belépés / regisztráció
2021. április 23. péntek
Aktuális lapszám

A hely szelleme

Hagyománnyá vált az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) által szervezett építész-építőmérnöki-épületgépészeti tudományos konferenciák rendezése. A helyszín egy igen jól bevált szakrális tér, Csíksomlyó, ahol két héttel korábban félmillió magyar ember gyűlt össze a Mária-búcsúban.

 

A konferenciát Dr. Köllő Gábor kolozsvári professzor és szervező csapata nagy gonddal készíti elő minden évben. Nemzetközi, de inkább nemzetinek kellene nevezni a rangos összejövetelt, hiszen itt a Kárpát-medence magyar szakemberei adnak találkozót, Felvidéktől Erdélyig, Délvidéktől az anyaországig. Szakmailag tarka a szakági összetétel, mert jelen vannak az építészek, építőmérnökök, gépészmérnökök.

A támogatók között említendő a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az MTA, a Domus Kuratórium és a Hargita Megye Tanácsa.

Rangos vendégek is megtisztelik jelenlétükkel a tanácskozást, idén pl. eljött Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának elnöke, aki az EU-építési szakértői bizottságának munkájához kért segítséget a konferencia tagjaitól. Társszervező az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Kolozsvári Műszaki Egyetem, és a BME Építőmérnöki Kar.

A sokéves gyakorlatnak megfelelően a program kétnapos: az első nap mindig szakmai kirándulással telik, ahol műszaki létesítményekkel ismerkedünk. Székelyföld egy olyan ősi föld, ahol Európa keleti határa húzódik, és a több mint ezer éves magyar kultúra minden nyoma fellelhető. Az időben és történelemben élő, gondolkodó műszakiaknak is tudniuk kell, mennyi szabadságküzdelem és harc helyszínén járunk.

Idén megtiszteltük a Nyergestetőn álló honvéd emlékművet, a kopjafás temetőt, ahol az 1849. augusztus 1-jei csata hősei elestek. Útközben természetesen megálltunk a Piski hídnál, ahol Bem tábornokra és hős honvédjeire emlékeztünk, és a Segesvár környéki harcok színhelyén: Sár patak, Szkarjatyin emlékmű, Ispán-kút és sorolni lehet a szent helyszíneket. A szakmai utazás végállomása Kovásznán volt, ahol tiszteletünkre befűtötték a százéves Mávag-mozdonyt, ami egy négycsatlós kis keskenyvágányú vasúti járgány felújítva, remek formában. A két öreg román mozdony sajnos üzemképtelen, csatlórudak nélkül díszeleg a pálya mellett. Fontos látnivaló volt a gelencei templom, amely a világörökség részét képezi. Egy idős, helybéli asszony intelligenciáját dicséri a szakszerű ismertetés, a Szent László legenda és más freskók bemutatása.

Háromszék vármegye rengeteg látnivalót, emléket kínál még, de minden évre tartalékolunk belőlük. Alsócsernátonban a Haszmann-gyűjteményt és a Népfőiskola fantasztikus népi iparművészeti és mezőgép gyűjteményét láttuk, és hallgattuk Pali bátyánk biztató reménykeltő beszédét. Itt a kályhagyűjteménytől a gőzgépekig, a traktorok és motorok száz éves története lenyűgöző, igazi Kárpát-medencei műszaki történelem, ami túlmutat önmagán, és eszünkbe juttatja, hogy az egykori bontakozó magyar ipar és mezőgazdaság meghatározó volt, és lesz a térségben. Egy ilyen egy napos szakmai kiránduláson is jól érzékelhető, hogy a múlt, mint a kultúra hordozója, egy nép nemes hagyományai óriási erő, táptalaj a tovább éléshez.

A falvakon autóbusszal áthaladva láttuk, hogy sok helyen jelen van még a székely lakóház, a lábasház és a jellegzetes templomok karcsú tornyai hirdetik, hogy a kereszténység évezredes múltú, szemben a hirtelen odaemelt, stílusában messze nem oda való ortodox templommal. Érdemes Erdély földjén nyitott szemmel járni, figyelni a múlt épített emlékeit és figyelni a jelen építészetét.

A konferencia egyik legérdekesebb területe a műemlékvédelem volt, az épített történelem megmentésének küzdelméről, eredményeiről szóló előadások. Kiemelkedett ezek közül a kolozsváriaknak a falazott műemlékszerkezetek helyreállításról szóló, vagy a nagyváradi zsinagóga felújításáról, vagy a Kolozsvár Farkas utcai református templom tartószerkezeti megerősítéséről tartott előadás.

Erdélyben nagy tisztelettel emlékeznek a hazai építészet XX. századi kiemelkedő egyéniségére és épületeire, Makovecz Imrére, aki a magyar kultúra egészében gondolkodott, és Erdélynek oly sok új épületet adott.

Az építőmérnökök hidakról, vasúti pályákról, építőanyagokról és technológiákról szóltak, és az idén meglepően sok volt a talaj megerősítésről és statikai problémák megoldásáról tartott tudományos dolgozat, szóbeli kiegészítés.

Az épületgépészet, mint társtudomány már tizennyolc éve a konferencia részét képezi. Épületenergetika, tűz elleni védelem, magasház fűtési rendszere, depóniahő hasznosítása, a közel nulla energia felhasználású épületek, illetve épületek légcsereszám-mérési eredményei, vagy a cserépkályhák hőtechnikai vizsgálata alkotta a szakma változatos részterületeinek választékát.

A sikeres előadásokat Ady-est és búcsúvacsora, mulatság követte, a szomszédos kegytemplomban pedig a ferencesek ünnepi papszentelése emelte a hangulatot, a hely szellemének megfelelően. Ezen felül már évtizedes barátságok, szeretetteljes kapcsolatok alakultak ki közöttünk, így elmondhatjuk, hogy az EMT-nek küldetése van ezekkel a konferenciákkal (évente tizenegy szakmában), mert ezáltal a kultúrateremtő, értékbefogadó és terjesztő, értékközvetítő kovász szerepét tölti be.

A jövő évi, XX., jubileumi ÉPKO igazi ünnep lesz. Legyünk ott még többen, hiszen kötelességünk a Kárpát-medencei egység felé vezető út építése hűséggel, elkötelezetten, vidáman, de komoly szakmai hivatással, mondhatni küldetéssel!


A szerzõ egyéb cikkei:

  Létünk a műszaki világban
  Honnan lesz a villamosenergia?
  Jubileumi Építészeti Konferencia Erdélyben (ÉPKO)
  A jövő egyik útja: távhőellátás megújuló energiával
  Hulladékgazdálkodás – energiagazdálkodás
  Depóniahő közvetlen hasznosítása II.

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam