belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatának elnökségi ülése Debrecenben

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszéke, az ÉTE Hajdú Bihar megyei csoportja, az MMK Épületenergetikai szakosztálya és a Létesítményenergetikai Klaszter szervezésében 2015. október 10-15-én Debrecenben tartották meg a XXI. Épületgépészeti Szakmai Napokat.

A rendezvény első napján az energetika aktuális kérdéseiről hallgathattak előadásokat a jelenlévők. A rendezvény második napján a kötelező szakmai továbbképzés keretében az energiahatékonysági rendeletekről tájékozódhattak a kollégák.

Dr. Kalmár Ferenc tanszékvezető úr meghívására a tagozat elnöksége az első szakmai napon tartotta kihelyezett ülését.

Az elnökség tagjai mindkét nap szakmai programjain is részt vettek. Az elnökségi ülésre meghívást kaptak a szakmai szervezetek elnökei, az épületgépészetet oktató tanszékek vezetői, valamint az épületgépész szaksajtó képviselői. A meghívó szerint a tanácskozás vezető gondolata „Hogyan tovább MMK ÉgT?”

Az ülés során az elnökség ismertette fejlesztési stratégiáját, véleményeket és javaslatokat várva az elkövetkező évek feladatainak megoldásához.

Az elnökség szerint a meghívottak véleményükkel nagymértékben segíteni tudják a tagozat munkáját.

Az elnökségi ülésen jelenlévők tájékoztatást kaptak a mentori konzultációs rendszerről, valamint az újonnan alapított szakmai díjról. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint fogalmazza meg a díj filozófiáját: „A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban MMK), mint országos köztestület és annak Épületgépészeti Tagozata azon szükségszerűség felismeréséből, hogy Macskásy Árpád életműve és az életművével hitelesített felfogás, továbbá az épületgépész mérnöki mesterség és tudomány egységében élő, mindenkor az embert szolgáló, ennek érdekében művelőitől szilárd erkölcsi tartást igénylő, magas fokú mérnöki hivatás és tevékenység az ő tiszteletére, a Macskásy Árpád Díj létrehozásában és évről-évre történő meghirdetésében és odaítélésében nyerjen elismerést.

A Magyar Mérnöki Kamara és annak Épületgépészeti Tagozata képviselve az épületgépész mérnöki szakma egységét, a díj névadójához méltó keretek között megalapítja az Építéstudományi Egyesület által alapított „Macskásy Árpád Díj” utódjának tekinthető Macskásy Árpád Életműdíjat és a Macskásy Árpád Alkotói Díjat, amit az épületgépészeti életmű és épületgépészeti alkotói tevékenység elismeréseként adományoz.”

A díj átadására első alkalommal a Magyar Épületgépészek Napja rendezvényén kerül sor. A díj megalapításánál alapvető célunk volt, hogy a szakma széleskörű támogatásával a szakma összefogását demonstráló elismerést kaphassanak az arra érdemesek. A díj odaítélését végző díjbizottságban a tagozat elnökségének tagjain kívül a szakmai szervezetek és az oktatási intézmények képviselői is helyet kapnak.

Az elnöki tájékoztató után a meghívottak is kifejtették véleményüket, amely szerint nagyon fontos a szakmán belüli kapcsolatok erősítése. Jól működő szakmai érdekképviseletet kell kialakítani, a rövidtávú érdekektől el kell emelkedni. Nagyon fontos, hogy ne gyengítsük egymást. Általános tapasztalat, hogy kevesen hajlandók a szakma érdekében tevékenykedni, sokan csak a hibákat látják, viszont a megoldásra javaslatuk nincs. A jövőben meg kell valósítani, hogy a kamara valamennyi rendezvényt azonos módon támogasson.

A tanácskozás befejezésekor a tagozat elnöke hangsúlyozta, hogy a Mérnöki Kamara egyre nagyobb súllyal tud részt venni a rendeletek előkészítésében. Széleskörű egyeztetés szükséges ahhoz, hogy a javaslatok és döntések elfogadottságát biztosítani lehessen. Hatásos érdekérvényesítés csak megfelelő szakmai összefogással érhető el.


A szerzõ egyéb cikkei:

  Épületgépész Tervezői Konferencia 2017
  Épületgépész Tervezői Konferencia 2016
  Mentori konzultáció

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam