belépés / regisztráció
2020. december 2. szerda
Aktuális lapszám

Üzleti délután a MaTáSzSz és a Reál-Energo Kft. közös szervezésében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) társaságunkkal, a Reál-Energo Kft.-vel közös szervezésben „formabontó” rendezvényt tartott január 21-én Lajosmizsén, a Geréby Kúriában. A kötetlen hangulatú üzleti délután és vacsora megrendezésének a távhő szektorban a közeli jövőben várható beruházások nagyságrendje adott aktualitást, egyben lehetőséget kívánt teremteni a megvalósítandó projektek beruházói és az ezekben érintett kereskedő cégek, szolgáltatást nyújtók számára tevékenységeik összehangolásához.

 

Amint a rendezvényen résztvevők, úgy a MaTáSzSz tagsági köre is két csoportra osztható: az úgynevezett „rendes tagokra”, amelyet a szövetséghez csatlakozott távhőszolgáltató cégek, távhőtermelők és két társadalmi szervezetük tesz ki, illetve azok a vállalkozások, amelyek tevékenységükkel, illetve az általuk gyártott, forgalmazott termékekkel szorosan kapcsolódnak a távhő szektorhoz (gyártók, kereskedők, tervezők, kivitelezők).

Manapság kevés híradás szól jól szervezett érdekérvényesítő tevékenységet folytató szakmai szervezetekről (főleg az építőipar területén), így annál is inkább kiemelendő a MaTáSzSz tevékenysége, amelyről ejtsünk most néhány szót! A szakmai szövetséget a távhőszolgáltatói feladatokat is ellátó városi ingatlankezelő és városgazdálkodást folytató gazdasági szervezetek hozták lére 1990-ben, akkor még Hőszolgáltatási Egyesülés néven, kezdetben 18 taggal. Az eltelt közel 25 év alatt a szövetség tagvállalatainak száma megsokszorozódott. Jelenleg mintegy 100 tagja van az egyesületnek. A tagok a hazai 650 ezer távhőellátásban részesülő lakásnak mintegy 85 százalékában végzik a távhőellátást. A MaTáSzSz szakmai munkája elsődlegesen a tagvállalatok szakembereiből létrehozott munkabizottságokban zajlik. Ennek a szakmai munkának az alapja a szervezet érdekképviseleti, érdekérvényesítő tevékenysége, továbbá az egyes szakminisztériumokkal, hatóságokkal, országgyűlési és európai parlamenti bizottságokkal való együttműködés.

Évek óta a távhő szakma kiemelkedő rendezvényei a szakmai kiállítással egybekötött tavaszi és őszi konferenciák, amelyek lehetőséget teremtenek az átlagosan 200-220 résztvevő számára többek között arra, hogy megismerkedhessenek a távhő szektor legújabb technológiai és kutatási eredményeivel, műszaki fejlesztéseivel, valamint hozzájáruljanak a szektor szolgáltatói és beszállítói közötti kapcsolatok kialakulásához és elmélyüléséhez.

A januári, kisebb létszámú, kötetlenebb formájú rendezvénnyel is hasonló célt kívántunk megvalósítani, amelyet a pártoló tag képviseletében vetettem fel a MaTáSzSz elnökségében és nagy örömünkre támogatásra is érdemesnek ítélték az újító ötletet.

Jómagam, 2013 év eleje óta a pártoló tagok által delegált és megválasztott képviselőként veszek részt a MaTáSzSz elnökség munkájában. Társaságunk fő profiljába az energetikai, épületgépészeti tervezés, műszaki- gazdasági és döntés-előkészítő tanulmányok készítése, KEOP (a távhő szektor részére támogatást nyújtó, Környezet- és Energia Operatív Program) pályázatok teljes körű összeállítása tartozik, így évtizedekre visszanyúló, eredményes együttműködést mondhatunk magunkénak a távhőszolgáltatókkal. Az elmúlt évek kiemelkedő fontosságúak voltak a távhő szektor szereplői számára, hiszen a szektort támogató KEOP- 5.4.0 esetében a vissza nem térítendő összes támogatás 4 milliárd forint, míg a 4.10.0 esetében (a távhőszolgáltatáshoz is kapcsolható nagyobb biomassza, geotermikus hőforrások stb.) a vállalkozások részére 7 milliárd forint volt. Ezek a keretek 22-25 milliárd forintnyi 2014-2015-ös beruházást eredményeznek, amelyek egyrészt növelni fogják a távhő hatékonyságát, másrészt piacot teremtenek a kivitelezői és beszállítói kapacitásnak. EU-s pályázati támogatás lévén ezek a megvalósítandó projektek feszes ütemezésűek és nagyon hatékony együttműködést igényelnek a megvalósítás során a beruházók és beszállító vállalkozások között. Az üzleti-baráti találkozó gondolata éppen ennek kapcsán fogalmazódott meg: részben a távhőszolgáltatókkal folytatott megbeszélések, részben a pártoló tagok év eleji kapacitás felmérése során. Jól mutatja a szándék komolyságát mindkét fél részéről, hogy az ebédet, szakmai előadásokat és záróvacsorát tartalmazó rendezvény megszervezése alig 1 hónapot vett igénybe.

Az üzleti délután fő tematikája olyan célratörő információ-átadás volt, amelynek középpontjában a távhő szektort érintő 2014-15-ben várható beruházások, azok finanszírozási, előkészítettségi állapota, és az ezzel kapcsolatos üzleti szempontok lehetőségeit feltáró előadások álltak.

A távhőszolgáltató társaságok részéről projekt bemutató előadások hangzottak el, leginkább a KEOP pályázati támogatású beruházásaikról. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. képviselője a 2014-2015 során megvalósuló távhőrendszeri korszerűsítési projektjeiket ismertette. A FŐTÁV Zrt. a szintén pályázati támogatással megvalósuló Észak-Pest-Újpalota hőkooperációs rendszer létrehozására vonatkozó nagyberuházását mutatta be. A Győr-Szol Zrt. szolgáltatói hőközpontok szétválasztására nyújtott be támogatásra érdemesnek ítélt pályázatot, amelynek megvalósítását szintén megkezdték az idén. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. képviselője a következő 2 évben megvalósítandó hőforrás és távhőrendszeri fejlesztésekre vonatkozó terveit ismertette. A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. új fogyasztók csatlakoztatására és a geotermikus hőszolgáltatás bővítésére kapott pályázati támogatást, amelynek megvalósítására szintén a következő 2 év áll rendelkezésükre. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. KEOP támogatott beruházása is idén tavasszal indul, ennek keretében az Oroszlányi Erőmű és a város közötti távhővezeték felújítását végzik el. A PÉTÁV Kft. pályázati támogatással szolgáltatói hőközpont szétválasztást, új fogyasztó csatlakozását és primer távhővezeték cserét hajt végre 2015 végéig. A Régióhő Kft. ügyvezetője érdekes tájékoztatást adott a pályázattal támogatott projektjük előkészítése kapcsán tapasztalt nehézségekről. A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője a nagyon szoros ütemezéssel 2014. év végéig pályázati támogatással megvalósítani tervezett fűtőművi rekonstrukcióját mutatta be. Ezután a pártoló tagok részéről megtartott bemutatkozások következtek, leginkább a beszállítási volumen mértékére, szabad kapacitásokra helyezve a hangsúlyt mondanivalójukban.

Az előadásokat követő kellemes légkörű, baráti vacsora oldott hangulatban telt, szakmai és baráti beszélgetésekkel fűszerezve, amihez hozzájárult a rendezvény helyszínéül választott Geréby Kúria professzionális vendéglátása is.

Bízunk benne, hogy az összejövetel résztvevői elmélyíthették eddig is meglévő együttműködésüket, illetve hasznos tapasztalatcserére és új üzleti kapcsolatok kialakítására is sor kerülhetett.

LAKATOS TIBOR
okl. épületgépész mérnök

A szerzõ egyéb cikkei:

  Távhő Konferencia Pécsett

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam