belépés / regisztráció
2022. január 20. csütörtök
Aktuális lapszám

A IX. Országos Kéménykonferencia határozatai

A IX. Országos Kéménykonferencián a résztvevők és az előadók, a szövetségek küldöttei 8 darab határozatot hoztak, amelyekkel a jövőbeli közös munka hatékonyságát kívánják elősegíteni.

 

Az első határozat szerint a szakmai szervezeteket intenzíven be kell vonni a jogszabály-alkotási, módosítási folyamatokba már a folyamat elején, az első szövegtervezetek megfogalmazásánál.

A IX. Országos Kéménykonferencia résztvevői felhívják a jogszabály alkotók figyelmét arra, hogy a jelenlegi gyakorlat, amely csupán a kész szöveg néhány napos határidőre történő véleményezési lehetőségére korlátozódik, nem megfelelő. Nem teszi lehetővé a szakmai szervezeteknél felhalmozódott szakmai tudás és gyakorlati tapasztalat hatékony beépülését a szakterület munkáját jelentősen befolyásoló jogszabályokba.

A második határozat kimondja, hogy legyen hatékonyan szankcionálva a nem megfelelő minősítésű CO-érzékelők forgalmazása.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság már több ízben vizsgálatot végzett a CO-érzékelők piacán, vizsgálatának lesújtó eredményeit honlapján közzé is tette, azonban a nem megfelelő minősítésű készülékek több, neves üzletben ma is megtalálhatók, az internetes értékesítés következmények nélkül zajlik. Mivel az emberi élet védelmére szolgáló készülékekről van szó, a IX. Országos Kéménykonferencia résztvevői szerint megengedhetetlen, hogy ez a gyakorlat komoly szankciók nélkül folytatódjon.

A harmadik határozatban foglaltak szerint szükséges a lakosság tájékoztatásának erősítése, különös tekintettel az égéstermék-elvezető berendezések üzemeltetésére, karbantartására, felújítására, rekonstrukciójára, a veszélyhelyzet felismerésére.

Közérthető, egyszerű, lehetőleg rajzos formájú tájékoztató anyagok készítése szükséges a fenti témakörökben, papír alapon és az interneten egyaránt.

A lakosság tájékoztatása minél szélesebb szakmai együttműködéssel valósuljon meg, az országos és megyei tűzmegelőzési bizottságokkal közösen.

A negyedik határozat kimondja, hogy a lakosság biztonsága érdekében szükség van a szilárd- és olajtüzelésű tüzelőberendezések égéstermék- elvezetőinek évenkénti kétszeri ellenőrzésére, szükség szerinti tisztítására és a gázüzemű, továbbá a tartalék kémények évenkénti ellenőrzésére, szükség szerinti tisztítására.

A IX. Országos Kéménykonferencia résztvevői felhívják a Kormány, a Belügyminisztérium és a BM OKF illetékeseinek figyelmét arra, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek a ritkítása, a rendszerben használt szilárd tüzelésű berendezések esetében az égéstermék-elvezetőben létrejövő korom- és kátránylerakódás rontja a berendezések biztonságos üzemeltetését, növeli a kéménytüzek számát.

Az ötödik határozat javasolja, hogy figyelembe véve az OTSZ ajánlásait, készüljön a biomassza kazánok telepítésére és a tüzelőanyagok tárolására vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. A kidolgozott irányelv anyagát össze kellene hangolni más európai előírásokkal (főleg a német, osztrák és svájci példákra koncentrálva).

A hatodik határozat szerint alakítani kellene egy szakmai munkacsoportot az ErP Rendeletekkel érintett és nem érintett gyűjtőkéményekre vonatkozó konkrét műszaki megoldás kidolgozására, amelyet ajánlani lehet mind az érintett felhasználók (pl. társasházak), mind a jogalkotók felé (pl.: kémény felújítási pályázat).

A szakmai szervezetek dolgozzanak ki javaslatot a termofor gyűjtőkémények átalakítását segítő támogatási program indítására, amely mind a készülékcserékhez, mind a kémény átalakításokhoz, mind a szükséges tervezői, szakértői munkákhoz támogatást biztosít. A javaslat indoka, hogy a termofor gyűjtőkémények üzeme komoly akadályt jelent az épületek energiatakarékos felújításánál. A kondenzációs gázkazánokra való áttérés magas bekerülése miatt a villanybojlerekkel történő HMV-előállítás erősen növeli a primerenergia felhasználást.

A hetedik határozat javasolja, hogy készüljön el és kerüljön gyakorlati alkalmazásra a 70 kW hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói berendezések létesítésének eljárási rendje, amelynek alapja a már kidolgozott felelősségi mátrix legyen. Készüljön el a létesítés számonkérési rendszere, és ennek alapján a teljesítés igazolására – például az épületek energia-hatékonysági tanúsításának mintájára – jöjjön létre központilag rögzített dokumentum.

Az utolsó, nyolcadik határozat kimondja, hogy a kivitelezők továbbképzésének fejlesztése minél több gyakorlati tapasztalat, probléma, jó megoldások közreadásával, a szakmai szervezetek és hatóságok együttműködésében nagyon fontos. A szakmai szervezetek irányításával, a hatóságok és a gyártók bevonásával készüljenek ajánlások az építési folyamatban megjelenő felelősségek tudatosítására, amelyek a társadalomra és a szakma szereplőire egyaránt vonatkoznak. A szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni a megfelelő jogszabályi hátteret a szakmai ajánlások és követelmények nem teljesítése következtében előálló hibák, illetve bekövetkező balesetek okozóinak felelősségre vonhatóságára.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam