belépés / regisztráció
2021. április 20. kedd
Aktuális lapszám

65 éves az épületgépészeti oktatás

Az alábbiakban kivonatokat közlünk Dr. Kajtár László tanszékvezető egyetemi tanár „A tanszékünk jelene jövője – az épületgépészeti oktatás jelene jövője” című ünnepi előadásából, amelyet a Magyar Épületgépészek Napja rendezvény keretei között, 2016 decemberében mondott el abból az alkalomból, hogy 65 éves lett az épületgépészeti oktatás a Budapesti Műszaki Egyetemen.

 

A közelmúlt legfontosabb oktatási eseményeit őszinte elégedettséggel, időrendi sorrendben foglalnám össze: 1995-ben építettük újjá – Magyar Tamás vezetésével – a „D” épület földszintjén a Légtechnikai Laboratóriumot. 2000-ben volt egy jubileumi ülésünk, ekkor ünnepeltük meg, hogy 50 éve alapították a tanszéket. Ennek két kiemelkedő eseménye volt: Macskásy profeszszor mellszobrának felavatása, valamint, hogy a szakma jelentős összefogásával elkészült a Levegőminőség Laboratórium. 2004-ben a bolognai oktatási rendszer bevezetése megtörtént. 2007-ben a gépész BSc-t, ezen belül az épületgépész specializációt elindítottuk, majd 2009-ben az energetikus mérnök képzésben a BSc épületenergetika specializáció működése kezdődött meg.

A szervezeti események között meg kell említenem az egyetemi tanács határozatát, az egy, öt, tíz szabályt, mely szerint egy tanszék létezésének feltétele, hogy legyen legalább egy egyetemi tanár, legalább öt minősített fokozattal rendelkező oktató és legyenek legalább tízen. Ekkoriban az épületgépészeti tanszék és a vegyipari gépész tanszék nem felelt meg ezeknek a feltételeknek, ezért a két tanszéket összevonták. Ez érzékenyen érintett bennünket és az egész épületgépész szakmát. Komoly kihívást jelentett, hogy a helyzetet jól tudjuk kezelni.

2007 november-decemberében az új Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék átköltözött a „D” épület első emeletére. Az új tanszék munkája érdemben 2008 júliusában kezdődött meg. Ekkor Láng Péter lett a tanszékvezető, én pedig helyettesként segítettem a munkáját. Sikerült egy olyan fajta szervezeti keretet kialakítani – és ezért nagy köszönettel tartozunk Láng Péternek –, amely biztosította az épületgépészeti szakma önállóságát.

2013 novemberében a Stokes Laboratóriumot, 2014 decemberében pedig a Macskásy Laboratóriumot adtuk át. Tények, adatok a tanszék munkatársairól: egy egyetemi tanár dolgozik nálunk, az összes aktív munkatárs száma: 32, nyugdíjas munkatárs: 6, külsős munkatárs: 6 fő. 8 doktoranduszunk, 2 doktorjelöltünk és 3 egyéb tudományos munkatársunk van, vagyis 13 fő fiatal dolgozik nálunk. MTA doktori fokozattal egy fő rendelkezik: Láng Péter professzor úr, PhD fokozattal 13 fő rendelkezik. Továbbá beadtunk egy habilitációs eljárási és három PhD doktori anyagot.

Garbai László professzor, Barna Lajos, Csoknyai István és Magyar Tamás tanár urak elérték a nyugdíjas kort. A szakmában ismert, elismert emberekről van szó, akik meghatározóak voltak az elmúlt évtizedekben. Pótlásukhoz olyan fiatal munkatársak kellettek, akik már egyetemi fokozattal rendelkeztek. A célirányos és tervszerű munka eredményeképpen Goda Róbert, Herczeg Levente és Kassai Miklós kollégák a PhD fokozatot letették és így adjunktusi kinevezést kaptak. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy a szakmában már ők is jól ismert nevek.

Csoknyai Tamásról külön kell szólnunk, hiszen ő nálunk diplomázott és a sors úgy hozta, hogy dolgozott az építész karon Zöld és Kontra professzor urak tanszékén, majd lekerült Debrecenbe Kalmár Ferenc tanár úrhoz. Ebben a generációváltási folyamatban Csoknyai Tamást hazahoztuk.

A Macskásy Komfort- és Klímatechnikai Laboratóriumot 23 épületgépész cég támogatta, a Stokes Laboratórium hatalmas beruházását főleg a Grundfos cégnek és még további 26 cégnek köszönhetjük. Itt a lehető legkorszerűbb technikát és mérnöki megoldásokat láthatják a hallgatóink, laboratóriumi méréseiket itt végezhetik.

Ezek a laborok nem csak az oktatásban, hanem az ahhoz kapcsolódó különböző kiegészítő rendezvényeknek is fontos bázisai, pl. a Kutatók Éjszakája vagy az Épületgépész Csapatok Vetélkedője is itt zajlik.

A kétlépcsős bolognai rendszer bevezetésének nyertesei lettünk, míg régen csak egy, most három épületgépész képzés van és az egész tanszék még nagyobb oktatási területet fed le. A BSc képzésben 50 épületgépész, 25 fő energetikus vesz részt. 35 fő MSc hallgatónk van, és a legutolsó jelentkezésen 41 hallgató választotta a mi komfort épületgépész MSc szakirányunkat.

Ezúton is köszönöm azt a támogatást, amit az ipartól kaptunk az elmúlt évek során!

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam