belépés / regisztráció
2021. február 26. péntek
Aktuális lapszám

 

Építkezne? Fontos változások jönnek júliustól
2016-06-23

Ez év elejétől a legfeljebb 300 négyzetméteres lakóházak építéséhez nem kell engedélyt kérni, elég a bejelentés, viszont a kötelező tervezői művezetés 166 ezer 500 forintjába kerül az építtetőnek. A ház elkészültét igazoló bizonyítványért pedig akár 1,4 millió forintot is kell fizetni.

Az építési törvény ez év elejétől megengedi, hogy a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén – építési engedély helyett – az építtetőnek elegendő bejelentenie építési szándékát az építésügyi hatósághoz. A bejelentést az építés megkezdése előtt 15 nappal kell megtenni.

Ha elkészül az épület, akkor pedig nem használatbavételi engedélyt, hanem a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérnie. Ha az előbbi bejelentéstől nem telt még el 3 év, akkor a bizonyítványt ingyen adja a hatóság, majd a 3 és 4 év közötti időszakban 200 ezer, továbbá pedig évente 100 ezer forinttal emelkedő igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ha valaki a bejelentés hatályának az utolsó – a tizedik – évében kéri a bizonyítványt, akkor azért már 1,4 millió forintot kell fizetni.

Elektronikus kommunikáció

A Magyar Közlönyben megjelent és július 1-jétől hatályos kormányrendelet szerint az építési szándék bejelentését az elektronikus építési napló „készenlétbe helyezésével” kell megtenni. Ezen az elektronikus felületen kommunikálnak ettől az időponttól az építés szereplői a hatósággal. A naplóba fel kell tölteni a kivitelezési dokumentációt is.

Az építtető és az építész tervező, a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető legalább hat alkalommal ellenőrzi az építést, az utolsó ellenőrzéskor rögzítenie kell az építési naplóba azt, hogy az épület – a kivitelezési dokumentáció szerint – elkészült. Ezért a tervező legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét kérheti el. Miután jelenleg a kötelező legkisebb munkabér 111 ezer forint, a díj 166 ezer 500 forint lehet.

A ház elkészültéről kiállított hatósági bizonyítványt is az elektronikus építési naplóba tölti fel a hatóság. Ha fizetni kell a bizonyítványért – mert a bejelentéstől számított 3 éven túl készült el az épület –, akkor előbb igazolni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetését.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet pedig azzal a szabállyal egészül ki, hogy a bejelentéshez kötött lakóépületeknél az építési munkaterületen – a közterületről jól látható helyen – fel kell tüntetni az építtető nevét, a kivitelezés kezdési és várható befejezési időpontját, a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését, továbbá a tervezői művezető nevét és névjegyzéki jelölését is.

Saját házhoz nem kell szakképzettség

A bejelentéssel épülő saját házon illetve a hozzátartozó által építtetett ilyen házon szakképzettség nélkül is lehet dolgozni, amennyiben azt a vállalkozó kivitelező jóváhagyja és felügyeli.

Azt, hogy a mezőgazdasági területen lévő – a zártkerti művelés alól kivett – telek legfeljebb 10 százalékát be lehessen építeni, egy másik Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet teszi lehetővé. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 méter lehet. Ezzel együtt a települések belterületi építési telkeit és a beépítésre nem szánt területeit az eddigi 5 százalék helyett 10 százalékig lehet beépíteni.

A kormány kiegészítette az építésfelügyeleti rendeletet is. Eszerint az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését szúrópróbaszerűen a helyszínen, az ellenőrzési utasításban foglaltak szerint, továbbá távoli eléréssel, az elektronikus építési napló alapján végzi.

Bírságok

Végül a bírságokra is kitért a kormányrendelet. Az építtetőnek – amennyiben nem alkalmaz tervezői művezetőt – 100 ezer forintot, továbbá az épület számított értékének az 5 ezrelékét, de legfeljebb 500 ezer forintot kell fizetnie.

Ha a hatóság megállapítja, hogy az építkezésen szakmunkát nem arra képesített személy végez, akkor a fővállalkozónál 150 ezertől, míg az alvállalkozónál 80 ezer forintról indul a bírság, amely „elkapott” személyenként értendő.

Forrás: www.mehi.hu


 
Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam