÉOSZ - gondolatok 2014 elején
  KÉOSZ: Gondolatok 2012–2013 fordulóján

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam