belépés / regisztráció
2021. május 11. kedd
Aktuális lapszám

Debreczeni Mihály emlékének

Hivatalos hadüzenet nélkül folyik a III. világháború. Nem országok és földrészek között, hanem a pénzvilág technológiai, energetikai szegmense és az egyetemes emberi érdekek élet-halál harcaként.

Lefordítva: a küzdelem egy szűk kör érdekeit képviselve azért folyik, hogy a több mint 100 éve csak véres háborúkat előidéző olaj és gáz uralja-e az energia piacot, felgyorsítva ezzel a kék bolygónk és az emberiség pusztulását, vagy teret enged olyan új energiáknak, a napenergiának például, amelyek a közérdeket szolgálva az emberiség jövőjét jelenthetik.

A harc világméretű. Az ellenfél óriási létszámú zsoldos hadsereggel rendelkezik, míg a „Napkorszak harcosai” önkéntesek.

Debreczeni Mihály halálával egy ilyen napkorszaki önkéntes harcos távozott el közülünk.

Drága Misi Barátunk! Amikor halálhíredet meghallottuk először felháborodva egy mondat bukott ki belőlünk: „Uram, miért őt?” Miért éppen akkor, amikor a harcostársai országos tanácskozáson várják, hogy hozzáértő, tisztességes, közérdeket képviselő gondolatait elmondja, műszakilag, technológiailag bizonyítsa, hogy miért is kell Magyarországnak és az egész világnak a Napkorszak – a béke korszaka?

Aztán megbékéltünk, mert a Mindenható mindenlátó is kell, hogy legyen. Mindenlátó pedig úgy lehet, hogy saját képmására teremtett emberek közül az igazlátókat kérdezi meg, hogy mi is a helyzet idelent. Misikém! Te már fent vagy az Úristen audienciás előszobájában, arra várva, hogy az Úr megkérdezze. „Mihály fiam! Miért kell országos tanácskozást összehívni arról, hogy méltóbb helyett kapjon az, amit én is akarok, hogy a harmadik évezred a Napkorszak évezrede legyen. Erről nem kérdezhetem meg a gáz- és az olajérdekeltségek nagyon kiképzett, de nem igazlátó, nem közérdekeltség-látó, hanem haszonlátó képviselőit. Ők nem az én hasonmásomra teremtődtek. Ők, ha a fiamat megváltóként küldeném most a földre, Betlehemi jászolához nem aranyat, tömjént és mirhát vinnének, hanem svájci frankot, kőolajat és földgázt. Nos, azért szólítottalak magamhoz, a sok munkával előkészített „Nap Napja” programotok megrendezése előtt, hogy együtt hallgassuk, a tiszta levegővel körülvett felhőmön ülve az esemény szervezőit, akik nem önmagukért, hanem a közérdekért aggódó emberek! Segítsünk nekik megfogalmazni az állásfoglalásukat és igényüket a honatyák felé, hogy más korszak, a közérdek korszaka, a háborúk energiája, a gáz és az olaj helyett a napenergia, a béke energiája következhessen!”

Misi! Itt lent, a kék bolygón, Magyarországon, nagyon hiányzol nekünk! Nehéz lesz téged pótolni, de talán odafentről tényleg többet tudsz rajtunk és ügyünkön segíteni. Köszönjük, hogy szellemiségedet, a napenergia hasznosításához szükséges technológiai tudást, írásaidban, könyveidben itt hagytad nekünk. Emlékedet megőrizve gyászolnak barátaid, kollégáid és a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tagjai.

A Magyar Installateur Szerkesztősége is megrendülten búcsúzik egyik kiváló rovatvezetőjétől és ez úton is részvétünket nyilvánítjuk ki Debreczeni Mihály hozzátartozói felé.

A szerzõ egyéb cikkei:

  VI. Szolár konferencia – A napenergia szektor hazai kiemelkedő eseménye
  Mennyiért sütött (süthetett) a Nap Magyarországon 2016-ban?
  A napnál világosabb
  Beszámoló a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség 2013-as évéről

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam