belépés / regisztráció
2022. január 19. szerda
Aktuális lapszám

A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MCS 309 Gázkészülékek Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság kiemelt feladatai 2017-ben

2017-ben a bizottság feladatainak meghatározó részét a gázkészülékkel kapcsolatos európai jogszabályok változásai határozzák meg. A változásokat hozó rendeletek a már viszonylag jól ismert, környezettudatos tervezési követelményeket és energiahatékonysági címkézést előíró „ErP” rendeletek és a 426/2016/EU „Gázkészülék rendelet”, angolul „Gas Appliances Regulations”, röviden GAR.

 

A bizottság feladata e rendeletek követelményeinek az európai gázkészülék szabványokba történő integrálásában való tevékeny részvétel, képviselve a tagállami érdekekeinket is. A gázkazánok és a gázüzemű vízmelegítő készülékek minimális energiahatékonyságát, környezettudatos tervezési követelményeit és energiahatékonysági címkézését szabályozó EU rendeletek előírásainak integrálása az európai gázkészülék szabványokba még be sem fejeződött, amikor 2016 végén megérkezett az Európai Bizottság igénye a CEN-be, GAR és a lokális fűtőberendezésekre vonatkozó ErP rendeletek integrálására az európai gázkészülék szabványokba. A forgalomba hozandó gázfogyasztó készülékeknek 2018. április 21-ig a Gázkészülék irányelvnek (GAD) kell megfelelnie, majd ezt követően a GAR előírásainak. A GAR előírásainak teljesítését a jelenleg forgalomba hozott gázfogyasztó készülék modellek esetében is igazolni kell a határidő letelte után. A gázfogyasztó készülékek GAD szerinti megfelelőségét az esetek 99%-ban a vonatkozó harmonizált európai szabványnak való megfelelőségre hivatkozva igazolják a gyártók. Ezért szerencsés lenne, ha a fenti határidő előtt már rendelkezésre állnának a GAR-nak való megfelelőség igazolására alkalmas európai gázkészülék szabványok, ez jelentősen könnyítené a gyártók munkáját.

Az EU rendeletek fogalomhasználatának kialakítása során sajnálatos módon nem, vagy alig veszik figyelembe az egyes szakterületek kialakult szaknyelvét, fogalomhasználatát, amelyet többek között az európai szabványok is alkalmaznak. A szakterületek fogalomhasználatának fáradságos megismerése helyett gyakran új fogalmakat alkottak, amelyek sokszor nehezen azonosíthatók egy-egy jelenleg gyártott termékkel. Ezért az európai szabványosító műszaki bizottságokban néha nagyon körülményes és időigényes az EU rendeletek előírásait értelmezni és az európai szabványokba integrálni úgy, hogy a szabványok előírásai a rendeletek előírásaival azonos értelműek legyenek és a szabványnak való megfelelőséggel igazolható legyen az EU rendeleteknek való megfelelőség. A munka természetesen angol nyelven folyik, amelynek eredménye jelentős hatást fog gyakorolni a gázfogyasztó készülékek megfelelőségét igazoló eljárásokra és a gázfogyasztó készülékek telepítését szabályozó tagállami előírásokra is. Közben olyan kérdéseket is tisztázni kell, mint például, hogy mi az eljárás abban az estben, ha egy EU jogszabály magyar verziója nem felel meg teljesen mértékben az angol verziónak.

A fentiekkel párhuzamosan folyik a gázkészülékek CEN/TR 1749-ben leírt európai osztályba sorolási rendjének európai szabványként törtnő kiadásának előkészítése, amelynek során az MSZT/MCS 309 2016-ban számos ellentmondásra hívta fel a figyelmet, különös tekintettel az egyes típusok definíciójának és a definíciókhoz tartozó szemléltető ábrák ütközéseire, amely ellentmondásokat az európai szabványként való megjelentetés előtt fel kell oldani. 2017-ben még számos olyan tárgyalás áll előttünk, amikor az ebben a kérdésben képviselt magyar álláspontot meg kell védeni.

Az európai gázkészülék rendelet egyik előírása szerint a tagállamoknak 2017 során közölniük kell nemzeti gázszolgáltatási kondícióikat az Európai Bizottsággal. Ilyen adatokat Magyarországról eddig az EN 437 „Vizsgálógázok, vizsgálónyomások, készülék-kategóriák” európai szabvány készítése céljából csak az MSZT/MCS 309 szolgáltatott. Nyilvánvaló, hogy a tagállami adatszolgáltatásnak az Európai Bizottság felé szinkronban kell lennie a magyar részről a CEN-nek, pontosabban a CEN/TC 238-nak megküldött adatokkal. Az MSZT/MCS 309 ezért a fenti munkák ellenére sem tekinthet el attól, hogy 2017-ben ezzel a kérdéssel is foglalkozzon.

A közép-európai régió szakmai szempontok szerint is jelentős eltéréseket mutat az EU más régióihoz képest. Ezeket az eltérő nemzeti vagy régiós szituációkat az európai szabványosító műszaki bizottságok figyelembe veszik, ha a bizottsági üléseken a mi régiónkból legalább egy szakértő részt vesz és ismerteti a régiós szituációinkat. A bizottságok munkájában való magyar részvétel nélkül viszont nem számíthatunk arra, hogy nemzeti érdekeinket figyelembe veszik, elsősorban azért nem, mert más területek képviselői egyszerűen nincsenek tisztában a mi nemzeti szituációinkkal. Az európai szakmai bizottságokban a magyar részvétel biztosítása közel olyan fontosságú lenne, mint a politikai szervezetek munkájában.


A szerzõ egyéb cikkei:

  EN szabvány lesz a CEN/TR 1749-ből!
  A CEN/TC 166 „Kémények” Bizottság is támogatta a magyar javaslatot
  A lokális fűtőberendezésekre vonatkozó EU rendelet-tervezetek

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam