belépés / regisztráció
2020. december 3. csütörtök
Aktuális lapszám

Épületrészek energetikai tanúsítása

Hozzászólás az A/V tényező értelmezéséhez

 

A 7/2006 TNM rendelet, illetve a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alkalmazásának egyik legnagyobb problémája, hogy bizonytalanság van a tanúsított ingatlan felület/térfogat (A/V) arányának értelmezésében abban az esetben, ha nem az egész épületet, hanem annak csak egy részét tanúsítjuk. A tanúsítók eltérően értelmezik, ezért a tanúsítások eredménye nem hasonlítható össze anélkül, hogy tudnánk, az adott tanúsító hogyan értelmezte az A/V arányt. A megbízóknak (tulajdonosoknak) pedig természetesen sejtelmük sincs arról, hogy milyen bizonytalanság rejtőzik a megrendelt és kifizetett tanúsításban. Úgyszintén a leendő vevőknek (érdeklődőknek), akiknek a tanúsítás szerinti besorolás szempont (esetleg döntő szempont) lehet az ingatlan kiválasztásában.

A rendeletek az arányt az épület A/V viszonyaként határozzák meg, de mi a helyzet, ha az épületnek csak egy részét (pl. üzlet, társasházi lakás stb.) tanúsítjuk?

Egy családi ház, vagy egy lakás A/V aránya 1,3 körüli (vagy nagyobb) érték. Egy társasházé, annak méreteitől, arányaitól függően, ennél sokkal kisebb. Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke EP=120 (A/V)+74 amennyiben az A/V arány 0,3 és 1,3 között van. Ha az A/V arány 1,3 vagy afeletti akkor 230 kWh/m2a. Tehát, ha pont ennyi egy családi ház tényleges összesített energetikai jellemzője, és A/V aránya 1,3 vagy feletti, akkor az "C" minősítésű. (Pontosabban, ha a tényleges érték a követelményérték 96-100%-a között van).

Ha egy társasházi lakást tanúsítunk, és az A/V arányt a lakás arányaiként értelmezzük, ami szintén 1,3 vagy afeletti, és a tényleges ösz-szesített energetikai jellemzője szintén a 230 kWh/m2a, akkor ez a lakás is "C" minősítést kap függetlenül attól, hogy mekkora épületben van.

A másik gyakorlat, hogy ugyanennek a lakásnak a tanúsítása során az A/V tényezőt a teljes épület arányai alapján értelmezik. (A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szó szerinti értelmezése.) Ez esetben a 230 kWh/m2a energiafogyasztású lakás minősítése a következőképpen alakul:

(Minél nagyobb egy társasház, annál kisebb az A/V aránya, hacsak nem nagyon tagolt az épület. A táblázat első soraiban szereplő 1,3, illetve közeli értékek kizárt, hogy társasházak legyenek, hacsak nem rendkívül tagoltak. A társasházak A/V aránya normál esetben sokkal kisebb.)

A leendő vevő vagy bérlő szempontjából ez az értelmezés nagyon megtévesztő, ha különböző épületekben levő társasházi lakások között választ, netalán még egy ikerház fele, vagy családi ház is számításba jöhet. Nyílván nem gondol arra, hogy a fenti példa szerint mindegyik lakás fajlagos energiafogyasztása 230 kWh/m2 évente (átlagos felhasználói magatartást feltételezve), hanem azt feltételezi, hogy a rosszabb minősítés nagyobb energiafogyasztást jelent. Pedig szó sincs erről! A kisebb (tehát magasabb A/V arányú) társasházban levő lakás minősítése jobb, a nagyobb (tehát alacsonyabb A/V arányú) házban, épületben levőé pedig rosz-szabb, annak ellenére, hogy az energiafogyasztásuk pontosan azonos! Az is előfordulhat, hogy egy nagyobb energiafogyasztású, de kisebb épületben levő lakás (vagy családi ház) jobb minősítést kap, mint egy kisebb energiafogyasztású, de nagyobb épületben levő. A tanúsításnak pedig nem szabad megtévesztetőnek lennie!

Épület A/V aránya Követelmény Százalék Minősítés Szöveges értékelés
1,3 vagy feletti 230 100% C Követelménynek megfelelő
1,2 218 106% D Követelményt megközelítő
1,1 206 112% D Követelményt megközelítő
1 194 119% D Követelményt megközelítő
0,9 182 126% E Átlagosnál jobb
0,8 170 135% E Átlagosnál jobb
0,7 158 146% E Átlagosnál jobb
0,6 146 158% F Átlagos
0,5 134 172% F Átlagos
0,4 122 189% F Átlagos
0,3 vagy alatti 110 209% G Átlagost megközelítő

Ebből következik, hogy a vevő szempontjából, akit tájékoztatni akarunk, csakis akkor ér valamit a tanúsítás, ha az A/V arányt az adott lakás és nem az épület méretei alapján értelmezzük! A példában szereplő 230 kWh/m2a energiafogyasztás mindig "C" besorolással járjon függetlenül attól, hogy kicsi vagy nagy épületben van a lakás, vagy családi ház!

Mentségére szolgáljon a 7/2006 TNM rendeletnek, hogy az elsősorban a megépítendő épületek ellenőrzéshez, az engedélyezési tervhez szükséges számításokhoz készült. Ebben a stádiumban az egész épületet ellenőrizzük, hogy megépíthető-e az adott hőtechnikai paraméterekkel.

(Folytatjuk)

Dr. Fülöp László
épületgépész mérnök

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam