belépés / regisztráció
2021. március 7. vasárnap
Aktuális lapszám

Az MGVE 2016-ban

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének a tavalyi esztendő ismét programban és feladatban nagyon gazdagra sikeredett. Legfontosabb céljainkat, a gáziparral összefüggő szakmai és szintetizáló tevékenységünket és szerepünket megerősítettük.

 

Meghatározó iparági szakvállalatok integrációjával (mint pl. Ariston Group és a Bosch Termotechnika Üzletág) bővítettük a tagságot, folytattuk a 2014-ben megkezdett, ebben az évben már szinte hagyományként megrendezésre kerülő Szakmai Nemzeti Fórumot, befejeztük és további szakmai anyagokkal színesítettük az egyesület honlapját, valamint számos szakmai előadáson és kerekasztal megbeszélésen vettünk részt.

3. Szakmai Nemzeti Fórum

A 816/2013/EU Energiahatékonysági Rendeletben foglalt előírásokban egy új fejezetet tárgyaltunk az idén. Magyarországon komoly fejtörést okozó problémával, a rendeletben a kivételek között felsorolt műszaki esetről, a nyitott rendszerű gyűjtőkémények témájával és annak társadalmi hatásaival foglalkoztunk. Több mint 100 szakember, valamint a Kormányzat, a Katasztrófavédelem, a Kéményseprőipar és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal illetékes vezető szakemberei vettek részt a mára már komoly társadalmi visszhangot kiváltó szakmai rendezvényen. A 3. Szakmai Nemzeti Fórum a rendelet felülvizsgálati lehetőségére alapozva javaslatot fogalmazott meg a kialakult probléma kezelésére.

Egyesületi honlap

A telephelyváltással kapcsolatban fontosnak éreztük, hogy az egyesület feladatait, céljait és eredményeit a tagság és a szakmai érdeklődők mellett a társadalom minél szélesebb rétegei is megismerhessék. Új felületeket hoztunk létre, ahol azok a szakmai állásfoglalások, cikkek, tanulmányok olvashatók, amelyekben az egyesület aktívan közreműködött és fontos információkkal bír.

Tagság

A 2008. esztendőben az iparágunkat is nagymértékben érintő gazdasági válság egyenes következményei miatt több neves és a piacon vezető szerepet betöltő szakvállalat távolmaradását jelentette be a tagsági jogviszonytól. A 2016. évben nem csak a korábbi taglétszámot értük el újra a re-integrációs folyamatokkal, hanem sikerült új, komoly potenciállal bíró gáztüzelő berendezésekkel és felhasználással foglalkozó vállalatot megnyerni az MGVE céljaihoz, feladataihoz. Nagy örömünkre szolgált, hogy újra előtérbe kerül az a gondolat, hogy a szakmai szervezetek munkája, szerepvállalása nem önös, hanem társadalmi és szakmapolitikai kérdés, melyből mind a tag, mind az egyesület csak profitálhat.

Tevékenységünk

Céljaink elérése érdekében továbbra is szorosan együttműködünk a Gáziparosok Országos Egyesületével, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület társult tagjaként annak Gázszakosztályával, a Földgázelosztói Együttműködés Fórummal, a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.-vel, a Kéményjobbítók Országos Szövetségével, a Magyar Energiahatékonysági Intézettel, a Magyar Épületgépészek Szövetségével, valamint a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetséggel. A tavalyi évben is részt vettünk a Construma kiállítás Nagydíj pályázat szakmai bíráló bizottságában, számos energiahatékonysági és gázfelhasználással kapcsolatos konferencián, szakmai rendezvényen tartottunk előadást. Az MGVE érdekegyeztetéssel kapcsolatos, konzekvensen képviselt véleménye, hogy a szakmai kérdések érdemi egyeztetése mindig az azonos szakterületen működő szereplőket összefogó, gazdasági érdekeket félretenni tudó szakmai érdekképviseleteken keresztül lehetséges. Nem lehet egyeztetni olyan szervezetekkel, amelyek piaci érdekeiket kívánják állami intézmények segítségével megtartani és/ vagy kibővíteni, sokszor műszakilag nem megalapozott indokok segítségével. A szakmai érdekérvényesítési folyamatban nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy az érintett, közreműködő szervezeteknek végső soron a végfelhasználó, a felhasználó igényeit kell kielégítenie. A végfelhasználó igényeinek kielégítésénél elsősorban az élet és vagyonbiztonság szempontjait kell mérlegelni, de figyelembe kell venni az energia- és költségtakarékossági, valamint környezetvédelmi szempontokat, de nemzeti előírásainknak összhangot kell mutatniuk az Európa Uniós direktívákkal, rendeletekkel is. Továbbra is tagja vagyunk a GKM által létrehozott, az MBSZ kidolgozására és karbantartására alakult, 7 szervezetet összefogó Gázipari Műszaki Szakbizottságnak, amely konszenzusos alapon oldja meg a szakmai véleményeltéréseket.

A jelen és a jövő

Az MGVE bátran vallja, hogy a gázipart érintő kérdésekben az egységes, szakmailag megalapozott, környezettudatos és hatékony szakpolitika az egyetlen járható út! Tudjuk, hogy az energiaracionalizálási folyamatokban a földgáz hatékony eltüzelése óriási potenciállal bír, amit csak korszerű technika alkalmazásával lehet kiaknázni. A 2017-es esztendőben is kiemelt figyelemmel fordulunk a földgázfelhasználás szakmai kérdéseihez, az energiahatékonysághoz. Folytatjuk a Szakmai Nemzeti Fórumot és még szorosabbra vonjuk az együttműködést az oktatásban résztvevő partnereinkkel, szakiskolákkal.

Versits Tamás
MGVE, elnök

A szerzõ egyéb cikkei:

  A III. Szakmai Nemzeti Fórum egységes gázszakmai ajánlása
  II. Szakmai Nemzeti Fórum
  Esély vagy teher?
  A II. Szakmai Nemzeti Fórum egységes gázszakmai ajánlása
  A Szakmai Nemzeti Fórum egységes gázszakmai ajánlása
  2013 a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete életében

A szerzõ összes korábbi cikke >>

Eseménynaptár

Hirdetés
Kiadja a Média az épületgépészetért Kft.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
H-1112 Budapest, Oltvány u. 43. I/2.
Telefon: +36 (1) 614 5688
E-mail: kiado@magyarinstallateur.hu

 
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazg.
Előfizetés és reklamáció: +36 (1) 767-8262
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
 
 
elfelejtettem a jelszavam