belépés / regisztráció
2021. október 15. péntek
Aktuális lapszám

KÉOSZ – gondolatok az új évben

2016-ra az átalakuló építőipar, kéményseprő szolgáltatás árnyékában az elmúlt éveknél sikeresebb, jó eredményeket hozó új esztendőt kívánok a Magyar Installateur olvasóinak, az épületgépész szakterület minden képviselőjének a Kéményjobbítók Országos Szövetsége nevében!

 

2015-ben szövetségünk az elkezdett szakmai programokban jelentős előrelépést tett. Folytattuk a szakterülethez kapcsolódó kérdésekben hozzánk forduló civil fogyasztók „tudatformáló”, korrekt tájékoztatását. Továbbra is súlyponti kérdésnek tekintjük, és több szakmai szervezettel együtt egyre többet teszünk azért, hogy az épületgépészeti szakterület tevékenységét, kiemelkedő szakembereit, szolgáltatásait megismerje a környezetünk, a civil fogyasztói társadalom, megismerje a politika és a jogszabályalkotók. Sok munkával kell kivenni a részünket a jogszabályok megalkotásából, a meggyőző, szakmailag helyes tájékoztató anyagok létrehozásából.

Szövetségünk másik fontos programja kapcsolódik a fentiekhez, hiszen a civil fogyasztók életvédelmét célozza, melyet akkor tudunk eredményesen megvalósítani, ha kellően ismernek minket. Szakterületünkhöz kapcsolódik és hála a média alapvetően hasznos, ám sajnos néha felületes, szakmailag nem kifogástalan tevékenységének, ma már országos figyelmet kap a szén-monoxidmérgezések ügye. Alapvető probléma, hogy még a megtörtént esetekből sem tudunk tanulni, mert azok szakszerű rögzítése, feldolgozása, nyilvántartása még ma sem megoldott. Ezért indítottuk el még 2014-ben, a megtörtént CO-mérgezéses esetek szakszerű, digitális regisztrálását és nyilvántartását lehetővé tevő, a káreseményt rögzítő jegyzőkönyv kialakítását célzó munkaprogramunkat az Országos Katasztrófavédelem munkatársaival együtt. Ez a program bekerült az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2016. évi munkatervébe is, jelentős támogatást és publicitást biztosítva a témának. Bízunk benne, hogy a Fogyasztó is rádöbben végre a saját felelősségére, és csökkenni fog a CO-mérgezéses balesetek száma. Már küszöbön áll a kidolgozott jegyzőkönyvminta rendszerbe állítása az OKF-nél.

A KÉOSZ magas színvonalú szakmai munkájának folyamatosságát jelzi, hogy létrehoztunk egy átfogó szakmai anyagot „Az égéstermék-elvezetés a kéményáramkörbe illesztve” címmel. A 6 db, egyenként 45 perc időtartamú előadást novemberben egy szakmai nap keretében, nagy sikerrel ismertettük a szakembereknek. Ezt a továbbképzési anyagot 2016-ban a Magyar Mérnöki Kamara felvette a kötelező továbbképzési törzsanyagába, sőt 2016. 2. 4-én már meg is tarthatjuk az első továbbképzést.

De magas színvonalú szakmai munkánkat fémjelezik a hagyományosan, kétévenként megrendezett kéménykonferenciák is. A IX. Országos Kéménykonferenciát 2016. március 17-18-án, ismét Kecskeméten rendezzük meg. A konferencia tervezett témakörei átfogják az égéstermék- elvezetés aktuális kérdéseit, a jogszabályi háttér bemutatásától és megvitatásától kezdve az európai előírásoknak megfelelő tüzelőszerkezetek elhelyezésén és égéstermék-elvezetésén át olyan biztonsági kérdésekig, mint a tűz elleni védelem és a CO-mérgezések kiváltó okai.

Konferenciánkhoz kapcsolódik az Erdélyi Építészeti Biennálé megnyitása is, melynek bemutató előadása szerepelni fog a programban.

A Konferencia Szervező Bizottsága Dr. Barna Lajos vezetésével állítja össze a szakmai programot. Minden információ megtalálható a honlapunkon (www.kemenyjobbitok.hu).

2016-ban szövetségünk a 23. évébe lépett. A további munkához kérem tagságunk és a teljes szakterület aktív segítségét, mert a bevezetőben vázolt program, az épületgépészet társadalmi elfogadtatása csak a szakterület összes képviselőjének közös munkájával érhető el.

Ehhez a munkához kívánok mindenkinek a következő évre jó egészséget, eredményes munkát és sok sikert!


A szerzõ egyéb cikkei:

  KÉOSZ – gondolatok az újévben
  Az égéstermék-elvezetés a kéményáramkörbe illesztve
  2015-ben tovább folytatjuk megkezdett programjainkat
  KÉOSZ - gondolatok 2014 elején
  KÉOSZ: Gondolatok 2012–2013 fordulóján

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam