belépés / regisztráció
2021. október 15. péntek
Aktuális lapszám

Gondolatok az energiairányítási rendszer bevezetéséről

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és annak végrehajtási rendelete (122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet) alaposan feladta a leckét a szakmában járatos szakembereknek. Talán azért is, mert a lakóházak energiatanúsítványaival kapcsolatos tapasztalatok nem adnak okot optimizmusra.

 

A nagyvállalatok (ld. 2004. évi XXXIV. tv) kötelezettségévé tett energetikai audit témaköre igen csak rosszul lett előkészítve, sőt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem lett előkészítve. A tanácstalanságot ezen a téren tovább fokozta a 2016. január 2-ával hatályos módosítás, így igazából azok jártak jól, akik hittek az energiatakarékosság ügyében és elegendő forrásuk volt a valós feltételek megteremtésére. Azok a – főként termelő – vállalatok, akik nem ismerték e témában a jóval korábban megjelent direktívát (2012/27/EU), azoknak most igen sok dolga akad majd. Nehéz helyzetben vannak azok is, akik valójában nem ismerik saját „energiafaló” technológiájukat, berendezéseiket, pontosabban nem rendelkeznek tételes műszaki specifikációkkal a használatos energiafogyasztókról, mert az energiahatékonyságról akkor lehet tényeken alapuló döntéseket hozni, ha az alapadatok megbízhatóak és elemezhetőek. Kétségtelen tény, hogy – képletesen szólva – a villanykörték számának korlátozásával, illetve cseréjével is lehet valamennyi eredményt elérni, de ez igazán porhintés, majdan az energetikai auditorok biztosan elismerően szólnak erről is és másról is, amit szeretnénk nem az „asztalunkon” látni.

Egyetértek azzal, hogy valamilyen módon kényszerpályára kell helyezni az energiatudatos termelőtevékenységet, akár kilátásba helyezett nagy összegű bírságokkal is.

Szerencsére napvilágot látott az ISO 50001 sz. szabvány az energiairányítási rendszerekről, amely legfőbb erénye, hogy jól felépített a koncepció, területi (fizikai) rendszerhatárokat lehet kijelölni, és időtávlatban gondolkodik, nem „tegnapra” kell a szükséges intézkedéseket megtenni, hanem a cég teherbíró képességének megfelelően tervezhetők energiatakarékossági programok. Nem elhanyagolható előny az sem, hogy az auditált energiairányítási rendszert működtető szervezetek mentesülnek az MSZ EN 16247 szabvány szerinti energetikai auditoktól, így kiegyensúlyozott működési rendszer alakítható ki, ami kompatibilis az összes minőségirányítási rendszerrel, tehát integrálható azokba. Persze itt is azok vannak előnyben, akik már egy MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek. Nem kell jóstehetségnek lenni ahhoz, hogy azt állíthassuk, a rendszer- és folyamatközpontú irányítási rendszerekben gondolkodók, az egyszerűsítő integráció felveszik az irányt és akkor elérkeztünk a vállalatirányítás egy új, modern és praktikusan üzemeltethető gondolatához.

De ne szaladjunk előre, és maradjunk az energiairányítási rendszereknél, amelyek létrehozása a valóságban nem is olyan bonyolult, feltéve, ha van hozzáértő szakemberünk, mert nagyvállalatnál ez nem kevés munka. A legfőbb vezetői elkötelezettségen túl minden ez a feladat szakmai vezető számára komoly kihívás különösen akkor, ha a termelő berendezésekkel kapcsolatos adataik, információik hiányosak. A következőkben szeretnék egy egyszerű folyamatábrát bemutatni az energiairányítási rendszer bevezetésére, hogy bebizonyítsuk, logikusan szervezett tevékenységgel, tényeken alapuló válaszokkal eredményeket lehet elérni, mert a jól kialakított rendszer „önjáró” és költséghatékony.

Először is térképezzük fel, mink van (1. ábra)!

Másodszor rajzoljuk meg a folyamatot (2. ábra)!

És végül fejezzük be, amit elkezdtünk (3. ábra)!

Amint az kiolvasható a folyamatból, szakszerű, logikusan megtervezett lépésekkel lehet valós előnyöket szerezni, mivel ezek a számszerűsíthető megtakarítások garanciái. Mivel az energia elérése várhatóan nem lesz olcsóbb és a piaci termékek nyomott áron adhatók el, ezért az energia- és költséghatékony termelés, szolgáltatás csak jól megszervezett, kockázatalapú és rendszerszerű gondolkodással létrehozott irányítási rendszerben ígér eredményeket. Ha belevágnak a megvalósításba, biztosan jó úton haladnak, de ne feledjék hozzáértő – lehetőleg külső – szakember tanácsára azért szükség lehet!

***

1. ábra.
2. ábra.
3. ábra.

 

FA
www.elcon.hu

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam