belépés / regisztráció
2020. december 5. szombat
Aktuális lapszám

Távhő Konferencia Pécsett

A napokban zajlott le a távhő szakma egyik legjelentősebb eseménye, a Pécsett megrendezett 2012. évi Távhőszolgáltatási Konferencia és Kiállítás. A rendezvényt a Pécs belvárosában található patinás Hotel Palatinusban tartották 2012. május 9. és 11. között. A konferencia témája és mottója: "Merre tovább? Avagy távhő jövőkép fogyasztói, tulajdonosi és szabályozói szemmel" már önmagában is számos érdekes kérdés felvetését vetítette előre.

 

A szakmai napokat és a kiállítást Fekete Csaba a MATÁSZSZ elnöke nyitotta meg, üdvözölve a megjelenteket, az előadókat és a kiállítókat (levezető elnökök: Németh István, H. Szováti Miklós). A nyitóelőadást Vida János, a PÉTÁV Kft. ügyvezető igazgatója tartotta, aki az 50 éves pécsi távhőszolgáltatásról adott remek áttekintést, bemutatva az elmúlt időszak legfontosabb eredményeit, egyben utalva a jelenlegi problémákra is. Őt követte Dr. Grabner Péter, a Magyar Energia Hivatal ("MEH") elnökhelyettese, aki nagy érdeklődésre számot tartó előadásában a MEH ár-előkészítési tapasztalatairól számolt be, valamint felvázolta jövőbeli terveiket.

A szakmai tevékenység jelentős eredményének értékelhető, hogy a MEH jövőbeli árszabályozási megoldásaiban a MATÁSZSZ által kidolgozott anyagokra fokozottan számít. Koncepcionális előadást tartott Orbán Tibor vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt.), aki mélyreható áttekintést adott a 2011. január 1. után hatályba lépő hatósági árszabályozás problémaköréről. E három előadáson túl két érdekes műszaki-gazdasági megoldást tartalmazó projektet vázolt fel Bősz Róbert, a Pannon Hőerőmű Zrt. főmérnöke és Rudolf Viktor, a Magyar Kapcsolt Energia Társaság elnöke, akik egyaránt a kapcsolt energiatermelés kérdéskörét érintették: egyikük Pécs városa jövőjével kapcsolatosan, míg a másik az új szabályozási környezetben való helyzetét elemezve. A távhőtermelés lehetséges alternatívájaként több előadás szólt a biomassza fokozódó szerepéről. E témakörben Mayerhoff Attila vezérigazgató (Komlói Fűtőerőmű Zrt.) a lassan már egy éve üzemelő Komlói Fűtőerőmű tapasztalatait ismertette, míg Nemes Gábor projektmenedzser (SEEGER Engineering AG) egy kisváros hőforrásának ugyancsak biomasszára alapozott projektje előkészítését mutatta be. Lakatos Tibor ügyvezető igazgató (Reál-Energo Kft.) szinte teljes áttekintést adott a távhő versenyképességének, hatékonyságának javítási módszereiről, kezdve a hőtermeléstől a hőelosztáson át a fogyasztókig terjedően. Az általános lehetőségeket konkrét példákkal is illusztrálta. Fontos a fogyasztói oldal megfelelő kezelése, amelyre vonatkozóan Polocz Anett üzletágvezető (XAPt Hungary Kft.) adott elő fogyasztóbarát ügyfélszolgálati megoldásokat. A GYŐR-SZOL Zrt. képviseletében Milanovich László távhőszolgáltatási igazgató és Győri Csaba a PÉTÁV Kft. műszaki igazgatóhelyettese kiemelte a mérhető ellátásbiztonság fontosságát, amelyhez adatbázis felépítése, kiértékelése és az ezek alapján meghozott intézkedések szükségesek. A nap végén ünnepélyes körülmények között átadták a Knuth Károly- és a Magyar Távhőszolgáltatásért-díjat.

A második nap előadásai többnyire egy-egy fontos részterületen mutattak be példaértékű megoldásokat (levezető elnökök: Orbán Tibor és Milanovich László, illetve Vida János és Horváth Attila). Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató (Debreceni Hőszolgáltató Zrt.) a távhőellátásban évtizedek óta egyre jobban elterjedő lemezes hőcserélők alkalmazási és üzemeltetési tapasztalatairól számolt be. Szorcsik Gábor kereskedelmi vezető (Metsys Kft.) a LOGSTOR előreszigetelt távfűtési csöveket ismertette. Kötél István cégvezető (FLAMCO Hungary Kft.) a FLAMCO termékek széleskörű alkalmazási lehetőségeit vázolta. Rácz József ügyvezető (WEISHAUPT Hőtechnikai Kft.) a kazánégők energiatakarékossági kérdéskörét elemezte. Egyházi Zoltán távfűtési területvezető (DANFOSS Kft.) a távhővezetéki elzáró szerelvényekről referált. Nagyon fontos témakört érintett Dicső Gábor vezérigazgató (VPP Erőmű Zrt.), illetőleg Tóth Zoltán stratégiai igazgató (GET-ENERGY Magyarország Kft.), akik mindketten a virtuális erőművel kapcsolatos lehetőségeket, eddigi tapasztalatokat elemezték. Az előadásokból leszűrhető, hogy a jelenlegi nyomott villamos energia árakhoz képest e konstrukcióval jelentős többletbevételre lehet szert tenni, ily módon csökkentve a villamos energiával kapcsoltan termelt hő árát. Weywara Tibor műszaki vezető (COMPTECH Kft.) a vezeték nélküli kommunikációs technológiáról beszélt. Prugberger János ügyvezető (COTECH Kft.) a távhő energia megtakarítási lehetőségeiről, Méhn Imre ügyvezető (Bioenergy-Miskolc Szolgáltatási Kft.) pedig a megújuló energia alkalmazásáról és tapasztalatairól tartott előadást. Erdei István értékesítési igazgató (GRUNDFOS Hungária Kft.) a korszerű, energiatakarékos szivattyútechnológiát ismertette, amely az EuP irányelvet is túlteljesíti. A nap egyik fontos előadása volt Dr. Toldi Ottó főosztályvezető-helyettesé (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), aki a távhőfejlesztési cselekvési terv koncepcióját ismertette. Fontos kérdést érintett Bernáth Lajos ügyvezető igazgató (Qualimed-IL Fejlesztő Iroda Kft.) a stratégiai tervezéssel kapcsolatban, valamint Dr. Balku Orsolya főosztályvezető (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság), aki a távhőszolgáltatás és a fogyasztóvédelem összefüggéseit mutatta be. Az előadást tartalmas vitafórum követte, amelyen 'Sigmond György ismét bizonyította remek helyzetértékelő képességét. Az este jó hangulatú gálavacsorával telt, amelyen a résztvevők kötetlenül tudták kapcsolataikat erősíteni.

Az utolsó nap ugyancsak bővelkedett az érdekes előadásokban (levezető elnökök: Zanatyné Uitz Zsuzsanna és Csákvári Csaba). Molnár Gábor az adatkezelési, adatvédelmi területekkel foglalkozott, Mózer Gábor back office vezető (WILO Magyarország Kft.) in-line szivattyú cseréjét mutatta be számpéldán keresztül. Nyári Zoltán a klasszikus Radal radiátorgyár újraindulásáról számolt be. Dr. Bán Tamás vezérigazgató (Budapesti Városüzemeltetési Központ) a Fővárosi Holding tapasztalatait osztotta meg. Különösen nagy érdeklődésre tartott számot Győrfi Krisztián vezető tanácsadó (TIG-RES Zrt.) előadása, aki a TIG-RES Zrt. és a Reál-Energo Kft. által alkotott konzorcium eddigi munkájáról számolt be a MATÁSZSZ felkérésére végzett távhő-árszabályozási tervezettel kapcsolatosan. Keidl Ede mérnök üzletkötő (UPONOR Kft.) előreszigetelt távhővezetékek gyakorlati alkalmazását tárgyalta, míg Dr. Bogányi György ügyvezető (Bogányi és Fia Kft.) a biomassza hasznosítását mutatta be egy teoretikus projekten keresztül, direkt hőtermelés és OCR bázisú villamos energiatermelés felhasználásával. Ebéd előtt a résztvevőknek lehetőségük nyílt az új fényben tündöklő Zsolnay negyedet megtekinteni. A konferencia a jelenlegi nehéz helyzet ellenére jó hangulatban telt, számos előremutató és valóban hatékonyságot javító megoldással kecsegtető jövőképet felfestve.

LAKATOS TIBOR
okl. épületgépész mérnök

A szerzõ egyéb cikkei:

  Üzleti délután a MaTáSzSz és a Reál-Energo Kft. közös szervezésében

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam