belépés / regisztráció
2022. január 19. szerda
Aktuális lapszám

IV. Épületgépész Szakmai Nap a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén

Azért, hogy a TDK tevékenység és az épületgépészeti tudományos kutatás iránt a hallgatók érdeklődését felkeltsük, 2011 óta minden év tavaszán szakmai napot szervezünk hallgatóink számára. A célcsoportot a képzésük 6.félévében járó épületgépész és épületenergetikus B.Sc. hallgatók képezik, és erre a célra a tanszék az adott napon szívesen áldoz órarendi órákat is.

 

A BME épületgépészeti képzésében a kétfokozatú képzésre (B.Sc., M.Sc.) való áttérés egyik örvendetes következménye, hogy az épületgépészet és épületenergetika szakirányos hallgatók a korábbi 3 helyett 7 félévig vannak kapcsolatban a szakirányokat gondozó Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékkel. Korábban a hallgatók a 10 féléves képzés során legkorábban a 7. félévben kerültek a Tanszék látókörébe, míg ez most a 11 féléves képzés (7 félév B.Sc., 4 félév M.Sc.) 5. félévében megtörténik. Mindez pozitív kihatással van a tanszéken folyó tudományos diákköri (TDK) tevékenységre is. Korábban az érdeklődő hallgatók java részét más témákkal már előbb lekötötték a képzés alsó évfolyamain oktató tanszékek. A fellendülő és sikeres TDK tevékenységet tükrözik a hallgatóink által az elmúlt években az Országos Tudományos Diákköri konferenciákon elért helyezések, egy első és három második, valamint hogy a tanszéken örvendetesen megnőtt a doktoranduszok száma. Jelenleg 8 nappali, és két levelező Ph.D. hallgató tevékenykedik épületgépészeti szakterületen, akiknek témája jellemzően a korábbi TDK munka folytatása.

Idén, a már negyedik alkalommal megrendezett szakmai napon az előadások az Épületgépészeti tervezés és újításként a Fűtéstechnika órarendi idejében is zajlottak. További újdonság volt, hogy a tanszék épületgépész doktoranduszai is lehetőséget kaptak kutatási témájuk bemutatására.

A IV. Épületgépész Szakmai Napon a következő doktoranduszi és TDK előadások hangzottak el:

 • Jasper Andor: Távhőrendszerek komplex méretezésének kérdései
 • Horváth Miklós: A napsugárzás szerepe az épületek hőnyereségében
 • Both Balázs: Érintőleges légvezetési rendszer elemzése
 • Czétány László: Négyszög-keresztmetszetű befúvólégcsatornák geometriai optimalizálása
 • Rácz Lukács, Pozsonyi Műszaki Egyetem: Energy analysis of circulation pumps in heating systems of residential buildings and determinating the energy efficiency index
 • Tirpák Tamás: Többszintes épületek belső levegőforgalma
 • Érces Norbert: Biomassza tüzelésű kazánok és rendszerek energetikai vizsgálata
 • Szabó János: Közvetítőközeges hővisszanyerés
 • Cserkuthy András, B.Sc. 6. félév: Felmérés, tervezés, kivitelezés - 3D-ben
 • Farkas Rita–Andrássy Zoltán, M.Sc. 1. félév: Fázisváltó anyagok épületgépészeti alkalmazása
 • Kurdi Kamilla, M.Sc. 4. félév: EtApp - Innovatív energetikai tanúsító alkalmazás fejlesztése

A doktoranduszok kutatási témájukat és eredményeiket általában már több helyen is bemutatták a hazai szaksajtóban és konferenciákon, így a Magyar Installateur oldalain is olvashatók lesznek, kezdve a jelen lapszámmal.

A szakmai nap programja a Tanszék Stokes Laborjában folytatódott, ahol az Épületgépészeti vetélkedőn 6 csapat versengett vándorkupáért. A szoros versenyt a HANO csapat nyerte, tagjai: Tóth Andrea, Hujber Csaba, Kovács Árpád, Makay László. A zsűrit a tanszék oktatói és ipari szakemberek alkották. A verseny lebonyolítását és a résztvevők díjazását számos cég támogatta eszközökkel, felajánlott díjakkal, szervezési, vagy pénzügyi hozzájárulással. A programot hagyományosan az ÉpGép All Stars Zenekar koncertje zárta.


A szerzõ egyéb cikkei:

  Épületgépész Szakmai Nap

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam