belépés / regisztráció
2021. október 15. péntek
Aktuális lapszám

A Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének tervei, elképzelései a 2016-os évre

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás, az ezt végző vállalkozások nehéz éveket éltek át az elmúlt 2,5-3 évben, ami az átgondolatlan rezsicsökkentés eredménye volt. Ennek eredményeként 2014. március végétől a vállalkozások árbevételét a 2012. évihez képest megfelezték. Csoda, hogy a mai napig csak 64-ből 17 vállalkozás adta fel a tevékenységét (egyes önkormányzati vállalkozásokat csak önkormányzati támogatás tartott életbe).

 

Az így keletkezett zavart a politika nem a rezsicsökkentésnek tudta be, hanem egyszerűen csak kimondták, hogy zavar van az ellátásban. Ezen ideológia átgondolatlan döntést eredményezett, miszerint állami beavatkozásra van szükség és ezt az ősi kézműves, kisipari szakmát a Katasztrófavédelem alá államosították. Mivel a 2/3-os önkormányzati törvényt ehhez módosítani kellett volna (ezt jogellenesen kikerülték a parlamenti szavazáskor), ezért az ellátásért felelős önkormányzatok döntési kompetenciájába helyezte a törvény azt, hogy fenntartja- e a szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatójával a szerződés lejártáig, vagy nem. Ez utóbbi döntés esetén 2016. év július 1-jétől azokon a területeken a Katasztrófavédelemnek kell ellátnia a feladatot. A Katasztrófavédelemnek ehhez semmije sincs (szaktudás, szakember, eszközrendszer stb.), ezért kénytelen a vállalkozások szakembereit igénybe venni, alkalmazni.

A döntés alapkoncepcióját illetően sem a politika, sem a jogalkotás nem volt hajlandó egyeztetni a szakmai érdekképviseletekkel.

A parlamenti döntést 2015 év márciusában sikerült még megakasztani – melyben szövetségünk oroszlánrészt vállalt –, de sajnos az őszi ülésszak vége felé a Kéményseprő Országos Szakszervezete megzsarolva az országgyűlést – azzal, hogy december 21-én 322 kéményseprő fogja abbahagyni a munkát – kierőszakolt egy elhamarkodott, a 2/3-os önkormányzati törvényt kikerülő döntést.

A röviden vázolt előzmények után a 2016-os évre az alábbi fontosabb terveink, elképzeléseink körvonalazódtak:

  • a kéményseprőtörvény végrehajtását szabályozó Kormány- és BM rendeletek megalkotásában való részvétel, amennyiben erre lehetőséget kapunk,
  • az égéstermék-elvezetőkről szóló szabványok bevezetésében esetleges módosításában való részvétel,
  • az OKF-el való együttműködés az új kéményseprő-ipari szerv kialakításában,
  • szakmai szervezetekkel való együttműködés,
  • a kéményseprő szakmunkás- és mesterképzésben, továbbképzésben, vizsgáztatásban való részvétel, a képzés folyamatos korszerűsítése,
  • szakmai anyagok elkészítése, terjesztése,
  • tagjaink folyamatos informálása az internet segítségével,
  • a magyar kéményseprő-ipar kapcsolatának fenntartása az Európai Kéményseprőmesterek Szövetségével.

Mindehhez kívánok tagjainknak, kollégáinknak kitartást, az olvasóknak pedig kéményseprő szerencsét a 2016-os évre!

 


A szerzõ egyéb cikkei:

  A Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének rövid évértékelése és elképzelései a 2017-es évre vonatkozóan
  A kéményseprők szakmai érdekképviseleteinek közleménye
  Beszámoló a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének 2014. évi tevékenységéről és 2015. évi terveiről
  Rövid évértékelés és tájékoztató a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségének (MOKÉSZ) 2013. évi tevékenységéről
  A Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam