belépés / regisztráció
2020. november 29. vasárnap
Aktuális lapszám

Társasházi, egycsöves rendszerek felújítása

Hazánkban körülbelül hatszázötvenezer távfűtött lakás van, aminek közel hatvan százaléka egycsöves. Az egycsöves fűtési rendszerek korszerűsítésekor a radiátorok belépő csonkjára egy ún. gravitációs, a tervezett arányossági sávnál nagy kv értékkel rendelkező termosztatikus radiátorszelepet építenek be, a visszatérő csonkra szerelvényt nem, vagy csak egy gömbcsapot szerelnek fel. A radiátorok elé egy ún. átkötő-szakaszt építenek be (1. ábra), így a termosztatikus radiátorszelepek egyedileg tudják szabályozni a radiátorok teljesítményét. Az egycsöves rendszerek korszerűsítése után a lakók többször panaszkodnak a hidraulikai rendszer zajosságára, egyes radiátorok alacsony teljesítményére vagy arra, hogy a korszerűsítést követően nagyobb szivattyúra kellett cserélni a már meglévő szivattyút. Mi az oka az előbb felsorolt problémáknak? A magyarázat ismét a részletekben rejlik.

 

Tervezés

Minden fűtéskorszerűsítési munkát meg kell, hogy előzzön a felújítás kiviteli tervének elkészítése, amelynek része a hidraulikai beszabályozási terv. Az egycsöves fűtési rendszerek korszerűsítésének tervezése különösen nagy figyelmet és pontos tervezői munkát igényel.

Az egycsöves fűtési rendszerek tervezésének sarkalatos pontjai a következők:

 • a radiátorok pontos méretezése és a radiátorok előremenő fűtővíz hőmérsékletének meghatározása, mivel a strangon belül az egymással sorba kötött radiátorok - a kétcsöves fűtési rendszertől eltérően - különböző hőmérsékletű előremenő fűtővizet kapnak,
 • a beépítésre kerülő átkötő-szakasz miatt a beömlési tényezők pontos meghatározása,
 • a rendszer pontos beszabályozási tervének elkészítése.

Az első kisördög a tervezési részletekben rejlik: a gondos és precíz méretezéshez sokszor nem állnak rendelkezésre pontos és megbízható adatok, melyek végül hiányos vagy hibás kiviteli terveket eredményeznek:

 • a fűtési rendszer felmérése során sok lakásba nem lehet bejutni,
  az idők során több lakó előzetes méretezés és szakvélemény nélkül kicserélte a radiátorokat, amelyekről semmilyen információt nem lehet beszerezni, illetve a lakásba sem lehet bejutni,
 • a kivitelezés során nem a tervezett szerelvényeket építik be a rendszerbe,
 • a meglévő épület hőveszteség számítása nem áll rendelkezésre, új számítások elkészítésére pedig nincs idő.

Beömlési tényező

Az egycsöves fűtési rendszerek korszerűsítése során a radiátorok elé egy ún. átkötő-szakaszt építenek be, melynek névleges átmérője egy mérettel kisebb, mint a radiátorokhoz csatlakozó csővezeték mérete.

A felújítás után a strangon áthaladó fűtővíz térfogatáramnak csak a 20-25%-a fog a radiátoron áthaladni, míg a térfogatáram 75-80%-a az átkötő szakaszon áramlik keresztül. A strang térfogatárama olyan arányban oszlik meg az átkötő-szakasz (2. ábra piros szakasz) és a radiátor bekötés (2. ábra kék szakasz) között, hogy a két szakasz nyomásesése azonos lesz.

A 20-25%-os beömlési tényező csak akkor érhető el, ha az átkötő szakasz
3. ábra, bal: Standard termosztatikus radiátorszelep kétcsöves fűtéshez. Jobb: Gravitációs termosztatikus radiátorszelep egycsöves fűtési rendszerek korszerűsítéséhez

kialakítása megfelelő, és a termosztatikus radiátorszelep típusa gravitációs, vagyis a tervezett arányossági sávnál nagy kv értékkel rendelkezik.

A második kisördög az átkötő-szakasz kialakításában rejlik:

 • a kivitelezés során "normál", a kétcsöves fűtési rendszerekben használatos, a gravitációs termosztatikus szelepekhez képest kisebb kv értékkel rendelkező termosztatikus szelepeket építenek be, ezzel a tervezett beömlési tényező és a radiátor teljesítménye drasztikusan csökken (3. ábra),
 • a kivitelezés során a radiátor alsó, kilépő csonkjára radiátor visszatérő szelepet építenek be, ami szintén rontja a tervezett beömlési tényezőt és drasztikusan csökkenti a radiátor teljesítményét,
 • az átkötő-szakasz a tervezetthez képest kisebb belső átmérővel történő beépítése ugyan javítja a radiátor beömlési tényezőjét, viszont megnöveli a hidraulikai hálózat nyomásesését, illetve az átkötő-sza-kaszban áramló fűtővíz sebességét, ami miatt nagyobb szállítómagasságú szivattyút kell beépíteni és a rendszer zajszintje is növekszik (4. ábra).

Radiátorok méretezése

A radiátorok pontos méretezése az egycsöves fűtési rendszerek egyik kulcsfontosságú kérdése, mivel az egymással sorba kötött radiátorok mindig az előttük felszerelt radiátor és átkötő-szakasz kilépő vizének keveredéséből származó, kevert hőmérsékletű fűtővizet kapják.

A harmadik kisördög a hibás radiátor méretekben rejlik
A korszerűsítés előtti, átfolyós rendszerű egycsöves hálózatok radiátorainak többségének mérete sajnos nem felel meg a korszerűsítés utáni, átkötő-szakaszos rendszer követelményeinek, mivel a radiátorokon a korszerűsítés után a korábbi fűtővíz térfogatáramnak csak a 20-25%-a halad keresztül. Könnyen belátható, hogy a strangok első radiátorainak teljesítménye jelentősen csökken, ha az előremenő víz hőmérsékletét nem emelik meg, ami már a hőszolgáltató feladata.

Ha az egycsőves fűtési rendszerek korszerűsítése során a radiátorokat nem cserélik ki, a tervezés sajnos csak arra tud szorítkozni, hogy megállapítsa azt az előremenő fűtővíz hőmérsékletet és térfogatáramot, amelynél a megváltozott hidraulikai körülmények után a radiátorok teljesítménye magasabb, mint az egyes helyiségek hővesztesége.

A pontos és részletes kiviteli terveknek tartalmazniuk kell a beömlési tényezők számítását, a radiátoroknál kialakuló kevert fűtővíz hőmérsékleteket, illetve a radiátorok maximális teljesítményét.

A fenti helyzetet tovább rontja, hogy a korszerűsítés előtt már több radiátort is kicseréltek, amiről sokszor semmilyen információ sem áll rendelkezésre.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy amennyiben a korszerűsítés során a radiátorokat cserélik ki és az épület hőszigetelésére nem kerül sor, úgy a hőszolgáltatónak 3-4 °C-kal meg kell emelnie az előremenő víz hőmérsékletét.

Fordított U-csöves rendszerek

A fordított U csöves rendszerek korszerűsítésénél fokozott figyelemmel kell eljárni. A 5. ábrán felkiáltó jellel jelölt átkötő szakaszoknál egy speciális, ún. fordító idomot kell alkalmazni (például Csoknyai-féle fordító idom), ami a fűtővíz radiátor oldali felső belépését biztosítja.

A negyedik kisördög a fordított U-csöves rendszerek hibás átkötő-szakasz kialakításában rejlik.
Amennyiben a felkiáltó jellel jelzett átkötő-szakaszok nem speciális fordító idommal készülnek, úgy a radiátorok teljesítménye akár 60-80%-kal is csökkenhet a katalógusban megadott értékhez képest, illetve a termosztatikus radiátorszelep működésekor kattogó hang lesz hallható, amit a fűtővíz fordított áramlása okoz.

Hidraulikai beszabályozás

A strangok beszabályozására - a rendszer állandó térfogatáramú jellege miatt - kézi beszabályozó szelepeket (6. ábra bal) vagy hajtómű nélküli, dinamikus térfogatáram szabályozó (PIBCV) szelepeket (6. ábra jobb) építenek be.

Az ötödik kisördög a nem megfelelő hidraulikai beszabályozásban rejlik.

A fűtési rendszer korszerűsítését követően gyakran elmarad a mérés szerinti, illetve a méréssel ellenőrzött helyszíni hidraulikai beszabályozás, ami rávilágítana az esetleges kivitelezési hibákra, hidraulikai anomáliákra. A tervezett térfogatáramok méréssel történő ellenőrzésének hiánya miatt a társasház fűtési rendszere több éven keresztül hibásan működhet, míg valaki megtalálja a sokszor igen egyszerűen elhárítható hiba okát.

A dinamikus, PIBCV szelepek használata jelentősen megkönnyíti a rendszer beszabályozását a statikus beszabályozó szelepekhez képest, de ebben az esetben is szükséges a térfogatáramok mérés szerinti ellenőrzése, illetve a PIBCV szelepek megfelelő működéséhez szükséges minimális nyomáskülönbség miatt a hidraulikai rendszer nyomásesése kb. 1,5 m-rel magasabb lesz, mint a kézi beszabályozó szelepekkel ellátott rendszeréké.

VINKLER KáROLY
okl. hűtőipari mérnök

A szerzõ egyéb cikkei:

  Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése XI. – A TA-FUSION-P
  Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése X. – A TA-FUSION-C
  Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése IX.
  Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése VIII.
  Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése VII.
  Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése VI.

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam