belépés / regisztráció
2021. május 10. hétfő
Aktuális lapszám

Az új F-gáz rendelet várható hatásai

2015. február 10-én megjelent és február 18-án hatályba is lépett a Kormány 14/2015. (II. 10.) rendelete a fluortartalmú, üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. Maga a rendelet nem jelent újdonságot a hűtő- és klímaszerelő vállalkozások számára, hiszen a 310/2008. (XII. 20.) Kormányrendelet előírásai 2009 júliusa óta szabályozták a rendelet hatálya alá tartozó hűtőközegekkel kapcsolatos tevékenységeket. Megkérdezhetné ezek után bárki, hogy mi szükség volt egy új jogszabályt 5 év elteltével ugyanabban a tárgykörben megjelentetni.

 

A kérdésre összetett a válasz. Egyrészről a „310-es” rendelet egyik alappilléréül szolgáló 842/2006/EK rendeletet 2014-ben felülvizsgálták, és megjelent az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú, üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. EU-s szinten tehát megváltoztak az előírások, pl. átfogó kvótarendszert vezettek be az üvegházhatású anyagok forgalmazásánál, a környezetbarát hűtőközegek alkalmazását ösztönző CO2 tonna-egyenértékben kell megadni a töltetek nagyságát a hűtőköröknél, stb. Másrészről az új kormányrendelet gyökeresen megváltoztatta az előírások betartatásának feltételeit azáltal, hogy a monitoring és képesítő tevékenységet 2015. február 18-tól egy állami szerv, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság vette át a HLH-Monitoring Nonprofit Kft.-től. A felálló új szervezet hatósági jogkörrel felruházva teszi majd a dolgát – szemben az előző időszak ellenőrzés-ínségével.

Ez a változtatás várhatóan ugrásszerűen meg fogja növelni a rendelet hatálya alá tartozó, tehát regisztráció-köteles hűtőkörök számát. Képesített szakmatársainknak több lesz a munkája, és valószínűleg jóval kevesebb lakossági klímaberendezést fognak „AS (Ahogy Sikerül) szabvány” szerint felszerelni országszerte, mivel az előírások szerint csak az a végfelhasználó veheti át a kereskedőtől a klímaberendezését, aki hivatalosan kiállított tanúsítvánnyal igazolja, hogy képesített vállalkozás vállal felelősséget a telepítés szakszerűségéért.

A Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége felvette a kapcsolatot a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság vezetőivel, még a rendelet megjelenése előtt. Sikerként könyvelhetjük el azt, hogy a jogalkotók javaslatunkra beemelték a jogszabályba a jól bevált kreditpontos rendszert, amely segítségével a képesítéssel rendelkező kollégák kiválthatják az öt évenként kötelező megújító vizsgát.

Összefoglalva, a 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet általánosan több odafigyelést, nagyobb pontosságot követel meg az érintett gazdasági szektor résztvevőitől, és egyértelműen a környezettudatosságot, a jobb minőséget, a gazdaság fehérítését szolgálja.


Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam