belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

KÉOSZ - gondolatok 2014 elején

2013-ban szövetségünk az eredményes szakmai tevékenység mellett a szakterületen kívüli szakemberek és a civil fogyasztók segítését és korrekt tájékoztatását tűzte ki célul. Természetesen ezt a programunkat is több évre tervezzük, fontossága és kiterjedtsége indokolja ezt. Ezzel a tevékenységünkkel kettős célt kívánunk elérni.

 

Az egyik célunk: tevékenységünk, szakembereink, szolgáltatásaink megismertetése a környezetünkkel, a civil fogyasztókkal. Ez a szakterület és a szakterületen tevékenykedő szakembergárda alapvető érdeke. Nem hagyható szó nélkül, hogy miközben az épületgépészet meghatározóvá vált a hétköznapi élet számos területén (komfort, energiafelhasználás, környezetvédelem), addig társadalmi ismertsége, elismertsége csekély. Ez az elismertség azonban alapvetően meghatározza szakterületünk lobbi erejét, tehát rendkívül fontos számunkra, sokat kell tennünk érte.

A másik célunk kapcsolódik az elsőhöz, hiszen a civil fogyasztók életvédelmét célozza, amit akkor tudunk eredményesen megvalósítani, ha kellően ismernek minket. Hála a média hasznos és sajnos néha nem igazán áldásos tevékenységének, egyre inkább országos figyelmet kap a szénmonoxid- mérgezések ügye. Igaz, már sokat beszéltünk erről a témáról, de szakmailag korrekt módon csak mi, szakemberek, „rágjuk a gittet” egymás között. Amint országosan elérhető felületen jelenik meg a kérdés, akkor arról jobb esetben felületesen, rosszabb esetben hibásan tájékoztatnak.

Alapvető probléma, hogy még a megtörtént esetekből sem tudunk tanulni, mert azok szakszerű rögzítése, feldolgozása, nyilvántartása még ma sem megoldott. Ezért indítottuk el 2013-ban a megtörtént CO-mérgezéses esetek szakszerű, felhasználható regisztrálásának és nyilvántartásának módját kialakító munkaprogramunkat. Ebbe a munkabizottságunkba első lépésként meghívtuk a Katasztrófavédelem és a FŐKÉTÜSZ munkatársait, akik örömmel vállalták a hosszabb távú munkát is. Partnerünk lesz még továbbá az MMK Épületgépész Tagozata is. Ez a program bekerült az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2014. évi munkatervébe is, jelentős támogatást és publicitást biztosítva a témának. Bízom benne, hogy a fogyasztó is rádöbben végre saját felelősségére, és ez a jól felkészült, valódi szolgáltatást nyújtó szakemberek megjelenésével, valamint a korrekt, használható nyilvántartással párosulva már hatásos eszköze lesz a még mindig igen gyakori CO-mérgezéses balesetek visszaszorításának.

Programjainkba most már évek óta tudatosan építjük be a meghatározható, számon kérhető felelősségvállalás kérdését. Tesszük ezt akkor, amikor az országos (többnyire politikai) hatások ma már a kéményseprőknél „testközelből” érezhetők, viszont a megfelelő gazdasági és jogi környezet megteremtésére vajmi kevés a közvetlen lehetőség. A szakmai szövetségek egyik legfontosabb feladata lenne megteremteni a saját területén tisztességgel dolgozó, tevékenységéért felelősséget vállaló szakember és az országos irányító szervek közötti párbeszéd lehetőségét. A KÉOSZ Elnöksége által meghatározott irányok, szakmai és szakmapolitikai programok meggyőződésem szerint ezt a célt is szolgálják.

A KÉOSZ szakmai munkájának folyamatosságát jelzik a kétévenként megrendezett kéménykonferenciák. 2014. március 27-28-án, ismét Kecskeméten, de új helyszínen rendezzük immár a VIII. Országos Kéménykonferenciát, amelyre ezúton is szeretettel hívom meg az épületgépész szakembereket. A konferenciával kapcsolatos információk megtalálhatók a honlapunkon (www.kemenyjobbitok.hu). A konferenciával kapcsolatos javaslatokat, véleményeket, tanácsokat, esetleg előadásvázlatokat az info@kemenyjobbitok.hu címre várjuk.

2013-ban szövetségünk 20. évébe lépett. A jubileumi évet sok munkával, újabb programok elindításával ünnepeltük. Ahhoz, hogy a jövőben is a szakma számára fontos eredményeket érjünk el, kérem a tagságunk és a teljes szakterület aktív segítségét, mert jól működő rendszer csak közös munkával hozható létre.


A szerzõ egyéb cikkei:

  KÉOSZ – gondolatok az újévben
  KÉOSZ – gondolatok az új évben
  Az égéstermék-elvezetés a kéményáramkörbe illesztve
  2015-ben tovább folytatjuk megkezdett programjainkat
  KÉOSZ: Gondolatok 2012–2013 fordulóján

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam