belépés / regisztráció
2021. augusztus 3. kedd
Aktuális lapszám

Fókuszban a jövőnk

Dr. Szabó István, a SZIE Gépészmérnöki Kar dékánja nyitotta meg a rendezvényt: „A konferencia azért is jelentős a számunkra, mert így is hangsúlyozni tudjuk, hogy az épületgépészet milyen nagyon fontos számunkra. A szakmában erősíteni szeretnénk azt a képet, hogy nálunk egy tudományos műhely működik. Az épület, ahol most vagyunk, a Tudástranszfer Központ, múzeumi funkcióval is rendelkezik, de természetesen az oktatás színhelye is, ezért gondoltunk arra, hogy itt biztosítunk helyszínt a szakmai fórumoknak.”

A Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, Kovács István olvasta fel és egészítette ki saját véleményével Barsiné Pataki Etelka MMK elnök asszony üzenetét, aki külföldi tartózkodása miatt személyesen nem tudott az eseményen részt venni:

„Nagyon fontos a Magyar Mérnöki Kamara életében valamennyi hazai oktatási intézménnyel a kapcsolat ápolása és fenntartása. Milyen gondolatok és cselekvési programok foglalkoztatják ma a mérnöki kamarát? Az oktatáshoz kapcsolódóan nagyon fontosnak tartjuk a tervezési tudás generációk közötti továbbvitelét és átadását. Elmúltak azok az idők, amikor a fiatal mérnök nagy mérnöki irodákban, nagy gyakorlatú kollégáktól, társaktól szerezhette meg a mérnöki tapasztalatot, a gyakorlatot. Ezért mindenkinek érdeke, hogy az a generáció, amely ennek a tudásnak a birtokában van, minél teljesebben tudja átadni a fiatal mérnököknek tapasztalatait. Meghirdettük az ún. mentori programunkat, amelynek a lényege, hogy a frissen kikerült és tervezésre vállalkozó fiatal mérnököknek olyan idősebb szakemberek, tervezők adhatják át gyakorlati tudásukat, akiktől sok mindent tudnak elsajátítatni, eltanulni. Ebben a mentori programban szeretnénk majd főleg az oktatási intézményekre támaszkodni.

Egy másik nagy folyamatban lévő programunk, hogy egy mérnökpálya modell kidolgozását fogadtassuk el kormányzati szinten. Kidolgoztunk az Építész Kamarával együtt egy szakmagyakorlási kódexet, amely a mérnök gyakornoktól, a vezető tervező, mentor szakmákig a mérnöki modellek leírását és elsajátíthatóságát tartalmazza, és mindehhez hozzájárul a jogosítási, minősítési rendszer, amely szintén, részben megújulás alatt van. Fontos feladatunk továbbá a mérnökpálya elismertségének erősítése, ahol az erkölcsi megbecsültségen túlmenően az anyagit is szeretnénk képviselni. Az épületgépészeti oktatás jövője mindannyiunkat érintő téma.

Az épületgépészet az elmúlt évtizedekben határtalan fejlődésnek indult. Olyan területeket hódított meg, illetve olyan területekkel dolgozik együtt, mint a környezetvédelem, az energetika, a szabályozástechnika. Nagyon szép példát mutat erre a gödöllői egyetem létesítménymérnök képzése, ahol több határterületet oktatnak azoknak, akik többé-kevésbé már elsajátították az épületgépészeti ismereteket.

A kamara elsősorban azt várja az oktatási intézményektől, hogy az onnan kikerülőknek olyan mély és alapos mérnöki alaptudást adjanak, amelynek birtokában ők ezeket a kiterjesztett határterületeket a mérnöki, tervezési gyakorlatban jobban tudják érvényesíteni. Onnantól kezdve pedig jöhet az élet végéig tartó tanulás, amelyben a továbbképzésekkel a mérnöki kamara is kiveszi a részét.”

Dr. Dobi Bálint a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője megnyitó beszédében a környezetvédelem, a levegőszennyezés, a levegő tisztaság fontosságáról ejtett szót, a 2013. év ugyanis a levegő éve az Európai Unióban. A levegőszennyezésre először talán a savas esők hívták fel a figyelmet. Ez indított el egy levegővédelmi cselekvéssorozatot, amelynek ez a 2013-as levegő éve is a része. Elmondta, hogy napjainkban a savas esők már kevésbé, de a klímaváltozás az, amely a levegőtisztaság szempontjából a fókuszba került.

A megnyitókat négy különböző tématerületet is érintő plenáris ülés követte, ahol közel harminc előadás hangzott el neves hazai szakemberektől, amelyekről igyekszünk a továbbiakban szaklapunk oldalain is tájékoztatást is adni.


A szerzõ egyéb cikkei:

  Lezártunk egy esztendőt, elkezdtünk egy újat
  Magyarország földrajzilag jó helyen van, az itt dolgozó munkaerő jól képzett, megállja a helyét
  Munka és sport nélkül nem lehet élni
  Figyelmeztető karácsonyi gondolatok
  Sohasem másolunk, csak újat alkotunk
  Számomra a Mart az élet

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam