belépés / regisztráció
2021. május 11. kedd
Aktuális lapszám

A törvény nem tudása nem mentesít

Ahogyan számos más, technikai jellegű termék esetében, a laikus számára az épületgépészeti szerelvények piaca is szinte átláthatatlan. Vajon mi alapján dönt végül a megrendelő, a kivitelező, vagy a tervező egy adott termék mellett? Szakirányú képzettség híján az átlagfogyasztó a bolti eladótól, vagy a kivitelezőtől kapott információban bízhat, így a tervező, a kivitelező és/vagy az értékesítő felelőssége, hogy kifogástalan minőségű, a vonatkozó szabályoknak, rendeleteknek is megfelelő termékkel szolgáljon.

 

Tisztában vannak-e a döntéshozók azzal, hogy a kiválasztott termék forgalmazására és beépítésére milyen európai és hazai előírások vonatkoznak? Munkám során azt tapasztaltam, hogy egyrészt a hiányos vagy téves információk miatt, másrészt egyéb – jelen cikkben részletezni nem kívánt – okok következtében gyakran építenek be olyan épületgépészeti termékeket, amelyek bár minőség szempontjából megfelelőek, nem rendelkeznek a nemzetközi, illetve hazai rendelkezésekben előírt minősítésekkel. Nézzük meg, hogy a csaptelepeknek milyen előírásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy az adott termék ne „csak” jó minőségű legyen, hanem a szabályoknak is megfeleljen!

2011-ben az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU számon rendeletet alkotott az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról. Ebben leírták, hogy „az építmények alapkövetelményeinek való megfelelést szolgáló, az egyes építési termékek rendeltetését vagy rendeltetéseit szabályozó tagállami rendelkezések adott esetben meghatározzák azokat az alapvető jellemzőket, amelyekre vonatkozóan a teljesítményről nyilatkozni kell”. Ennek értelmében a korábban érvényben lévő Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat helyébe egy új dokumentum lépett: a Teljesítménynyilatkozat.

A Teljesítménynyilatkozat kiadása minden építési termékre kötelező, elkészítése harmonizált uniós szabványon, vagy Európai Műszaki Értékelésen (ETA – European Technical Assessment) alapul. Mivel a csaptelepek általában nem rendelkeznek az előbb említett minősítések egyikével sem, ezért azokra a 305/2011/EU rendelethez kapcsolódó 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet – az „építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” – előírásai érvényesek. A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5.§. 2. pontjában sorolja fel, mely műszaki előírások alapján lehet és kell a Teljesítménynyilatkozatot kiállítani. Az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező szerelvényekre, amennyiben nincs a termékre vonatkozó érvényes Építőipari Műszaki Engedély (ÉME), Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ) kell beszerezni, aminek alapján már kiállítható a Teljesítménynyilatkozat.

Mivel ezen szerelvények besorolása az 1+-os teljesítményigazolási rendszerbe tartozik, így a Nemzeti Műszaki Értékelésen kívül Teljesítmény Állandósági Tanúsítványra is szükség van, amelyet az erre a feladatra kijelölt tanúsító szervezet adhat ki.

A fentiek alapján tehát, csaptelepek esetében Teljesítménynyilatkozat, érvényes ÉME, annak hiánya vagy lejárta esetén Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány alapján állítható ki. Természetesen ezeknek a dokumentumoknak az elkészíttetése nem csak költséges, de sok utánajárást, munkát és széleskörű műszaki ismereteket igényel, így nem csoda, hogy a csaptelepek piacán sem a kereskedelem, sem az ellenőrző szervek, sem a tervezők, kivitelezők nem veszik kellően komolyan, mivel az armatúrák az építmények alapvető műszaki tulajdonságait látszólag nem befolyásolják, továbbá nem fixen beépített építési termékek.

Pedig, ha egy kicsit jobban belegondolunk, a csaptelep biztonsági termék, egyfajta kapu a (sok esetben akár 6-8 bar nyomású) vízhálózat és az otthonunk, irodánk, nyaralónk, vagy egyéb jellegű épületünk, valamint az azokban található értékeink között. Nem árt tudni, hogy amennyiben a megrendelő kellően képzett, vagy van mellette olyan személy, aki tisztában van a jogszabályokkal, akkor egy, a megfelelő dokumentumokkal nem rendelkező termék beépítését követően, a termék meghibásodása esetén mind a tervező, mind a kivitelező perbe fogható a nem szabályos háttérrel rendelkező termékek betervezése, illetve beépítése miatt.

Összefoglalva tehát, ha a kiváló minőség mellett fontos, hogy az érvényben lévő szabályoknak is megfelelő legyen egy adott kivitelezés, akkor célszerű alaposan tájékozódni és ellenőrizni a beépíteni kívánt termékek dokumentumainak érvényességét. Így talán végre „letisztulhat” a piac, és nem kerülnek versenyhátrányba azok, akik betartják a rendelkezéseket.


Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam