belépés / regisztráció
2021. május 11. kedd
Aktuális lapszám

A KÖVET Egyesület nyílt ülése

KÖVET Egyesület Energetikai Munkacsoportja nyílt ülést tartott 2014. szeptember 25-én. A rendezvény házigazdája a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. volt. Az előadók az energetikai mérésadat-gyűjtés, elsősorban hőmennyiségmérés elméleti, gyakorlati megvalósításának problémakörébe kívánták a megjelent hallgatóságot (mintegy 60 fő) bevezetni.

 

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 1995 októberében alakult, ma mintegy 90 különböző méretű tagvállalat alkotja. Fő célja, hogy a vállatokat környezettudatos magatartásra oktassa és buzdítsa. Bognár Károly, a KÖVET ügyvezető igazgatójának megnyitó szavait követően a következő előadások hangzottak el:

Első előadó Gurka Szilárd, a FŐTÁV Zrt. energiagazdálkodási osztályvezetője volt és „A budapesti távhőszolgáltatás adatgyűjtése és feldolgozása, jövőbeli kihívásai” címmel tartott előadást.

Rövid történelmi kitekintést adott a hőfogyasztásmérés bevezetéséről. A FŐTÁV Zrt. 1995-ben vezette be a hőfogyasztásmérést (előtte átalánydíj volt), az elektronikus mérés és elszámolás 1997-ben indult. Az integrált elszámoló rendszer bevezetése 2002-re datálódik, a távleolvasás 2005-től vált általános gyakorlattá és a Távfelügyelet bevetése 2013-ban indult.

A bevezetett mérési adatgyűjtési és feldolgozó eljárások segítik a növekvő belső adatigények kielégítését is és hozzájárulnak, hogy a FŐTÁV Zrt. mielőbb bevethesse az ISO 50001 szabvány szerint szabályozott energiagazdálkodást és energiamenedzsmentet.

Gurka Szilárd, a Winet Kft.-től előadásában rámutatott, hogy a mérés és adatgyűjtés fő célja: a fogyasztók pontos elszámolása, saját hatékonyság javítása.

A következő előadás: „A távadatgyűjtés és feldolgozás gyakorlati megvalósítása” címmel hangzott el Weywara Tibortól, aki szintén a Winet Kft.-től érkezett.

Az előadó rámutatott arra, hogy a megvalósított és auditált automatikus mérésadatgyűjtő Thermo-Bill® rendszer jelenleg több mint 3500 hőközpont és mintegy 320 épületrész hőfogyasztásmérőjére terjed ki, 99,9%-ot meghaladó megbízhatósággal napi adatkiolvasási gyakoriság mellett. A hőmennyiség adatsoron túlmenően a rendszer gyűjti a hőfogyaztásmérők impulzus bemenetére kapcsolt mérőeszközök (tipikusan vízmérők) adatait is. Az adattárolás ORACLE adatbázisban történik és a mérésadatokon túlmenően kezeli az eszköz és mérőhely nyilvántartását. Automatikus adatellenőrzést végez, kapcsolódik az integrált vállalatirányítási rendszerhez (SAP), biztosítja a mérőhelyek térképi megjelenítését és WEB alapú felhasználói és üzemeltetői felületet biztosít. A távoli mérőhelyeket mobil kommunikációval éri el a rendszer.

Bemutatásra kerültek még a FŐTÁV rendszeréhez hasonló szolgáltatást nyújtó rendszerek, például a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél megvalósított rendszer, a hőmennyiségmérők impulzus bemeneteire csatlakoztatott vízmérők mérésadatait dolgozza fel.

Simplon Ház (Alle) 78+28 M-Bus-al ellátott MULTICAL® 402 hőmennyiségmérő adatait kezeli ZigBee Node-okkal leolvasva.

Avenue Garden (Andrássy út) 156 db vezeték nélküli M-Bus-al (wM-Bus) ellátott MULTICAL® 21 vízmérő adatainak telepített wM-Bus adatkoncentrátorral történő adatkiolvasása és végül, de nem utolsó sorban PÉTÁV - Pécsi Távfűtő Kft. okos ház mintaprojekt, ahol 42 db Kamstrup MULTICAL hőmennyiségmérő és 40 db BMeters vízmérő mérésadatai kerültek feldolgozásra.

Végezetül elmondhatjuk, hogy a megvalósult projektek igazolják, hogy a mérők távleolvasásának legfőbb előnyei a következők:

  • személy- és időjárás független,
  • kiolvasás időpontja, csoportosítása tetszőlegesen beállítható,
  • növeli a fogyasztói bizalmat, a viták elkerülhetővé válnak,
  • a rendszer és fogyasztásmérők állapota folyamatosan ellenőrzött,
  • a számlakibocsátás ideje lerövidülhet.

Zárszavában az előadó rámutatott egy fontos és érdekes problémára: több gyártó próbálja úgy megoldani a wM-Bus kommunikációt, hogy nem nagy megbízhatóságú, korszerű, ultrahangos vízmérőt alkalmaz, hanem meglévő mechanikus vízmérőre telepít wM-Bus adaptert.

Ez a megoldás több problémát is felvet: a mérő kezdőállásának beállítása, impulzus jelek elveszhetnek, a mérőóra „beremeghet”.

Az utolsó előadást Gerencsér Ákos, az MEKH statisztikai szakreferense tartotta: „Hivatalos energiastatisztika összeállítási folyamata” címmel. Előadásában rávilágított arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008 EK rendelete szellemében történik az energiastatisztikával kapcsolatos tevékenység. Bemutatta a távhő szektort 2015-ben érintő egyszerűsítési törekvéseket, az ehhez kapcsolódó informatikai fejlesztéseket és várhatóan megtörténik a részben átfedő 2221 és 1324 adatszolgáltatások összevonása, testre szabása.

A szakmai nap előadóihoz intézett kérdéseket és az azokra adott válaszokat követően Vályi Zsuzsa, a KÖVET munkatársa zárta a rendezvényt és zárszavában kérte az érdeklődőket, hogy a jövőben is kísérjék figyelemmel a nyílt napok eseményeit, és éljenek témajavaslatokkal a 2015. évre vonatkozóan.


A szerzõ egyéb cikkei:

  Új fűtési és hűtési hőfogyasztásmérő a Kamstrup-tól

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam