belépés / regisztráció
2021. március 1. hétfő
Aktuális lapszám

Emléktábla avatás

Kedves rendezvényre hívtak bennünket a Budapest, I. ker. Szabó Ilonka utca 2-4. szám alatti iskolaépületbe, ahol az 1953-2000-es évek között az építő-szerelőipar meghatározó, középfokú szakképző iskolái kaptak helyet. Itt a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség kezdeményezésére, az utód iskolák bevonásával elindult annak a megszervezése, hogy egy emléktábla elhelyezéssel és ünnepséggel emlékezzenek meg az iskolákról, az ott oktató tanárokról.

 

A főszervező Dénes Imre oktató tanár a vendégek köszöntését követően sorra szólította fel azokat a régi diákokat, akik meghatottan álltak a nagy létszámban megjelent társaik elé és beszéltek az emlékeikről. Mi a teljesség igénye nélkül, a szaklapunkhoz közel álló felszólalóktól idézünk néhány gondolatot:

Zoltán Attila, a MÉgSZ elnöke

„Szövetségünk felkarolta és támogatta az ötletet, hiszen szívünkhöz közel áll. Sok energiát fektetünk szakképzésbe, így találtunk gondolatban és tettben egymásra a szervezőkkel. Az épület aulája a szakképzés egyik nagy megemlékezésre méltó alma matere volt. Most is hasonló funkciókat szolgál, hála Istennek. Amíg otthont adott az épületgépészeti és építőipari szakképzésnek, az épületen és a környezetén kívül csak egy dolog volt állandó, a változás. Többször változott a neve, a nagysága, vezetése, tanárai, feladata. A mai, gyorsan változó világban az egyetlen biztos pont az épület és annak szellemisége, illetve a múltja, amelyet mától már egy emléktábla is jelezni fog.”

Denk András, egykori diák

„Ma is, amikor bejöttem ebbe az iskolába, egy pillanatra megálltam és a falak elkezdtek mesélni. Belegondoltam, hogy tulajdonképpen 60 év telt el azóta, hogy ide jártam, ezt borzasztó kimondani, de valahogy itt az ember lelkiekben megfiatalodik. Amikor legutóbb itt voltam, akkor ünnepeltük mindenki által szeretett és tisztelt Endre Árpád volt tanárunk 100. születésnapját, akkor is ilyen sokan voltunk. Ő akkor még köztünk volt, egy fotelban ült és teljes szellemi frissességgel beszélt hozzánk.”

A cikkünk címe is Endre Árpádot idézi, ez a mondat visszaadja azt a szellemiséget, amelyben ő a diákjait nevelte.

Morvay Béla, egykori diák

„55 éve egy kormányhatározat született arról, hogy egy épületgépészeti felsőfokú technikumot kell alapítani a német „Technische Hochschule” mintájára, mint a felsőfokú képzés első reformegységét. Az iskola 1961-ben kezdte el a működését. A képzés tematikáját Macskássy professzor úr készítette el és az első igazgató Hörömpöly Imre volt. Az új iskola első évfolyamának voltam a hallgatója, 80 társammal együtt. Tulajdonképpen kísérleti nyulak voltunk, hiszen semmiféle előzménye ennek a képzésnek Magyarországon nem volt. Az első év nagyon nehezen indult, mert ugyan az iskola központja itt volt a Szabó Ilonka utcában, mi jártunk a Kinizsi utcába, a Műegyetemre és a Közgazdasági Egyetemre is. A tanáraink vendégtanárok voltak és többségében a Műegyetemről jöttek. Az ő jegyzeteikből, előadásaik alapján tanultunk. A szaktárgyakat az iskola legendás tanárai oktatták magas színvonalon, számonkérésük nagyon következetes és szigorú volt. Endre Árpádnál én is megállnék, mert róla csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Végzés után elkezdtem dolgozni a Kőbányai Gyógyszergyárban és egyszer csak csöng a telefon és Endre bácsi volt a vonal túlsó végén: „Fiam, azt hallottam, hogy ti ott egy CoroBond nevű csövet szereltek. Szeretnék kimenni a munkahelyre ezt a technológiáját megnézni.” Hozzá kell tenni, hogy én ezzel a csővel se előtte, se utána nem találkoztam. Árpád bácsi kijött, ott töltött egy napot, megnézte a szerelést, töviről hegyire lejegyzetelt mindent.

Amikor itt 2001-ben a 100. születésnapját ültük, akkor az a bizonyos előadás, amit ő megtartott, valami hihetetlen élmény volt. Abban benne volt az egész évszázad az elejétől a végéig. Valami olyan mély bölcsességgel mesélt, hogy az döbbenetes. Szerencsére erről készült felvétel, amit én minden évben megnézek, mert annyira tanulságos.

Nagyon jó gyakorlati képzést kaptunk, részben a tanműhelyben, részben a nyári egyhónapos munkahelyi gyakorlatokon, vagyis a tudásunk azonnal hasznosítható volt. Amikor végeztünk, mindannyiunkat a mélyvízbe dobtak és a legjobb tudásunk szerint, becsülettel álltunk helyt. Ez a felsőfokú épületgépészeti technikum 1970-ben leköltözött Pécsre, főiskolai rangra emelték.”

A megemlékezéseket követően az emléktábla leleplezésére került sor. A jelenlévő közel száz régi diák, meghívott vendég egyöntetű véleménye volt, hogy az emléktábla elhelyezése igazán jó ötlet volt. Köszönet a szervezőknek!

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam