belépés / regisztráció
2021. május 11. kedd
Aktuális lapszám

A CEN/TC 166 „Kémények” Bizottság is támogatta a magyar javaslatot

A CEN/TC 109 WG1 „Gázkazánok” Európai Szabványosító Műszaki Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta a vonatkozó európai szabvány kiegészítését a C(10)-es és C(11)-es gázkazánokra vonatkozó követelményekkel és vizsgálatokkal. A magyar MSZT/MCS „Gázkészülékek” Műszaki Szabványosító Bizottság által benyújtott javaslat úgy szólt, hogy legyen kötelező a részegységekben az üzemeltetés tervezett helyszínére szállított és ott készre szerelt gázkészülék egyértelmű megjelölése azzal az egyetlen CEN/TR 1749 szerinti típussal, amelynek a kész gázkészülék megfelel.

 

A javaslat indoklásában szerepelt, hogy azokban a tagállamokban, ahol a gázkészülék karbantartása és a kéményseprése elkülönül egymástól, alapvető, hogy az üzemeltetés helyszínen készre szerelt gázkészülék típusa ránézésre azonosítható legyen, mert például a gázkészüléket karbantartó szerelő elsődleges felelősségi területének határát a kész gázkészülék típusa határozza meg. Nem megengedhető, hogy a kész gázkészülék típusa kétséges legyen a gázkészülék, vagy a kapcsolódó kémény ellenőrzései és karbantartásai során. Veszélyes, ha a kész gázkészülék olyan típusokkal is meg van jelölve, amelynek nem felel meg, mert a karbantartásokat és ellenőrzéseket végzők (gázkészülék szerelők és kéményseprők) nem tudják azonosítani a felelősségi területük határait. A szabvány elsődleges feladata a kész gázkészülék megjelölésére vonatkozó követelmények meghatározása. A részegységek megjelölésére vonatkozó követelmények ehhez képest csak másodlagosak. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az európai szabványokban követelmény írja elő azt, hogy a kész gázkészüléket hogyan kell megjelölni azzal az egyetlen típussal, amelynek a kész gázkészülék megfelel. Az előbbiek a a szabvány C(10)-es és C(11)-es gázkazánokra vonatkozó követelményekkel való kiegészítése kapcsán merültek fel, ezért ez a döntés csak erre a két típusra korlátozódik. Egy öntapadós címkével lehet majd megjelölni, hogy „Ez egy C(11)-es kazán modulja”, vagy „Ez egy C(10)-es gázkazán”. A döntés most még csak erre a két típusra vonatkozik, de nyilvánvaló, hogy egy elvi kérdésben született döntés. Fontos, hogy a CEN/TC 166 „Kémények” bizottság jelen lévő képviselői azt kérték, kerüljön jegyzőkönyvbe, hogy támogatják ezt a magyar javaslatot!

Az ülést megelőzően a CEN/TC 109 WG1 tagjai szavazhattak arról, hogy támogatják-e azt az elképzelést, hogy legyen kötelező minden C(11)-es gázkazán megfelelőségét C(10)-es gázkazánként is tanúsíttatni és az adattáblán e szerint minkét kazántípussal megjelölni. A magyar MSZT/MCS 309 „Gázkészülékek” bizottság az előzetes CEN szavazás során támogatta ezt a javaslatot, azzal a megjegyzéssel, hogy csak a gázkészülék fő részegysége jelölhető meg egynél több típussal, a kész gázkészülék nem. Ez a túlnyomásos gyűjtő rendszerű égéstermék elvezetésre alkalmas gázkazánok körében feltett kérdés ugyanaz, mintha a már jól ismert C3-as és C6-os típusú kazánok vonatkozásában azt a kérdés tennénk fel, hogy legyen-e kötelező minden C3 típusú gázkazán kazánmodulját C6 típusú gázkazánként is tanúsíttatni. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy nem hozhatók forgalomba olyan gázkazánok, amelyekbe kizárólag csak a gyári égéstermék vezető rendszer építhető be, hanem a gázkészülék gyártóknak meg kell nyitnia azt a lehetőséget, hogy C6-os gázkazánként a gázkészülék égéstermékének elvezetését, illetve az égési levegőellátást egy gázkészüléktől független égéstermék- elvezető rendszerrel oldják meg. Az első eredmények szerint a javaslatot 4:2 arányban, igen sok tartózkodás mellett elfogadták, azonban a holland tag jelezte, hogy „igen” szavazatukat „nem”-re változtatták, így végül a 3:3-as szavazatarány alakult ki. A magyar igen szavazat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a javaslatot nem utasították el, és egy újabb szavazásra kerülhet sor, kissé módosított kérdéssel, ami a javaslat elfogadottságát várhatóan segíteni fogja, hiszen a magyar módosítást szinte minden tag támogatta. A módosított kérdés az elfogadott magyar javaslatra tekintettel már úgy szól, hogy legyen-e kötelező minden C(11)-es gázkazán-modult C(10)-es gázkazánként is megjelölni. Tehát a kérdés most már a C(11)-es gázkazán egyik részegységére vonatkozik, és nem az üzemeltetés helyszínén készre szerelt, teljes C(11) típusú gázkazánra.

Ide kapcsolódik egy további magyar javaslat, amelyben a CEN/TR 1749 ábráinak módosítását kezdeményeztük, mert az MBSZ felülvizsgálta során kiderült, hogy a CEN/TR 1749 néhány ábrája és definícióija ellentmondásban van egymással abban, hogy a készülékbe épített égéstermék- áramköri ventilátor kényszerítő erővel hat-e a „B” típusú gázkészülék kéményére. Javasoltuk, hogy a túlnyomásos gyűjtő rendszerű égéstermék vezetéket tartalmazó és a túlnyomásos gyűjtőkéményhez kapcsolható gázkészülékek ábrái is módosuljanak:

Az ábrákon a gázkészüléktől független égéstermék-elvezető rendszereket feketével vastagon kiemelve jelezték, így látható, hogy a C(10)-es és a C(12) típusú gázkészüléket kell a gázkészüléktől független égéstermék- elvezető rendszerhez kapcsolni, amelyekben túlnyomás is előfordulhat. Az ábrákon látható szerkezeti elemekből sem elvenni, sem pedig hozzáadni nem szabad, mert az a gázkészülék illegális átalakítását jelentené. (Ez az összes CEN/TR 1749 ábrára érvényes megállapítás.)

Az első ábrán látható C(10)2 és C(10)3-as gázkészülékek egy-egy külön gázkészüléket alkotnak. A C(11)2 és C(11)3-al jelölt gázkazán-modulok egy olyan gázkészülék részei, amely a C(11)-es gázkazán ábráján látható. Azaz az itt látható, túlnyomással is üzemeltethető gyűjtő-jellegű égéstermék elvezetés és az égési levegő ellátó szerkezetek is egyetlen CE tanúsított gázkészülék részei. Meg kell tanulnunk, hogy az ábrán látható kazán- egységeket kazán-modulnak hívjuk.

A C(12) típusú gázkészülék ábráján két egymástól független C(12)2 és C(12)3 típusú gázkészüléket láthatunk, amelyek az égési levegőt a homlokzatról veszik és az égésterméket egy olyan, a készülékektől függetlenül tanúsított, közös (gyűjtő) égéstermék elvezető rendszerbe vezetik, amelyben túlnyomás is előfordulhat.

A C(13)2 és C(13)3-al jelölt gázkazán- modulok egy olyan gázkészülék részei, amely a C(13)-as gázkazán ábráján látható. Azaz a túlnyomással is üzemeltethető gyűjtő-jellegű égéstermék elvezetés és a homlokzat felől égési levegőt szállító szerkezetek is a tanúsított gázkészülék részei.

A C(14)-es készülékek a C(9)-es típushoz hasonlóak azzal az eltéréssel, hogy a gázkészülék részét képező égéstermék-vezető szerkezet gyűjtő jellegű, amelyben túlnyomás is előfordulhat. A C(14)2 és a C(14)3 típusú gázkazán modulok a gázkészülék részét képezik. Az égési-levegőellátás egy függőleges épületszerkezet közvetlen igénybevételével történik. A közvetlenül igénybe vett épületszerkezeteket vastag, fekete kiemelés jelzi.

Egy C3 típusú gázkazán égéstermék elvezetésében is túlnyomás van, ha a készülék üzemel, azonban ezt a túlnyomást nem egy másik gázkazán okozza. Gyűjtő jellegű égéstermék elvezetés esetén meg kell akadályozni, hogy egy gázkészülék, vagy gázkészülék-modul által a közös égéstermék-vezeték szakaszban okozott túlnyomás egy másik gázkészülékben, vagy egy másik gázkészülék- modulban visszaáramlást okozzon, vagy ez a túlnyomás károsan befolyásolja más gázkészülékek, vagy gázkészülék-modulok működését akkor, amikor a másik gázkazán, vagy kazán-modul kis ventilátor fordulattal, alacsony emelőmagassággal üzemel. Ezért túlnyomásos gyűjtőkéményre csak olyan gázkazánok kapcsolhatók, amelyek besorolásuk alapján alkalmasak erre a feladatra. A gázkazán-modulokat tartalmazó teljes gázkészülék megfelelőségét a gázkészülék gyártója garantálja, ha a vonatkozó gyártói előírásokat betartották a készülék helyszíni összeszerelése során. Az első öt ábrán látható készülék típusoktól különböző típusok esetén nem megengedett, hogy az égéstermék- elvezetés (a közös szakaszában) túlnyomás forduljon elő. Ezeket a készülékeket úgy fogják méretezni, hogy a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetésben legfeljebb 25Pa túlnyomás fordulhat elő. Ez lesz az első kategória.

Fontos, hogy a kidolgozás alatt álló európai szabványokban figyelembe vegyék a régiónkban tapasztalható eltéréseket. Például azt, hogy nálunk a kéményseprő és a gázkészülék szerelő tevékenysége a felelősségi mátrixban jól elkülöníthető legyen, ami nem szükséges azokban az országokban, ahol mindkét területet egyetlen szakember látja el. Ezért például a hollandok nehezen értik meg az elkülöníthetőség szükségességét. Fontos, hogy figyelembe vegyék, hogy az EU keleti tagállamaiban télen sokkal kisebb hőmérsékletek is előfordulnak, mint például Hollandiában. Ezért nagyon fontos lenne a nemzetközi műszaki tárgyalásokon a magyar jelenlét fokozása.

***

1. ábra.


A szerzõ egyéb cikkei:

  A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MCS 309 Gázkészülékek Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság kiemelt feladatai 2017-ben
  EN szabvány lesz a CEN/TR 1749-ből!
  A lokális fűtőberendezésekre vonatkozó EU rendelet-tervezetek

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam