belépés / regisztráció
2021. május 11. kedd
Aktuális lapszám

A Budai Vár rejtelmei VI.

Kadić mai napig a Várbarlang kutatásának legmeghatározóbb egyénisége. A legtöbb tudományos és egyéb megfigyelést, leírást neki köszönhetjük. Lelkes és kitartó munkájának köszönhetően az 1930-as években javaslatot tett a „várbeli pincék” hasznosítására. Továbbá az ő ötlete és javaslata volt a törmelék eltávolítása a barlangpincékből. Még azt is sikerült elérnie, hogy egy jelentősebb szakaszt megnyissanak a nagyközönség számára.

 

Liber Endre alpolgármester közbenjárásával a Székesfőváros a várbeli barlangpincék feltárását, kezelését, és idegenforgalmi rendezését a Magyar Barlangkutató Társulatra bízta. 1935. április 30-án alakult meg a Társulat „várbarlang Bizottsága”, melynek elnöke Kadić (a titkár Mottl Mária) lett. Ez volt a Társulat legeredményesebb bizottsága.

A kerület elöljárósága Mottl János irányításával kitakaríttatta az üregeket, az egyik felső pincéből feltárt régi bejáratot rendbe hozatta, majd a villamos világítást bevezetve, a szélesebb közönség számára is járhatóvá tette. A barlangpince idegenforgalmilag helyreállított része legelső alkalommal 1935. augusztus 17-én nyitott meg és „Várhegyi-barlangnak” nevezték el. Már ekkor több helyen összekötötték egymással a szomszédos, akkor még különálló üregeket.

Első gondnoka Barbie Lajos lett. A feltárt, rendezett barlanglabirintusban a vendégeket a Barlangkutató Társulat szakemberei vezették mintegy 1500 m2-en, miközben az idegenek elől elzárt részen tovább folyt a kutatás. A Székesfővárosi Képtárban feleslegessé vált 20 db vitrin segítségével állandó kiállítást alakítottak ki az Elöljáróság (Szentháromság utca 2-4.) épületének pincéjében. Ezzel egy időben barlangtani gyűjteményt állítottak fel. A barlangpincékben talált kőzeteken kívül helyet kaptak a főváros más barlangjainak leletei, illetve a nevezetesebb hazai barlangokból előkerült tárgyak is. A látványosság növelése érdekében (a barlangpince szinten) az egyik kis fülkében csontkamrát létesítettek, ahová a várbeli kazamatákból előkerült emberi koponyákat és végtagcsontokat hordták össze (1. ábra). A megnyitott barlangnak olyan nagy sikere volt, hogy az első másfél hónapban már 3904-en látogatták meg, az év végére pedig a látogatók száma elérte az 5000 főt. Ez volt az egyik legjelentősebb turisztikai barlang az országban. Erről még tévéhíradókban is beszámoltak.

1937-ben tovább bővítették a bemutatott barlang területét. Teljes hossza ekkor már 300 m volt. A Szentháromság utca alatti összes pince feltárása, kiépítése és kivilágítása után a kutatók az Uri utca alatti pincék felé fordították figyelmüket. A házak alatt található különálló pincéket kitakarították, az alacsonyabb üregeket kimélyítették, majd a pincéket összekötötték. A különböző szinteken fekvő üregeket lépcsőkkel kötötték öszsze. Ilyen módon 1942-re a Szentháromság utcai szakaszon kívül az Uri utca 17-ig rendezték a barlangokat. A kiállítás bejárata a Szentháromság utca 2. sz. alatti kerületi elöljáróság épületének két udvarát összekötő átjáró lett, amelyet Makoldy József műszaki tanácsos és Lippner Károly mérnök tervezése szerint építettek ki. A Hadik- szobor alatti barlangpincében új altárót nyitottak, amivel összekötötték a már ismert részeket az Uri u. 26. sz. ház alatti barlangpincékkel. A következő évben a bővítést folytatták a 28-as sz. ház irányába és végül körjáratot alakítottak ki, ahol a nagyközönség kényelmesen tudta megtekinteni az egyre gazdagodó gyűjteményt (2. ábra).

A több részletben történt kiépítések legnagyobb kiterjedésüket 1942- ben érték el, amely barlangi séta rövid leírása akkor a következő volt Kadić megfogalmazásában:

„Az I. kerület elöljáróság (Szentháromság utca 2.) kapuján belépve és a kapualján végighaladva üvegajtóhoz érünk. Először macskaköves belső udvarra érünk. Balra kétszárnyú csapóajtót látunk. Ez volt a barlang első lejárata. Jelenleg jobboldalt, nyitott előcsarnokon át jutunk oda. Itt volt a pénztár és a vezető szobája is. Az előcsarnokból Z-alakú lépcsőfolyosón megyünk le a felső pincék első termébe, ahonnan balra vezet le a lépcső a barlangba. Az utolsó lépcsőfokról lelépve az I. barlangterembe lépünk. A széles alacsony üreg menynyezetét alkotó mésztufa ferde síkban lejt. Jobboldalt régi kutat pillantunk meg, fölötte légakna mered a magasba egészen a járda szintjéig. A fal mellett alacsony kőalapzaton vaskampós kőgolyó foglal helyet, ezt a kút tisztítása alkalmával találták (3. ábra). Az I. teremből bővített természetes átjárón, néhány lépcsőt fellépve a II. terembe lépünk. Ez teljes egészében mésztufában képződött. Az egyik sarokban régi lépcső vezet a fölötte lévő Szentháromság utca 5. számú ház felső pincéjébe. A másik sarkon kivilágított légakna nyúlik a felszínre. A mésztufa vastagsága ezen a helyen 6 méter. A mesterségesen áttört kapun, néhány lépcsőt leereszkedve a III. terembe érünk. Ez a híres Russwurm-féle cukrászdának a pincebarlangja (Szentháromság utca 7.). Előttünk meredeken emelkedő feljárat vezet a magasba, régi korhadt lépcsővel. Balra oldalfülke nyílik, amelyben az öreg cukrász pezsgőjét tartotta, s meghitt vendégeit ide vezette le. Jelenleg több, egymásfölé félkörben sorakozó emberi koponya és egyéb csont van elhelyezve. Innen néhány lépcsőt fellépve a IV. terembe jutunk. Balra mesterségesen kivájt altáró az egyik párhuzamosan haladó terembe vezet, valamivel tovább a sarokban körülfalazott mély gödör foglal helyet: ebben talajvíz gyűlik össze. Jobb oldalt jó állapotban lévő régi lépcsők vezetnek ugyancsak a fölötte lévő Szentháromság utca 7. számú ház felső pincéjébe, mellette pedig gondosan kivájt légakna nyúlik a felszínre, ez a barlangban folytatott munkálatoknál anyagszállításra szolgált (4. ábra). Mesterségesen áttört kapun, hosszúra nyúlt, harántirányba terjedő nagy üregbe, az V. terembe lépünk. Ennek lágy oldalfalai egyenesre vannak lefaragva. A terem jobboldali szárnyából régi, korhadt lépcsők a Szentháromság utca 9. számú ház felső pincéjébe vezetnek. Mellette kiöblösödő részből keskeny, alacsony folyosó indul ki, ez jobbra vakon végződik. Itt az ásatások alkalmával talált teljes emberi csontváz van elhelyezve, mellette lóés kutyacsontok feküdtek, ami arra utal, hogy a gazdát hű állattársaival temették el. Az ismertetett hosszú terem baloldali szárnya fülkével bővül ki, ezzel szemben néhány lépcső, mesterségesen áttört kapun át a VI. terembe vezet. Ez a Fehér Galamb vendéglőjének a barlangpincéje (Szentháromság utca 11.). A jobboldalt látható régi lépcsők arra szolgáltak, hogy a vendéglő felső és középső borpincéjéből a harmadik, legmélyebben fekvő sziklapincébe lehessen menni. A lépcsők előtt itt is légakna mered a magasba. Baloldalt széles kapun át ismét kisebb üregbe, a VII. terembe jutunk. A látogató meglepődik, amikor baloldalt, a terem egyik sarkában kitömött bábut pillant meg. Az első pillanatban valóban úgy tűnik fel, mintha élő ember állna a kötélhágcsón. Széles, mély kút épült itt a régi időben, a Szentháromság- Uri utca kereszteződésén. A jelenlegi Hadik szobor mellett nyílhatott a felszínre. A beállított, teljes felszerelésbe öltözött bábu a mélységbe nyúló, kútszerű barlangok, ún. zsombolyok kutatásának módját szemlélteti. Az előbb említett teremmel végződik a Szentháromság utcai szakasza, az ezután feltárt és rendezett üregek már az Uri utca alatt fekszenek. Ezek közül az első, vagyis sorban a VIII. terem elülső részében széles négyszög alakú pillér támasztja alá a mennyezetet, szemben a terem végső részében gondosan megépített régi lépcsők visznek a Szentháromság utca 4. számú ház felső, tágas pincéjébe. Az előbb említett teremmel lépcsők mellett mesterségesen kivájt rövid altárón át megyünk igen szép, természetes üregbe, a IX. terembe. A fényszóró sugaraiban tündöklő háttér lecsüngő sziklatömbjeivel és csipkézett mennyezetével a mesebeli tündérek és manók birodalmát varázsolja szemeink elé. Jobboldalt a fényszóró fölött négyszög alakú nyílás elzárását látjuk, ezt a deszkákkal elzárt kaput időnként hófehér penész lepi el, ami miatt úgy tűnik fel mintha hó borítaná a menynyezetnek ezt a részét. A bejárattal szemben kővel kiépített kapu nyílik a barlang másik szakaszába, mi azonban lejtős talajon balra kanyarodunk és a terem alsó részének jobb sarkában nyíló lépcsős lejáraton a következő, mélyebben fekvő nagy üregbe megyünk. Ez a X. terem, a barlangnak az egyik legtekintélyesebb, csarnokszerű ürege, magas, természetes boltíves mennyezete széles légaknával végződik. A levezető lépcső mellett, a sarokban, terméskővel körülfalazott kút foglal helyet az itt időnként összegyűlő talajvíz befogadására. Jobb oldalt középen pompásan kiépített kőkapun át vezetnek lépcsők a barlang második szakaszába. Az ívelt kapu tetejéről lecsüngő régi lámpás sárga fénye misztikusan világítja be az egész környezetet. A csarnok mennyezetéről színfalakra emlékeztető, félelmetesen lecsüngő sziklarészeket kerek oszlopokkal támasztottuk alá. A fényszóróval megvilágított szép nagy barlangrész felejthetetlen nyomokat hagy a látogató lelkében. Ebből a teremből áttörést építettek északi irányba, hogy a barlang körbejárható legyen. Ebben a táróban találták meg a körben zárt XI. termet, amely tele van törmelékkel és állati csontokkal. Középkori edénytöredékeket is találtak benne. Az üreg felső része törmelékkel eltömött, magasba nyúló hasadékkal végződik. Innen újonnan épített néhány lépcsőn kapaszkodunk fel az első szakasz utolsó előtti, XII. termébe. Pompás üreg ez is, különösen, ha a mennyezetét a fényszóró megvilágításában szemléljük. A mennyezet egyik sarkában pedig négyszög alakú befalazott nyílás látható. Valószínű, hogy ebből a nyílásból fahágcsó nyúlt le az egykori magisztrátus valamelyik felső pincéjébe. Innen egyszersmind széles kapun át a legszebb távlatkép nyílik a barlang második, hatalmas üregébe, a hosszúra nyúlt XIII. terembe. Gyönyörű látvány jutalmazza meg eddigi fáradtságunkat, amikor végignézünk az utolsó egybenyíló termek távlatképén. Jobboldalt régi, mély kút nyílik a talajban, fenekén kristálytiszta víz tükröződik vissza. A kút felső pereme vékony téglával van kiépítve, fölötte pedig légakna visz a magasba. Hirtelen meglepetés ér bennünket, amikor a vezető megcsavarja a fényszóró kapcsát és a hosszú terem csipkézett mennyezetét beragyogják a villanyfénynek odairányított sugarai. A második szakaszban mindössze hat üreget tártak fel. Megtekintésüket az első szakasz X. termétől kezdjük. E csarnokszerű teremnek misztikusan megvilágított lépcsőin felkapaszkodva, a második szakasz I. termébe jutunk. Ez a barlang egyik legszebb ürege. Széppé teszik ezt a kis termet a mennyezeten kialakult mély csipkézett kimarások, érdekessé pedig az egyik sarokban gondosan megépített régi kút, a pasa kútja. Ezt a pompás kis üreget a többitől eltérően három színben, kék, piros és zöld világításban látjuk. Ebből a misztikusan kivilágított kis teremből széles kapun át igen alacsony, csarnokszerű barlangrészbe, a II. terembe lépünk. Ez az eddig látottaktól abban különbözik, hogy oldalfalait köröskörül kifalazták. A második szakasszal ugyanis a Várhegy olyan részébe jutottunk, ahol a mésztufa közvetlenül a budai márgán fekszik. A pincék márga oldalai ennek következtében erősen mállottak s ezért kellett aláfalazni. Ezt a széles csarnokot három négyszög alakú pillér támasztja alá. Egyik sarkában, ahol elég nagy a vízcsepegés, falbekérgezés képződött, a mennyezetről pedig apró cseppkövek csüngnek. Az egyik ellenkező sarkából lépcső vezet a fölötte lévő Uri utca 19. számú ház felső pincéjébe. Ennek a pincének három légaknája van. Az ismertetett nagy terem túlsó falának két sarkából egyegy kapu vezet hasonló típusú, megnyúlt háromszögletű, tág üregbe, a III. terembe. Ennek mennyezetét is négyszög alakú pillér támasztja alá, mellette magas akna visz a magasba. E terem egyik fala mellett deszkaállványon régi építőtéglák gyűjteménye van kiállítva. Ezeket az elöljáróság mérnöki osztálya gyűjtötte össze a vár területén. Előző terem végső részéből balra kisebb üregbe, a IV. terembe megyünk. Ennek be nem falazott oldalain feltárva látjuk a mállott márga padjait. Ez a pincerész a Balta köz alatt fekszik. Ezzel a kis üreggel végződik egyszersmind az Uri utca páratlan számú házak barlangpincéinek feltárt sorozata. A túlsó, páros számú, még hátra maradt két legújabban feltárt és rendezett barlangpincét az első szakasz IX. terméből kiindulva keressük fel. A már említett, kővel kiépített kapun áthaladva, elég tágas üregbe, a második szakasz V. termébe lépünk. Mennyezetét hatalmas épített pillér támasztja alá. A jobboldalon még nemrég nyílott az Uri utca 24. számú ház felső pincéjéből jövő lépcső lejárat, a rendezés alkalmával ezt a rossz állapotban volt építményt és a mellette nyíló építési törmelékkel a mennyezetig feltöltött mellékfolyosót is elfalaztuk. A pillér mögötti széles kapu hasonló üregbe, a VI. terembe vezet. Ennek mennyezetét vékony pillér támasztja alá, mellette széles légakna visz a felszínre és a törmelék kiszállítására szolgált. Jobboldalt a sarokban lépcsők vezetnek az Uri utca 22. számú ház felső pincéjébe, baloldalt pedig az elülső sarokban kiépített kapun, néhány lépcsőn lelépve, a II. terembe jutunk.”

A barlang iránti nagy érdeklődésről tanúskodik a következő adat: 1935 és 1939 között összesen 14.780 látogató kereste fel a kiállítást.

A forráslistát és a köszönetnyilvánítást az utolsó rész végén tesszük közzé.

(Folytatjuk)

***

1. ábra. A csontkamra kb. 1935 körül (képeslap)
2. ábra. A megnyitott területek alaprajza 1941-ben
3. ábra. A barlangtani gyűjtemény első terme az elöljáróság épületének pincéjében
4. ábra. A barlangtani gyűjtemény negyedik terme az elöljáróság épületének pincéjében


A szerzõ egyéb cikkei:

  A Budai Vár rejtelmei X.
  A Budai Vár rejtelmei IX.
  A Budai Vár rejtelmei VIII.
  Domotika képzésfejlesztési megelőző kutatások
  A Budai Vár rejtelmei VII.
  A Budai Vár rejtelmei V.

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam