belépés / regisztráció
2021. március 7. vasárnap
Aktuális lapszám

MÉgKSZ tisztújító közgyűlés

A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnöksége a szövetség alapszabálya értelmében, annak 6.2 (1) a) és d) pontjai alapján 2014. május 26. hétfőre hívta össze a MÉgKSZ 2014. évi, a 2013-as évet lezáró és egyben Tisztújító Közgyűlését a CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. (1103 Budapest, Noszlopy u. 1.) bemutatótermébe.

 

A közgyűlésen elhangzott, hogy az elmúlt esztendő nem hozott lényegi változást a szövetség életében, de sikerült kapcsolatainkat megerősíteni, tevékenységünket célirányosabbá tenni és részsikereket elérni. A korábban felállított munkabizottságok csak részben tudták teljesíteni az elképzelt, elvárt célokat, így célirányosan a minisztériumi és egyéb kormányzati kapcsolatok (energetikai és környezetvédelmi stratégiák, jogszabályok, tanulmányok) kiépítésében, a felsőoktatás (fejlesztési tanulmány) és a középfokú képzés (hatósági képesítések) fejlesztésében végzett tevékenységekben, a hazai és nemzetközi projektekben és rendezvények szervezésében tudunk érdemi eredményeket felmutatni. A 2013. évi mérleg ismertetését, a Számvizsgáló Bizottság általi elfogadását is tartalmazó beszámolót követő kérdések megválaszolásával a közgyűlés egyhangúan elfogadta az elnöki beszámolót.

Következő napirendi pontként a szövetség 2014. évi tevékenysége és tervei kerültek bemutatásra. Ennek előkészítése már a múlt évben megkezdődött, amikor több elnökségi ülésen és külön konzultációkon értékelte a szakma a szövetség helyzetét, az alkalmazott módszereket. Ez alapján döntött úgy az elnökség, hogy más szemléletmóddal és módszerekkel próbálja a szakmát és a szövetséget pozícionálni. Stratégiai célként a honi és tisztességes épületgépészeti szakma támogatását, létrehozását jelöltük meg és ezt négy stratégiai terület fejlesztésével, működtetésével kívánjuk megvalósítani.

Közös szakmai alapvetések a honi és tisztességes szakma megvalósítása érdekében, ahol megpróbálunk együtt gondolkodni, a kormányzati szervek és szakmai érdekképviseletek kapcsolati rendszerét megújítani, közös stratégiát, taktikai célokat meghatározni, alapelveket rögzíteni, rendszeresen egyeztetni, rendezvényeket szervezni, kapcsolatainkat közösen kihasználni, tehát együttműködni a szakmánk megismertetése és elismertetése érdekében.

Épületgépészeti humán életpálya (személyzetképesítés), ahol az új és meglévő épületek megvalósításához, felújításához és üzemeltetéséhez szükséges felsőfokú (MSC, BSc település főmérnök, tervező, szakértő, beruházó, kivitelezés és üzemeltetés irányító, speciális jogosultságok) és középfokú (technikus, szakmunkás, hatósági képesítések) végzettségű szakembergárda alap- és célirányos továbbképzése, rendszerelvű jogosultsági és képesítési rendszere korszerűsítése, esetenként létrehozása a feladat.

Épületgépészeti vállalkozói életpálya (cégminősítés), ahol a cél olyan tervezői, szolgáltatói, szállítói, gyártói, üzemeltetői cégminősítő rendszer felállítása és működtetése, amely rendszer biztosítja az arra érdemesültek pozitív diszkriminációját, a megfelelő, projektarányos szakmai, gyakorlati, gazdasági és képesített személyzeti háttérrel rendelkező vállalkozások versenyhelyzetbe hozását, uniós és kormányzati források esetében kizárólagos alkalmazását. A minősítő rendszer támogatja a megbízható projekt vagy területfüggő együttműködések (projektszervezetek, kisszövetkezetek) létrejöttét is. A rendszer támogatja a beruházási, energiahatékonysági és energetikai célú támogatási források felhasználásának elvárás szerinti hatékonyságát, megtérülését.

Szolgáltatás- és termékkövetés, fogyasztótámogatás (piac-monitoring), ahol a cél a pozitív diszkrimináció megerősítése közösen megtalálva a „kóklerek”, tisztességtelenek kiszűrésére legalkalmasabb módszereket, eszközöket, szakmai és kormányzati partnereket a honi és tisztességes szakmánk mielőbbi megtisztulásáért, ugyanakkor megfelelő tájékoztatást, támogatást nyújtani és eszközt adni a laikus fogyasztók kezébe a megtévesztési kísérletek kiszűrésűre.

A közgyűlés a fent vázolt koncepciót támogatta, így a 2014. évi tevékenységi terv gerinceként elfogadta.

Végül a tisztújításra az elnök, az elnökégi tagok, valamint a számvizsgáló bizottság tagjai három éves mandátuma lejárata miatt került sor. A szavazatok alapján a szövetség új-régi vezetősége:

Elnök: Zoltán Attila

Elnökségi tagok: Csohány Kálmán, dr. Kajtár László, Király Tamás, dr. Magyar Zoltán, Matuz Géza, Móczár Gábor, Seidl Gábor, dr. Szekeres József

Számvizsgáló Bizottság: Bálint Attila, Dénes István, Flück Róbert.

***

kép: Zoltán Attila elnök, MÉgKSZ

Zoltán Attila
elnök
MÉgKSZ

A szerzõ egyéb cikkei:

  A Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség közgyűlése
  MÉgKSZ Tisztújító Közgyűlés
  Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség 2013
  Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam