belépés / regisztráció
2020. december 3. csütörtök
Aktuális lapszám

Klimatizált terek komfortjának minősítése

Az emberek tartózkodására szolgáló terekben a kellemes komfort biztosítása az épületgépészek egyik fontos feladata. Az igényszintek növelése magával hozta a differenciált komfortot. A honosított CR 1752, valamint EN 15251 előírások megkülönböztetik az "A", "B" és "C" komfortfokozatú tereket. Definiálják a követelményértékeket és azok tűrési tartományát. Az igényesebb "A" komfortfokozatú teret bonyolultabb, emiatt drágább klímatechnikai rendszerrel lehet biztosítani.

 

Az új helyzet szükségszerűen magával hozta a komfortmérés és kiértékelés fejlődését. A légállapot jellemzők (hőmérséklet, nedvességtartalom, levegősebesség, PMV, PPD, Tu, DR stb.) értéke folyamatosan változik, "ingadozik". Mérésük és kiértékelésük ennek megfelelően folyamatos mintavételezés alapján történhet. A mérési eredmények valószínűségi jellemzőit (átlag, szórás stb.) is meg kell határozni. A követelményérték tűrési tartományával a mérési eredmények 95%-os konfidencia tartományát összevetve értékelhetjük a komfortteret.

A BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszéken mérőrendszert állítottunk össze, és mérőszoftvert fejlesztettünk ki. Cikkünkben egy helyszíni mérés eredményeivel szemléltetjük az új komfortértékelési eljárást.

A differenciált komfort

A komfortértékelésnél az MSZ CR 1752:2000 szerinti adatokat vehetjük alapul. A nemzetközi előírások szerinti komfortfokozatok alapján "A", "B", "C" kategória állapítható meg. A legjobb "A" kategóriában a legkisebb a várható elégedetlenek százalékos aránya. A komfortmérés eredményei normál eloszlással közelíthetők Az elméleti egyenletek alapján megállapítható, hogy az átlagértékek ± 2 * Szórás tartományon belül helyezkedik el a mért értékek 95,44%-a. A hő-érzeti mérés eredményeinek kiértékelését a mért jellemzők ilyen tartománya alapján végezhetjük el. Idézzük vissza a komfortkategóriáknak megfelelő követelményértékeket az MSZ CR 1752:2000 alapján irodaterekre vonatkozóan!

Hőkomfort

Irodaterek esetében nyári üzemre vonatkozó hőmérséklet és PMV követelmények:

Kategória Hőmérséklet; °C PMV; - PPD; %
A 24,5±0,5 -0,2< PMV <+0,2 < 6
B 24,5±1,5 -0,5< PMV +0,5 <10
C 24,5±2,5 -0,7< PMV <+0,7 <15

Huzatérzet

A huzatérzet az elégedetlenek várható százalékos aránya és a turbulencia intenzitás alapján értékelhető. A levegő átlagos sebességére vonatkozóan is vannak határértékek:

Kategória DR ; % va ; m/s
A <15 0,18
B <20 0,22
C <25 0,25

Szén-dioxid koncentráció

A vizsgált többszintes irodaépület egyes részein az üvegezési arány 100% volt. Külső árnyékolást nem alkalmaztak, emiatt erős napsütés esetén a komfort romlott. A klimatizálást álmennyezeti légcsatornázott fan-coil rendszer biztosította központi frisslevegő bevezetéssel. Az automatikus szabályozáshoz épületfelügyeleti rendszert építettek ki, az alapértéket helyiségenként a termosztáttal módosítani lehetett.
A szén-dioxid koncentrációra vonatkozó határértékeket úgy állapították meg, hogy a külső levegő értékénél mennyivel lehet magasabb a helyiségben a szén-dioxid koncentráció.

Kategória ΔkCO2; ppm kCO2 ppm*
A 460 900
B 660 1100
C 1190 1630

* külső koncentráció 440 ppm az irodaépület környezetében

A komfort minősítése méréssel

Az irodákban a hő- és levegőminőségi komfortot a már említett MSZ CR1752:2000 honosított EU CEN irányelv figyelembevételével értékelhetjük.

Az értékeléshez az alábbi komfortjellemzők mérése, meghatározása szükséges:

 • levegő hőmérséklet: t [°C]
 • levegő nedves hőmérséklete: tn [°C]
 • levegő relatív nedvességtartalma: φ [%]
 • eredő sugárzási hőmérséklet: tks [°C]
 • levegő átlagos sebessége: va [m/s]
 • várható hőérzeti érték: PMV [ - ]
  A PMV és PPD értékek folyamatos meghatározásakor a szükséges hőérzeti paramétereket mértük: levegő hőmérséklete, nedvességtartalma és sebessége, valamint a környező felületek eredő sugárzásos hőmérséklete. Az irodai munkára jellemzően 1,2 met metabolikus, valamint 1 clo ruházati értéket vettünk alapul.
 • hőérzettel várhatóan elégedetlenek aránya: PPD [%]
  Az MSZ EN ISO 7730 szabvány alapján a PMV és PPD a mért jellemzőkből számolható.
 • turbulencia intenzitás: Tu ; % Számolható az adott pontban méréssel meghatározott pillanatnyi sebességértékekből: elégedetlenségi arány: DR [%]
  Az angol elnevezés: "draugth rating", a huzatérzettel elégedetlenek várható százalékos aránya.
 • szén-dioxid koncentráció: kCO2 [ppm]
  A kihelyezett műszerek az 1. ábrán láthatók.

Értékelés

A komfortjellemzők változásának, statisztikai kiértékelésének feltétele a folyamatos mérés. A méréseknél 5 perces mintavételezést választottunk, kivétel volt a levegősebesség mérése. A turbulenciafok meghatározásához 12 másodperces mintavételezésre volt szükség. Az eddigiekből az is következik, hogy nagyszámú mérési adatot kell kezelni, kiértékelni. Két komfort mérőrendszer, valamint öt légállapotot mérő berendezéssel történő kitelepülés esetén naponta közel 25 000 adatot rögzítünk.

A feladat megoldásához automatikus, programozható mérőrendszert építettünk fel, a mérési eredmények feldolgozásához értékelő, adatfeldolgozó szoftvert fejlesztettünk ki. Itt csak utalunk rá, hogy a PMV iteráció számolható egy egyébként is bonyolult összefüggéssel, ráadásul ötpercenként mindig meg kell határozni. A kifejlesztett értékelő szoftverrendszer kiszűri a hibás mérési eredményeket. A kapott eredmények alapján állapítható meg a tényleges komfortkategória.

A komfort értékelésénél az MSZ CR 1752:2000 szerinti adatokat vettük alapul. A komfortmérés eredményei normál eloszlással közelíthetők. Az elméleti egyenletek alapján megállapítható, hogy az átlagértékek ± 2 x Szórás tartományon belül helyezkedik el a mért értékek 95,44%-a. A hőérzeti mérés eredményeinek kiértékelését a mért jellemzők ilyen tartománya alapján végeztük.

Hőkomfort

A légállapot-mérések eredményeit a kétszeres szórás mért értékeivel vettük figyelembe a 07-19 óra közötti időintervallumban. Az értékelés eredményeit az 1-2. táblázatok szemléltetik. A belső hőmérséklet alapértéke szobánként módosítható.

A "Kategória" oszlopban található az elért komfortkategória. A klímarendszeren a szabályozó automatika alapértéke állítható. Zárójelben szerepel az alapérték módosítása (átállítás) esetén elérhető komfortfokozat.

(Folytatjuk)
Szabó János
M.Sc., doktorjelölt
BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

A szerzõ egyéb cikkei:

  Differenciált hőkomfort elemzése klimatizált terekben
  Klimatizálás energiatakarékosan, gazdaságosan
  XIX. Épületgépészeti Szakmai Napok Debrecenben
  Klimatizált terek komfortjának minősítése II.

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam