belépés / regisztráció
2021. május 11. kedd
Aktuális lapszám

A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség közgyűlése

A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség 2016. március 31-én tartotta 2015. évi rendes, évzáró közgyűlését. A Közgyűlés résztvevőit a Budapesti Műszaki Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszéke látta vendégül.

 

A közgyűlést a szövetség már régen megfogalmazott szellemisége határozta meg, vagyis, hogy az épületgépészeti felhasználói társadalom igényeit tisztességgel kiszolgáló, jól képzett, környezettudatos, erkölcsös, a hazai hozzáadott értéket támogató szakmai társadalom felépítése a fő stratégiai cél. Ezt a célját kis lépésekben, kezelhető részfeladatok kitűzésével, a szakma mértékadó hangjaként, annak ismertsége, támogatottsága növelésével, potenciális tagok és támogatók megnyerésével, szakmai, érdekképviseleti, kormányzati kapcsolatok fejlesztésével biztosítja.

A közgyűlésen a tagság elfogadta az elnökség 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, alapszabályának aktuális módosításait, valamint a 2016. évi tevékenységi és pénzügyi tervét.

2016-ban – folytatva az eddig érdemben megkezdetteket – a MÉgKSZ Iroda koordináló-végrehajtó tevékenysége mellett a szövetség működésében továbbra is meghatározó szerepet játszanak a szakmai bizottságok, melyek kiemelt témakörei és feladatai:

  • Szakképzés, ahol a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Nemzetgazdasági Minisztériummal stratégiai együttműködés keretében fejlesztjük az épületgépész szakképzés szakmastruktúráját, 2015-ben már a szakgimnáziumi képzés, az épületgépész technikus szakma revíziója, az épületgépész előkészítő (új!) szakma kidolgozása volt a kiemelt fejlesztési feladat, következik ezek kerettanterveinek kidolgozása, valamint az épületgépész életpálya modell felépítését támogató, az oktatásba beszámítható kreditpontok, valamint a FEOR korszerűsítésének témaköre.
  • Felsőoktatás, ahol a Miniszterelnökséggel, a Magyar Mérnöki Kamarával, az épületgépészeti felsőoktatást végző intézményekkel közösen dolgoztunk ki javaslatokat az oktatás fejlesztésére.
  • Szakmai Képesítő és Monitoring Intézményrendszer felépítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött stratégiai együttműködési megállapodás és tanácsadói szerződés keretében.
  • Ágazati szabványok és irányelvek kidolgozásában a Miniszterelnökséggel, az Építésügyi Minőségellenőrző NPr Kft.-vel együttműködve dolgozunk az épületgépészeti szabványok honosításán, kiemelten a kivitelezési minőségbiztosítás területén.
  • Rendezvényszervezés keretében feladat a szakmai eredmények bemutatása, a szakmával és a lakossággal történő megismertetése, elismertetése a szakma, a szakmai sajtó bevonásával. Kiemelt, éves rendezvényünk a Magyar Épületgépészek Napja, de tagszervezetek és tagintézmények által szervezett eseményeken is részt veszünk (Szakmai Napok, MÉgKSZ Kemence, díjazások, konferencia, előadások). 2015-ben különleges esemény volt az épületgépészeti szakképzés alma matere, a Szabó Ilonka utcai iskola emléktábla avató ünnepsége. Rendszeresen részt veszünk kiállítóként a Construma-Hungarotherm-RENEO építőipari rendezvényeken.
  • Projektlebonyolítás, ahol a hazai és uniós projektek kezelése, koordinálása a feladat, melyek keretében 2015-ben lezárult az EPEP energiapartnerségi projektünk, folyamatban van 2017 végéig a TrainBud projekt (projektkoordinátor az ÉMI Npr Kft.). A TrainBud projekt keretében a konzorcium 60 órás elméleti és szakmai témakörönként 20 órás gyakorlati továbbképzéseket szervez az épületenergetika és megújuló-energia hasznosítás témaköreiben főleg gyakorlati, kivitelezésben érdekelt épületgépészeti szakembereknek, érdeklődőknek.

Ugyan a szövetség nem közhasznú szervezet, de közhasznú jelleggel vesz részt az értékteremtésben, a társadalmi integráció támogatásában, az esélyegyenlőség megvalósításában.

A szövetség továbbra is várja soraiba a fenti témakörökben együttműködni, alkotni szándékozó szakembereket, érdeklődőket és a támogató, pártoló szervezeteket, intézményeket, akik szeretnének az épületgépész szakma érdekében tevékenykedni.
 


A szerzõ egyéb cikkei:

  MÉgKSZ Tisztújító Közgyűlés
  MÉgKSZ tisztújító közgyűlés
  Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség 2013
  Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam