belépés / regisztráció
2022. január 19. szerda
Aktuális lapszám

Energia Menedzsment Információs Rendszerek (Energy Management Information System - EMIS) az MSZ EN ISO 50001:2011 szerinti nagyv

A nagyvállalatoknak négyévente kötelező energetikai auditálást szükséges végeztetniük a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, valamint a 122/2015 (V.26.) Kormányrendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Végrehajtási rendelet) szóló jogszabályok alapján. A jogszabály definíciója szerint minden kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás nagyvállalatnak minősül. Az energetikai audit elvégzése alól mentességet élvez az MSZ EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszert (továbbiakban: EIR) bevezető és üzemeltető nagyvállalat.

 

Az energetikai auditok minimális tartalmi követelményét a Végrehajtási rendelet 13. § (1) pontja adja meg. A szükséges elvárások közül az energiafogyasztási profil mellett kiemelt terület a villamos energiára vonatkozó terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra épített elemzés elkészítése. Emellett el kell végezni az épületek, épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatát, beleértve a szállítást is. Az audit során elvégzendő feladatok megfelelő alaposságot, gondosságot és a szakmák együttműködését követelik meg. A vizsgálandó területek nemcsak épületre vonatkoztatott villamossági, gépészeti, automatizálási, technológiai területek, hanem az ipari folyamatokra és a szállításra is vonatkoznak, és ezeket egyben szükséges kezelni.

Az Energia Menedzsment Információs Rendszerek (EMIS) a realtime adatgyűjtés és megjelenítés mellett historikusan is tárolják az adatokat, így biztosítva a visszakereshetőséget és az elemzéshez szükséges adatbázisokat (data-drivenanalysis – DDA). Az EMIS kiemelt funkciója az adatokból történő információ kinyerése elemzési eszközökkel, benchmarking adatbázis építése, valamint az energiahatékonysági cselekvési tervekhez szükséges adatok előkészítése és nyomon követése, ezenkívül adott feltételek esetében az irányító rendszerek támogatása további finomhangolásokkal, alapjel beállítási lehetőséggel, valamint beavatkozással és fogyasztási, hatékonysági kontrollal. Az MSZ EN ISO 50001:2011 szabvány szerint az energiagazdálkodást végzőnek és fenntartónak számos feladata keletkezik. Többek között az alábbiak:

 1. energetikai alapállapot felvétele (E-Baseline),
 2. Energia Teljesítmény Mutató(k) (ETM) meghatározása,
 3. energiahordozók megbontása és költségeinek nyilvántartása,
 4. szignifikáns energiafogyasztók (SUE) azonosítása,
 5. a fogyasztásra ható tényezők azonosítása és mértékének meghatározása,
 6. energiamérleg és energiastratégia felállítása,
 7. energiatervezés, energia végrehajtási tervek P-D-C-A ciklus fenntartása,
 8. ellenőrzési és visszaható tevékenységek nyilvántartása,
 9. teljes körű dokumentációs kötelezettség,
 10. jogszabályi megfelelőség.

Általános elvárások az MSZ EN ISO 50001:2011 EIR rendszereket támogató EMIS rendszerekkel kapcsolatban

Mivel az energiairányítási rendszer egyik kulcspillére az energiafogyasztásra, energiahatékonyságra ható tényezők azonosítása, így egy összetett és integrált feladat hárul a rendszer bevezetőjére és fenntartójára, ahol az energiagazdálkodási, általános termelési, műszaki és gazdasági nyilvántartások integrációját szükséges megvalósítani, majd ezeket fenntartani. Az ISO szabványok szerinti szervezeti elköteleződés és a szervezet energiatudatosságának fokozása érdekében a szervezet résztvevőit be kell vonni az energiagazdálkodásba és a felső vezetői elköteleződést a szervezet minden szintjéhez, szereplőjéhez el kell juttatni, fent kell tartani. Az EMIS rendszerek képesek megkülönböztetni az eltérő típusú adat és információ igényeket és eltérő riport formátumban átadni a szervezet eltérő kompetenciáinak. Az EIR rendszerek esetében olyan iparági, szakmai, eszköz és platform függetlenségre van szükségünk, ahol az eltérő gyártók, megoldás szállítóktól (műszaki mérőberendezés, informatikai adatbázis) való függőség megszűnik és az EMIS integráltan képes az adatokat megjeleníteni, feldolgozni, elemezni, a rendszerek felé visszaadni (1. ábra).

EMIS 1. fő funkció: Adatintegráció, megjelenítés

Az EMIS rendszernek integrálnia kell az eltérő adatformátumú (adatbázis, adat-nyilvántartási formátum), az eltérő kommunikációs protokollon érkező (direkt mérő kiolvasás, BMS, helyi mérő adatgyűjtő rendszerek) adatokat, fel kell tudnia dolgoznia és kapcsolatot kell teremtenie a gazdálkodási adatokkal és egyéb nyilvántartásokkal. Emellett összegeznie kell az integrált adatokat és ezeket a megfelelő nézeti formában be kell mutatnia (benchmarking, lekötés optimálás, meddő gazdálkodás, optimális munkapont beállítás, előrehaladási jelentés), elemeznie kell, és visszacsatolásokat kell adnia kézi beállítási mód, fél-automatikus és teljesen automatizált (EMIS-BMS Building Management System) rendszerek esetében is (2. ábra). Energiahordozótól és energiatípustól független módon kell összegeznie és összehasonlíthatóvá tennie a teljes épület, vagy épületcsoport és ipari műveletekre vonatkozó fogyasztási, üzemviteli és más paraméterek bemutatását (3. ábra).

EMIS 2. fő funkció: Profilok, fogyasztások elemzése

Energiahordozótól független módon képesnek kell lennie az energiafogyasztási profilok időben és más tényezők függvényében történő megjelenítésére, elemzésére (4. ábra). A profilelemzés során szükséges, hogy mind időben, mind térben képes legyen összehasonlítások elvégzésére. A fogyasztásra ható tényezőket azonosítania kell, valamint ezek mértékét ki kell tudnia számolni. Villamos energia esetében a meddőgazdálkodási számításokat automatikusan kell elvégeznie, valamint kezelnie kell az eltérő típusú igénybevételi szintek (KIF, KÖF) szerinti elszámolási egységeket.

EMIS 3. fő funkció: Megtakarítási potenciál kiszámítása

A program az épületenergetikai és technológiai igények esetében képes megtakarítási potenciált kiszámítani és a hatékonysági intézkedéseket rangsorolni, kiemelve az atipikus fogyasztási helyeket, mintázatokat, pontokat (5. ábra). A potenciál megadásával az EMIS és BMS közötti integrációval a program képes a BMS rendszerek további finomhangolását, az időprogramok karakterisztikájának időbeli lefutását a múltbeli adatok alapján pontosítani, módosítani.

EMIS 4. fő funkció: ISO 50001 szabványpontjai

Az EMIS az energetikai alapállapot felvételét követően biztosítja az energiahatékonyság és energiafelhasználással kapcsolatban létrehozott energiateljesítmény- mutatók definiálását, valamint az ETM-k folyamatos kiszámítását (akár gazdasági, akár műszaki adatokról legyen szó) és a teljes körű P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) energiagazdálkodási tevékenységi kört a szabvány szerinti felelősségi, dokumentálási és végrehajtási eljárásokkal (6. ábra).

EMIS rendszerek előnyei:

 • a vállalati önköltségszámítás támogatása a számviteli törvény szerint,
 • az általános költségek csökkentésének lehetősége,
 • az energiagazdálkodási feladatok fenntartásával kapcsolatos ráfordítások mértékének csökkentése,
 • automatizált dokumentáció és energiagazdálkodási számítások elvégzése,
 • nagyvállalati energetikai audit megfelelősége automatizáltan,
 • MSZ EN ISO 50001:2011 szerinti folyamatos megfelelés,
 • teljes körű dokumentálási folyamat,
 • ETM mutatók napra kész automatikus számítása,
 • P-D-C-A ciklus naprakész nyilvántartása és számítása,
 • azonnali megtakarítási potenciál kimutatása, azonosítása, számszerűsítése.

Az EMIS nem helyettesíti az energetikust, hanem kiszolgálja és a mérnöki sejtéseket mérhető, összehasonlítható és racionális döntésekké változtatja, továbbá kiemelkedő eszköz az energiagazdálkodási folyamat részleteinek megismerésére és az eddig nem ismert gazdálkodási területek megtakarítási potenciájának bemutatására. Az EMIS kapcsolatot teremt az épületvillamosság, az épületgépészet, az épületszerkezet és egyéb társrendszerek között.

***

1. ábra. Energia Menedzsment Információs Rendszerek integrációja más társrendszerekkel
2. ábra.
3. ábra.
​4. ábra.
5. ábra.
​6. ábra.

 


Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam