belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

„Aki nem akar akkor, amikor tud, az nem tud akkor, amikor akar” – II. Szakmai Nemzeti Fórum

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének kezdeményezésére, a Gáziparosok Országos Egyesülete közreműködésével rendezték meg ismét a fórumot májusban, a Gróf Széchenyi rendezvényhajón, a címben szereplő mottóval. A témakör fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint a megjelentek száma. A közel 100 fő vendég között mindenki ott volt, aki manapság érdekelt a gázfelhasználás, a gázkészülékek gyártásában, forgalmazásában.

 

A megjelenteket Varró Zsuzsanna, GOE főtitkár köszöntötte:

„Az egyesület fontos feladata a hatékony energiafelhasználás elősegítése, a környezetvédelem és a biztonság szempontjainak figyelembevételével. Kiemelt szempont továbbá, hogy a gáztüzelő berendezések, gázipari szolgáltatások, a pillanatnyi igények kielégítésén túl hosszú távon is megoldást jelentsenek az épületek fűtésének és melegvíz-ellátásának biztosítására, legyen szó akár a meglévő épületek energetikai korszerűsítéséről vagy új épületek létesítéséről.

Tavaly ősszel – a sikeresen megrendezett I. Szakmai Nemzeti Fórum után – elkészült az egységes gázszakmai ajánlás, és talán éppen ennek alapján még inkább láthatóvá vált, illetve egyre inkább kikristályosodott, hogy sok még a tennivaló. Ezért ismét felvetődött az igény, hogy ez évben szervezzük meg a mai, II. Szakmai Nemzeti Fórumot. A tavalyi tapasztalatokat beépítve, illetve az időközben beérkezett új információkat áttekintve, a mai fórum főtémája a mintegy négy hónap múlva életbelépő újabb rendelet, amely a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményekről, a kötelező energiahatékonysági rendelet alkalmazásáról szól.

2015. szeptember 26! E nappal egy olyan állomásához érkezik a szakma, amelyről beszélni kell! A célunk az, hogy a jelenleg ismert információkat összeszedjük, azokat a szakemberek elé tárjuk, hogy velük együtt gondolkodva a tennivalókat egyeztessük. E szakmai összefogással, minden érintett bevonásával, egységesen hozzá kívánunk járulni a gázenergia tudatos és gazdaságos felhasználásának fejlődéséhez hazánkban.

Az tehát nem kérdéses, hogy a rendelet bevezetéséről, annak alkalmazásáról a magyar földgáz felhasználás piac minden szereplőjének bevonásával kell beszélni, de úgy véltük, hogy a téma fontossága a rendezvényi környezettől is megköveteli a magas színvonalú minőség megtartását. Mindezt figyelembe véve egy elegáns, történelmében és eszmeiségében is autentikus helyszínt választva, a gázipar jeles képviselőit és együttműködő partnereit a Dunára, a Gróf Széchenyi hajóra invitáltuk második alkalommal is, ami híven tükrözi a haladás, a környezettudatos cselekvés és az egységes jogrend alkalmazása iránti elkötelezettségünket.

A tavalyi évben még csak reményünket fejeztük ki a II. Szakmai Nemzeti Fórum megvalósításáért, de az álom azóta valósággá vált. Bízunk benne, hogy e széles körű és egységes szakmai összefogással egy olyan hagyományt indítottunk el, hogy az elkövetkezendő években már hagyományos jelleggel tárgyalhatjuk az éppen aktuális, legfontosabb kérdéseket az elkövetkező Szakmai Nemzeti Fórumok keretében! Ezért ma a fórum módosítja a mottóját: A hajó indul, beszállás!”

Ezután a fórum levezető elnöke, Versits Tamás (MGVE elnök) az alábbi áttekintéssel kezdte meg beszédét:

„A két legfontosabb rendelet, az a bizonyos 813-as és a 814-es. A tavalyi évben kezdtünk el behatóbban foglalkozni ezzel a két rendelettel, hogy elérhessük azt az ideális állapotot, amellyel a hatálybalépésre már úgy tudunk felkészülni, hogy mindenki ismeri a saját feladatát.

Mit érint a rendelet? A tavalyi Nemzeti Fórum kapcsán megfogalmazott szakmai ajánlásban is a forgalomba hozatalt, amely egy olyan jogi értelmezésben vett nagyon fontos kifejezés, amelyik az értékesítésnek a menetét fogja meghatározni és ennek kapcsán pedig a hatósági jogkörökben annak alkalmazástechnikája fog számunkra nagyon érdekes kérdéseket felvetni. De látható a rendeletben, hogy az nagyon sok minden mással is foglalkozik és nemcsak a gázipar szereplőit, de a helyiségfűtő készülékekhez kapcsolt egyéb berendezéseket is érinti. A határértékek tekintetében kaptunk egy számot, ez a bizonyos 86%-os szezonális hatásfok érték, amely a szakmánál paradigmaváltását kell, hogy eredményezzen, hiszen ez alapjaiban fogja befolyásolni a jövőbeli nézeteinket.

A szezonális hatásfok kérdésében a 70 kW alatt, illetve a 70-400 kW közötti teljesítménytartományban kell ezt a számot magunkénak tudni, de van egy szigorítás is benne, mégpedig az, hogy itt a részterhelésen mért szezonális hatásfok értéke a 86-hoz képest még magasabb. A paradigmaváltás itt következik be, hiszen a rendelet által változik a hatásfok számítási referencia értéke. Szeptember 26-tól az iskolákban is máshogy fogják tanítani a hatásfokszámítás elméleti síkját és az abból származtatott, gyártók által kiadott technikai adatok halmazát. Az élet természetesen itt nem áll meg, hiszen már tudjuk, hogy 2018-ban a környezetvédelmi határértékek kibocsátására vonatkozó rendeletek is igen komoly szigorításokon fognak keresztül menni a gáztüzelő berendezések esetében.”

Ezt követően egy-egy szakmaterület prominens képviselője tartott izgalmas előadást, néhány téma ezek közül:

  • Az energiahatékonysági EU rendelet jogértelmezése,
  • 813 és 814/2013/EU energiahatékonysági rendeletek a piacfelügyeleti tevékenység tükrében,
  • A gázkészülékek műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos katasztrófavédelmi jogkörök,
  • Lokális fűtőberendezésekre vonatkozó EU rendeletek stb.

A II. Szakmai Nemzeti Fórum állásfoglalásait, ajánlásait a Magyar Installateur szaklap következő lapszámában tárgyaljuk, tesszük közzé az olvasóink számára.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam